Probleme de conectare la reţea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

Verificaţi dacă imprimanta este pornită.


Este imprimanta pornită?

Treceţi la pasul 2.

Porniţi imprimanta.

Pas 2

Asiguraţi-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.

Note:

 • Vizualizaţi adresa IP în ecranul de început.
 • Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Este corectă adresa IP a imprimantei?

Treceţi la pasul 3.

Introduceţi adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.

Pas 3

Asiguraţi-vă că utilizaţi un browser compatibil:

 • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară

 • Microsoft Edge

 • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară

 • Google ChromeTM versiunea 32 sau o versiune ulterioară

 • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară


Browserul dvs. este compatibil?

Treceţi la pasul 4.

Instalaţi un browser compatibil.

Pas 4

Verificaţi dacă conexiunea în reţea funcţionează.


Funcţionează conexiunea în reţea?

Treceţi la pasul 5.

Contactaţi administratorul.

Pas 5

Asiguraţi-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă şi serverul de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu imprimanta.


Sunt conexiunile cablurilor sigure?

Treceţi la pasul 6.

Securizaţi conexiunile prin cablu.

Pas 6

Verificaţi dacă serverele proxy web sunt dezactivate.


Sunt dezactivate serverele proxy web?

Treceţi la pasul 7.

Contactaţi administratorul.

Pas 7

Accesarea serverului Embedded Web Server.


S-a deschis serverul EWS?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Nu se poate citi unitatea flash

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

Verificaţi dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax.


Imprimanta este pregătită?

Treceţi la pasul 2.

Aşteptaţi ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare.

Pas 2

Verificaţi dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Unităţi flash şi tipuri de fişiere acceptate.


Unitatea flash este acceptată?

Treceţi la pasul 3.

Introduceţi o unitate flash acceptată.

Pas 3

Scoateţi, apoi introduceţi unitatea flash.


Imprimanta recunoaşte unitatea flash?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Activarea portului USB

Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > USB > Activare port USB.

Imprimanta nu se poate conecta la reţeaua Wi-Fi

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

Asiguraţi-vă că opţiunea Adaptor activ este setată la Automat.

Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Prezentare generală reţea > Adaptor activ > Automat.


Imprimanta se poate conecta la reţeaua Wi-Fi?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

Verificaţi dacă este selectată reţeaua Wi-Fi corectă.

Notă: Unele routere pot partaja SSID-ul implicit.


Vă conectaţi la reţeaua Wi-Fi corectă?

Treceţi la pasul 4.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

Conectaţi-vă la reţeaua Wi-Fi corectă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea imprimantei la o reţea Wi-Fi.


Imprimanta se poate conecta la reţeaua Wi-Fi?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 4.

Pas 4

Verificaţi modul de securitate fără fir.

Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Mod securitate fără fir.


Este selectat modul corect de securitate fără fir?

Treceţi la pasul 6.

Treceţi la pasul 5.

Pas 5

Selectaţi modul corect de securitate fără fir.


Imprimanta se poate conecta la reţeaua Wi-Fi?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 6.

Pas 6

Asiguraţi-vă că aţi introdus parola corectă pentru reţea.

Notă: Aveţi grijă la spaţiile, cifrele şi literele mari din parolă.


Imprimanta se poate conecta la reţeaua Wi-Fi?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Verificarea conectivităţii imprimantei

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Rapoarte > Reţea > Pagină configurare reţea.

 2. Consultaţi prima secţiune a paginii de configurare pentru reţea şi confirmaţi dacă starea este Connected (Conectat).

  Dacă starea afişată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la reţeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecţiune a cablului de reţea. Contactaţi administratorul pentru asistenţă.