Urządzenia wielofunkcyjne MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Definicje pojęć

Informacje dotyczące produktu

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Podłączanie kabli

Korzystanie z panelu sterowania

Odczytywanie wskazań przycisku zasilania i kontrolki

Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym

Korzystanie z ekranu głównego

Dostosowywanie ekranu głównego

Konfiguracja aplikacji Card Copy

Korzystanie z Centrum skrótów

Korzystanie z funkcji Dostosowywanie wyświetlacza

Konfigurowanie Centrum skanowania

Tworzenie profilu Cloud Connector

Konfigurowanie aplikacji Limity urządzenia

Korzystanie z aplikacji Generator kodów QR

Konfigurowanie ustawień oszczędnych

Korzystanie z aplikacji Wsparcie klienta

Zarządzanie zakładkami

Zarządzanie kontaktami

Konfiguracja i używanie funkcji dostępności

Aktywowanie prowadzenia głosowego

Obsługa ekranu za pomocą gestów

Włączanie trybu powiększania

Dostosowywanie tempa mowy w prowadzeniu głosowym

Używanie klawiatury ekranowej

Włączanie funkcji wypowiadania haseł lub osobistych numerów identyfikacyjnych

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu nośnika specjalnego

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ładowanie zasobnika na 250 lub 550 arkuszy

Ładowanie zasobnika na 2100 arkuszy

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Łączenie zasobników

Podpórka papieru

Obsługiwane rozmiary papieru

Obsługiwane typy papieru

Obsługiwane gramatury papieru

Drukowanie

Drukowanie z komputera

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z napędu flash

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Konfiguracja poufnych zadań

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie za pomocą profilu Cloud Connector

Drukowanie listy wzorców czcionek

Drukowanie listy katalogów

Kopiowanie

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Kopiowanie

Kopiowanie zdjęć

Kopiowanie na papierze firmowym

Kopiowanie obu stron arkusza papieru

Zmniejszanie lub powiększanie kopii

Sortowanie kopii

Umieszczanie arkuszy separujących między kopiami

Kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu

Tworzenie skrótu kopiowania

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Konfigurowanie funkcji e-mail

Konfiguracja ustawień poczty e-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail

Tworzenie skrótu e-mail

Faksowanie

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Konfigurowanie drukarki w celu faksowania

Wysyłanie faksu

Planowanie faksu

Tworzenie skrótu do miejsca docelowego dla faksów

Zmiana rozdzielczości faksu

Dostosowywanie intensywności faksu

Przeglądanie dziennika faksów

Blokowanie niepożądanych faksów

Wstrzymywanie faksów

Przekazywanie faksów

Skanowanie

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Skanowanie do serwera FTP

Tworzenie skrótu do FTP

Skanowanie na dysk flash

Skanowanie do serwera faksu

Wysyłanie zeskanowanych dokumentów do komputera

Skanowanie do profilu Cloud Connector

Opis menu drukarki

Mapa menu

Urządzenie

Drukuj

Papier

Kopiuj

Faks

E-Mail

FTP

Napęd USB

Sieć/Porty

Bezpieczeństwo

Raporty

Pomoc

Rozwiązywanie problemów

Drukowanie strony ustawień menu

Zabezpieczanie drukarki

Lokalizowanie gniazda zabezpieczeń

Czyszczenie pamięci drukarki

Wymazywanie dysku twardego drukarki

Szyfrowanie dysku twardego drukarki

Przywracanie ustawień fabrycznych

Informacje o ulotności pamięci

Przegląd drukarki

Regulowanie głośności głośnika

Sieć

Konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego (tylko system Windows)

Czyszczenie części drukarki

Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych

Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki

Oszczędzanie energii i papieru

Recykling

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Ustalanie miejsca wystąpienia zacięcia

Zacięcie papieru w zasobnikach

Zacięcie papieru w drzwiczkach A

Zablokowany papier w drzwiczkach C

Zacięcie papieru w pojemniku standardowym

Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym

Zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów

Rozwiązywanie problemów

Problemy z połączeniem sieciowym

Problem z opcjami sprzętowymi

Problemy z materiałami eksploatacyjnymi

Problemy z podawaniem papieru

Problemy z drukowaniem

Problemy z faksowaniem

Problemy ze skanowaniem

Kontakt z obsługą klienta

Usprawnienia i przenoszenie

Sprzęt

Oprogramowanie

Oprogramowanie sprzętowe

Informacje

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Oświadczenia dotyczące licencji

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wyrzucanie produktów

Ostrzeżenie o podatności na ładunki elektrostatyczne

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Oświadczenie dotyczące lasera

Zużycie energii

Uwagi dotyczące przepisów dla terminali komunikacyjnych

Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Oświadczenie o składnikach modułowych

Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Oświadczenie dotyczące zakłóceń radiowych