Løse utskriftsproblemer

Utskriftsproblemer

Utskriftsjobber skrives ikke ut

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

 1. Du kan åpne dialogboksen Utskrift fra dokumentet du forsøker å skrive ut, og kontrollere om du har valgt riktig skriver.

  Merk: Hvis skriveren ikke er angitt som standardskriver, må du velge skriver for hvert dokument som du vil skrive ut.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir jobbene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Kontroller om skriveren har strømtilførsel og er slått på, og om rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med lyssekvensen i den følgende illustrasjonen:

  Printer control panel light sequence for Ready

  Ready (Klar)

  Ready light - På

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir jobbene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Hvis lyssekvensen på kontrollpanelet indikerer en feil, må du slette meldingen. Du finner mer informasjon om feillyssekvenser på skriverens kontrollpanel under Forstå skrivermeldingene.

Merk: Skriveren fortsetter utskriften når meldingen har blitt slettet.


Blir jobbene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 4.

Trinn 4

 1. Kontroller om portene (USB, seriell eller Ethernet) virker som de skal, og om kablene er riktig koblet til datamaskinen og skriveren.

  Merk: Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir jobbene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

 1. Slå av skriveren, vent deretter i ca. ti sekunder, og slå den på igjen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir jobbene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 6.

Trinn 6

 1. Fjern skriverprogramvaren og installer den på nytt. Se Installere skriverprogramvaren hvis du vil ha mer informasjon.

  Merk: Skriverprogramvaren finner du på http://support.lexmark.com.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir jobbene skrevet ut?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Utskriften blir tregere

Merknader:

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Legg papir i Letter- eller A4-størrelse i skuffen, og send deretter utskriftsjobben på nytt.

Øker utskriftshastigheten?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Utskriftsjobber tar lengre tid enn forventet

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

Reduser antallet og størrelsen på skriftene, antallet og kompleksiteten til bilder og antall sider i utskriftsjobben, og send deretter utskriftsjobben på nytt.


Tar utskriftsjobben lengre tid enn forventet?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Deaktiver funksjonen for Sidebeskyttelse fra menyen for utskriftsgjenoppretting. Gjør ett av følgende for å komme til menyen for utskriftsgjenoppretting:

 • Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Generelle innstillinger > Utskriftsgjenoppretting.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Printer Settings for Macintosh.


Tar utskriftsjobben lengre tid enn forventet?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

Fra menyen for Økomodus endrer du miljøinnstillingene. For å få tilgang til menyen Økomodus, gjør du en av følgende:

 • Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Generelle innstillinger > Økomodus.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Printer Settings for Macintosh.

Merk: Det kan hende at ytelsen reduseres når du bruker innstillingen for økomodus.


Tar utskriftsjobben lengre tid enn forventet?

Installer mer skriverminne.

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Jobben skrives ut fra feil skuff eller på feil papir

Actions (Handlinger)

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

 1. Sjekk at du skriver ut på papir som støttes for skuffen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Skrives jobben ut fra riktig skuff eller på riktig papir?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Fra papirmenyen kan du stille inn papirstørrelse og -type slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

  • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Printer Settings for Macintosh.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Skrives jobben ut fra riktig skuff eller på riktig papir?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Åpne Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut avhengig av hvilket operativsystem du bruker, og angi deretter papirtype.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Skrives jobben ut fra riktig skuff eller på riktig papir?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Uriktige tegn skrives ut

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

Kontroller om rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på lysene i den følgende illustrasjonen:

Printer control panel light sequence for Hex Trace

Heksadesimale verdier

Ready light – Blinker sakte


Er det samsvar mellom de to lyssekvensene?

Slå skriveren av og på igjen for å deaktivere heksadesimal modus.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

 2. Klikk på Innstillinger > Nettverk/porter, og klikk deretter på Standard nettverk eller Nettverk [x].

 3. Velg PCL SmartSwitch eller PS SmartSwitch, og klikk deretter på Send.

 4. Send utskriftsjobben på nytt.


Skrives det ut uriktige tegn?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Sammenkobling av skuffer fungerer ikke

Merk: Papirskuffene og flerbruksmateren registrerer ikke papirstørrelsen automatisk. Du må angi størrelsen fra menyen Papirstørrelse/type.

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

 1. Fra papirmenyen angir du papirstørrelse og -type i henhold til papiret som er lagt i skuffene som skal kobles sammen. Gjør ett av følgende for å komme til Papirmenyen:

  • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, åpner du en nettleser og skriver IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmenyen.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, åpner du verktøyet for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

  Merk: Papirstørrelsen- og typen må være den samme for skuffene som skal kobles sammen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Kobles skuffene riktig sammen?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


store jobber blir ikke sortert

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

 1. Fra Ferdiggjørermenyen setter Sorter til På. Gjør ett av følgende for å komme til Ferdiggjørermenyen:

  • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, åpner du en nettleser og skriver IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Ferdiggjørermeny.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, åpner du verktøyet for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir jobben skrevet ut og sortert riktig?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Sett Sorter til På fra skriverprogramvaren.

  Merk: Hvis du angir Off (Av) for Collate (Sorter) i programvaren, overstyrer det innstillingen på Ferdiggjørermeny.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir jobben skrevet ut og sortert riktig?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Reduser antall og størrelser på skrifttyper, antall og kompleksitet til bilder og antall sider i utskriftsjobben.


Blir jobben skrevet ut og sortert riktig?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Utskriften har uventede sideskift

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

Fra oppsettmenyen kan du justere innstillingen for tidsavbrudd for utskrift Gjør ett av følgende for å komme til oppsettmenyen:

 • Hvis skriveren er i et nettverk, går du til den innebygde web-serveren:

  1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  2. Gå til:

   Innstillinger > Generelle innstillinger > Tidsavbrudd > Juster innstilling for tidsavbrudd for utskrift > Send

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.


Blir filen skrevet ut riktig?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Kontroller om den originale filen har manuelle sideskift.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir filen skrevet ut riktig?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Problemer med utskriftskvalitet

Skriveren skriver ut blanke sider

A blank page

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Kontroller om det er noe emballasje igjen på bildeenheten.

  1. Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.

  2. Kontroller om emballasjen er fjernet fra bildeenheten.

   Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  3. Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Skriver skriveren fortsatt ut blanke sider?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Fordel toneren jevnt i bildeenheten.

  1. Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.

  2. Rist bildeenheten godt.

   Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  3. Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Skriver skriveren fortsatt ut blanke sider?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Skriver skriveren fortsatt ut blanke sider?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Avkuttede sider eller bilder

A clipped page and a page with a clipped image

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Skyv papirførerne i riktig posisjon i forhold til papiret som er lagt i skuffen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er siden eller bildet avkuttet?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Fra papirmenyen kan du stille inn papirstørrelse og -type slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

 • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.


Samsvarer innstillingene for papirstørrelse og -type med det som ligger i skuffen?

Gå til trinn 3.

Gjør ett eller flere av følgende:

 • Angi riktig papirstørrelse og -type i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

 • Bytt papiret i skuffen, slik at det samsvarer med papirstørrelse og -type i skuffinnstillingene.

Trinn 3

 1. Angi papirstørrelse og -type fra dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er siden eller bildet avkuttet?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Sett på plass bildeenheten igjen.

  1. Ta ut tonerkassetten.

  2. Ta ut bildeenheten.

   Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  3. Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er siden eller bildet avkuttet?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Skyggebilder vises på utskriftene

Prints with shadow images

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

Kontroller om papiret som er lagt i skuffen, har riktig papirstørrelse og -vekt.


Er det lagt papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen?

Gå til trinn 2.

Legg papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen.

Trinn 2

Fra papirmenyen kan du stille inn papirstørrelse og -type slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

 • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.


Er innstillingene for papirtype og -vekt i samsvar med papiret i skuffen?

Gå til trinn 3.

Endre papirtypen og -vekten slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

Trinn 3

 1. Angi papirtype og -vekt fra dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Grå bakgrunn på utskrifter

Page with gray background

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

 1. På Kvalitet-menyen velger du et lavere tall for å redusere tonertettheten. Gjør ett av følgende for å komme til Kvalitetmenyen:

  • Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Skriverinnstillinger > Kvalitet-meny.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Printer Settings for Macintosh.

  • Merk: Standard fabrikkinnstilling er 8.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Forsvinner den grå bakgrunnen på utskriftene?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Sett inn bildeenheten på nytt og deretter tonerkassetten.

 1. Ta ut tonerkassetten.

 2. Ta ut bildeenheten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

 3. Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.

 4. Send utskriftsjobben på nytt.


Forsvinner den grå bakgrunnen på utskriftene?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Feilplasserte marger på utskriftene

A print with incorrect margins

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er margene feil?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Fra papirmenyen kontrollerer du om innstillingen for papirstørrelse samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til Papirmenyen:

 • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.


Er innstillingen for papirstørrelse i samsvar med papiret som ligger i skuffen?

Gå til trinn 3.

Gjør ett eller flere av følgende:

 • Endre innstillingen for papirstørrelse slik at det er i samsvar med papiret som ligger i skuffen.

 • Bytt papiret som ligger i skuffen slik at det er i samsvar med innstillingen for papirstørrelse.

Trinn 3

 1. Angi papirstørrelsen i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er margene feil?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Papiret krøller seg

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.


Er bredde- og lengdepapirførerne plassert riktig?

Gå til trinn 2.

Juster bredde- og lengdepapirførerne.

Trinn 2

Fra papirmenyen kan du stille inn papirstørrelse og -type slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Forsøk ett av følgende for å få tilgang til papirmenyen:

 • Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Printer Settings for Macintosh.


Er papirtypen og papirvekten i samsvar med typen og vekten til papiret i skuffen?

Gå til trinn 3.

Endre papirtypen og -vekten slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

Trinn 3

 1. Angi papirtypen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er papiret fortsatt krøllet?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Fjern papiret fra skuffen, og snu det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er papiret fortsatt krøllet?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er papiret fortsatt krøllet?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Uregelmessigheter på utskriften

Pages with print irregularities

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Fra papirmenyen kan du stille inn papirstørrelse og -type slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

 • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmenyen.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, åpner du verktøyet for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.


Er skriverinnstillingene i samsvar med typen og vekten til papiret i skuffen?

Gå til trinn 3.

Angi riktig papirtype og -vekt slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

Trinn 3

 1. Angi papirtype og -vekt fra dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Kontroller om papiret i skuffen er strukturert eller har grov overflate.


Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?

Fra papirstrukturmenyen kan du endre strukturinnstillingene. Gjør ett av følgende for å komme til papirstrukturmenyen:

 • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny > Papirstruktur.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, åpner du verktøyet for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?

Gå til trinn 6.

Problemet er løst.

Trinn 6

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?

Kontakt brukerstøttehttp://support.lexmark.com eller servicerepresentanten.

Problemet er løst.


Gjentatte feil vises på utskriftene

A sample of a print job with repeating defects

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

Mål avstanden mellom feilene.

Sjekk for en avstand mellom feilene som er lik:

 • 97 mm

 • 47 mm

 • 38 mm


Er avstanden mekkom feilene lik ett av de oppførte målene?

Gå til trinn 2.

 1. Sjekk om avstanden mellom feilene er lik 80 mm

 2. Merk deg avstanden, og kontakt brukerstøttehttp://support.lexmark.com eller servicerepresentanten.

Trinn 2

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Er feilene der fortsatt?

Kontakt brukerstøttehttp://support.lexmark.com eller servicerepresentanten.

Problemet er løst.


Utskriften er for mørk

A page with a print that is too dark

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

 1. Fra Kvalitetmenyen kan du redusere tonermørkheten. Gjør ett av følgende for å komme til Kvalitetmenyen:

  • Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Skriverinnstillinger > Kvalitetmeny.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

  Merk: Standard fabrikkinnstilling er 8.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for mørk?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Fra papirmenyen kan du kontrollere om papirtype, -struktur og -vekt er slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

  • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er skuffen angitt til samme papirtype og -størrelse som det som ligger i skuffen?

Gå til trinn 3.

Endre papirtypen, -strukturen og -vekten slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

Trinn 3

 1. Angi papirtypen, -strukturen og -vekten fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for mørk?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Kontroller om papiret i skuffen er strukturert eller har grov overflate.


Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?

Fra papirstrukturmenyen kan du endre strukturinnstillingene slik at de samsvarer med papiret du bruker. Gjør ett av følgende for å komme til papirstrukturmenyen:

 • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny > Papirstruktur.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for mørk?

Gå til trinn 6.

Problemet er løst.

Trinn 6

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for mørk?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Utskriften er for lys

A page with printed characters that are too light

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

 1. Fra Kvalitetmenyen kan du øke tonermørkheten. Gjør ett av følgende for å komme til Kvalitetmenyen:

  • Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Skriverinnstillinger > Kvalitetmeny.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

  Merk: Standard fabrikkinnstilling er 8.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for lys?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Fra papirmenyen kan du kontrollere om papirtype, -struktur og -vekt er slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

  • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er skuffen angitt til samme papirtype og -størrelse som det som ligger i skuffen?

Gå til trinn 3.

Endre papirtypen, -strukturen og -vekten slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

Trinn 3

 1. Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for lys?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Pass på at papiret ikke er strukturert eller har grov overflate.


Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?

Fra papirstrukturmenyen kan du endre strukturinnstillingene slik at de samsvarer med papiret du bruker. Gjør ett av følgende for å komme til papirstrukturmenyen:

 • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny > Papirstruktur.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for lys?

Gå til trinn 6.

Problemet er løst.

Trinn 6

 1. Rist bildeenheten for å fordele toneren på nytt.

  1. Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.

  2. Rist bildeenheten godt.

   Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  3. Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for lys?

Gå til trinn 7.

Problemet er løst.

Trinn 7

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for lys?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Skråstilt utskrift

En utskrift med forskjøvede tegn

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt skråstilt?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Sjekk at du skriver ut på et papir som støttes for skuffen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt skråstilt?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Skriveren skriver ut heldekkende sorte sider

A print that is mostly black

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Sett på plass bildeenheten igjen.

  1. Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.

   Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  2. Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Skriver skriveren ut heldekkende sorte sider?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Skriver skriveren ut heldekkende sorte sider?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Utskriftskvaliteten på transparenter er dårlig

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

Fra papirmenyen kan du stille inn papirtypen slik at den samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

 • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.


Er papirtypen for skuffen satt til transparenter?

Gå til trinn 2.

Angi papirtypen til transparenter.

Trinn 2

 1. Kontroller om du bruker en anbefalt transparenttype.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriftskvaliteten fortsatt dårlig?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Det vises vannrette streker på utskriftene

A print with streaked horizontal lines

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Angi skuffen eller materen i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette streker på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Fra papirmenyen kan du stille inn papirtype og -vekt slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

 • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.


Er innstillingene for papirtype og -vekt i samsvar med papiret i skuffen?

Gå til trinn 3.

Endre papirtypen og -vekten slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

Trinn 3

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette streker på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Sett på plass bildeenheten igjen.

  1. Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.

   Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  2. Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette streker på utskriftene?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette streker på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Det vises loddrette streker på utskriftene

A print with vertical streaks

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette streker på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Fra papirmenyen kan du stille inn papirtype, -struktur og -vekt slik at det samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

 • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.


Er papirtype, -struktur og -vekt i samsvar med papiret i skuffen?

Gå til trinn 3.

Endre papirtype, -struktur og -vekt slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

Trinn 3

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette streker på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Sett på plass bildeenheten igjen.

  1. Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.

   Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  2. Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette streker på utskriftene?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette streker på utskriftene?

Kontakt brukerstøttehttp://support.lexmark.com eller servicerepresentanten.

Problemet er løst.


Vannrette tomme felt på utskriftene

A page with horizontal voids

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Pass på at programmet bruker riktig fyllmønster.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det vannrette tomme felt på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Fyll den angitte skuffen eller materen med en anbefalt papirtype.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det vannrette tomme felt på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Fordel toneren jevnt i bildeenheten.

  1. Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.

  2. Rist bildeenheten godt.

   Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  3. Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det vannrette tomme felt på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Er det vannrette tomme felt på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Loddrette tomme felt på utskriftene

A page with vertical voids

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Pass på at programmet bruker riktig fyllmønster.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette tomme felt i utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Fra papirmenyen kan du stille inn papirtype og -vekt slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

  • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette tomme felt i utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

Kontroller om du bruker en anbefalt papirtype.

 1. Fyll den angitte skuffen eller materen med en anbefalt papirtype.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette tomme felt i utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Fordel toneren jevnt i bildeenheten.

  1. Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.

  2. Rist bildeenheten godt.

   Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  3. Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det loddrette tomme felt på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Merk: Laserskanningenheten kan være defekt.

Problemet er løst.


Det er tonerflekker på utskriftene

Handling

Ja

Nei

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Er det tonerflekker på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Toneren sverter av

Toner smears on prints

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Kontroller innstillingene for papirtype, -struktur og -vekt på papirmenyen på skriverens kontrollpanel. Gjør ett av følgende for å komme til papirmenyen:

 • Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du åpne en nettleser og skrive IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Papirmeny.

  Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

 • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Printer Settings for Macintosh.


Er innstillingene for papirtype, struktur og -vekt i samsvar med papiret i skuffen?

Gå til trinn 2.

Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

Trinn 2

Send utskriftsjobben på nytt.


Smitter toneren fremdeles av?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Ujevn utskriftstetthet

A print with uneven density

Handling

Ja

Nei

Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.


Er det ujevn tetthet på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.