XC2130

Turvallisuusohjeet

Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Skannerin perustoiminnot

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen ja skannaustason käyttäminen

Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttäminen

Aloitusnäytön toiminta

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Kosketusnäytön painikkeiden käyttäminen

Aloitusnäytön sovellusten asentaminen ja käyttäminen

Tietokoneen IP-osoitteen selvittäminen

Tulostimen IP-osoitteen löytäminen

Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen

Aloitusnäytön mukauttaminen

Eri sovellukset

Aloitusnäytön sovellusten käyttöönotto

Etäkäyttöpaneelin käytön aloittaminen

Määritysten vieminen ja tuominen

Tulostimen lisäasetukset

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Kaapelien liittäminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Verkkoyhteydet

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen

Paperikoon ja -lajin määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

250 ja 550 arkin lokeroiden täyttäminen

Käsinsyöttölokeron täyttäminen

Valinnaisen 650 arkin kaksoislokeron täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttö

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperi- ja erikoismateriaaliopas

Erikoismateriaalien käyttäminen

Paperiohjeet

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Lomakkeiden tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Tulostaminen Flash-asemasta

Tulostaminen mobiililaitteesta

Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien töiden tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Kopioiminen

Kopioiminen

Valokuvien kopioiminen

Kopioiminen erikoismateriaalille

Kopio-pikavalinnan luominen tulostimen ohjauspaneelin avulla

Kopiointiasetusten muuttaminen

Tietojen sijoittaminen kopioihin

Kopiointityön peruuttaminen

Kopiointiasetusten toiminta

Lähettäminen sähköpostissa

Tulostimen asentaminen sähköpostin lähettämistä varten

Sähköpostin pikavalinnan luominen

Asiakirjan lähettäminen sähköpostitse

Sähköpostiasetusten mukauttaminen

Sähköpostiviestin peruuttaminen

Sähköpostiasetukset

Faksaaminen

Tulostimen asentaminen faksaamista varten

Faksin lähettäminen

Pikavalintojen luominen

Faksiasetusten muuttaminen

Lähtevän faksin peruuttaminen

Faksien laittaminen pitoon ja välittäminen

Faksiasetukset

Skannaaminen

Skannaa verkkoon -sovelluksen käyttäminen

Skannaus FTP-osoitteeseen

Skannaus tietokoneeseen tai flash-asemaan

Skannausasetukset

Tulostimen valikot

Valikot-luettelo

Tarvikkeet-valikko

Paperi-valikko

Raportit-valikko

Verkko/Portit

Suojaus-valikko

Asetukset-valikko

Rahan ja ympäristön säästäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Tulostimen suojaaminen

Suojauslukituksen käyttäminen

Haihtuvuusjulistus

Siirrettävän muistin tyhjentäminen

Pysyvän muistin tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn salauksen määrittäminen

Tulostimen suojaustietojen paikallistaminen

Tulostimen ylläpito

Tarvikkeiden varastointi

Tulostimen puhdistaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilan tarkistaminen

Jäljellä olevien sivujen arvioitu määrä

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Tulostimen hallinta

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Virtuaalinäytön tarkistaminen

Sähköpostihälytysten määrittäminen

Raporttien tarkasteleminen

Tarvikeilmoitusten määrittäminen Embedded Web Server -palvelun kautta

Luottamuksellisen tulostuksen asetusten muuttaminen

Tulostusasetusten kopioiminen toisiin tulostimiin

Oletusasetusten palauttaminen

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Paperitukos vakiolokerossa

Paperitukos etuluukussa

Paperitukos lokeroissa

Paperitukos käsinsyöttöaukossa

Paperitukos monisyöttölaitteessa

Paperitukos automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa

Vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tulostinongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Kopiointiongelmien ratkaiseminen

Faksiongelmien ratkaiseminen

Skanneriongelmien ratkaiseminen

Aloitusnäytön sovellusten ongelmien ratkaiseminen

Embedded Web Server ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Ilmoitukset

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Käyttöoikeustiedote

Tavaramerkit

Emissiotaso

WEEE-direktiivi sähkö-ja elektroniikkalaiteromusta

Laitteen hävittäminen

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden säännökset

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Tietoliikennepäätelaitteita koskevat säännökset