XC2130

Biztonsági információk

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

A nyomtató helyének kiválasztása

Nyomtatóbeállítások

A szkenner alap funkcióinak használata

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása

A nyomtató kezelőpaneljének használata

A kezdőképernyő

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

Az érintőképernyő gombjainak használata

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

A számítógép IP-címének keresése

A nyomtató IP-címének keresése

A beépített webkiszolgáló megnyitása

A kezdőképernyő testreszabása

A különböző alkalmazások ismertetése

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

A távoli kezelőpanel beállítása

Konfiguráció importálása és exportálása

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése

Hardverkiegészítők telepítése

Kábelek csatlakoztatása

A nyomtatószoftver beállítása

hálózatok

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papírméret és a papírtípus beállítása

Az univerzális papírbeállítások konfigurálása

A 250 és az 550 lapos tálca megtöltése

A kézi adagoló betöltése

A 650 lapos dupla tálca megtöltése

Hordozó betöltése a többcélú adagolóba

Tálcák összekapcsolása és bontása

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz

Speciális hordozó használata

Útmutató a papírokhoz

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

Nyomtatás

Űrlapok nyomtatása

Dokumentum nyomtatása

Nyomtatás flash-meghajtóról

Nyomtatás mobileszközről

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Információs oldalak nyomtatása

Nyomtatási feladat törlése

Másolás

Másolatok készítése

Fényképmásolás

Másolás speciális nyomathordozóra

Parancsikon létrehozása másoláshoz a nyomtató kezelőpanelje segítségével

Másolási beállítások testre szabása

Információk elhelyezése a másolatokon

Másolás megszakítása

A másolási lehetőségek bemutatása

E-mail küldése

A nyomtató beállítása e-mail küldésére

E-mail gyorsparancs létrehozása

Dokumentum küldése e-mailben

E-mail beállítások testre szabása

E-mail küldés megszakítása

E-mail küldési beállítások ismertetése

Faxolás

A nyomtató beállítása faxolásra

Faxküldés

Gyorstárcsázó elem létrehozása

A faxbeállítások testre szabása

A faxküldés megszakítása

Faxok tartása és továbbítása

A faxolási lehetőségek bemutatása

Beolvasás

A Beolvasás hálózatba használata

Szkennelés FTP címre

Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra

A faxolási beállítások bemutatása

A nyomtató menüinek ismertetése

Menülista

Kellékek menü

Papír menü

Jelentések menü

Network/Ports (Hálózat/portok)

Biztonság menü

Beállítások menü

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

Papír- és festéktakarékosság

Energiatakarékosság

Újrahasznosítás

A nyomtató biztonsága

A biztonsági zár funkció használata

Törölhetőségi nyilatkozat

Felejtő memória törlése

Nem felejtő memória törlése

A nyomtató merevlemezes memóriájának törlése

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A nyomtató karbantartása

A kellékanyagok tárolása

A nyomtató tisztítása

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

A fennmaradó oldalak becsült száma

Kellékanyagok rendelése

Kellékanyagok cseréje

A nyomtató áthelyezése

A nyomtató felügyelete

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

A virtuális kijelző használata

E-mail riasztások beállítása

Jelentések megtekintése

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgálónál

A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása

Nyomtatóbeállítások másolása másik nyomtatóra

A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Elakadások megszüntetése

Papírelakadások elkerülése

Az elakadás helyének azonosítása

Papírelakadás a normál tárolóban

Papírelakadás az elülső ajtónál

Papírelakadás a tálcákban

Papírelakadás a kézi lapadagolóban

Papírelakadás a többcélú adagolóban

Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

Hibaelhárítás

A nyomtató üzeneteinek megértése

A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása

Nyomtatási problémák megoldása

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Megjegyzések

Termékinformációk

Megjegyzés a kiadáshoz

Licencnyilatkozat

Védjegyek

Zajkibocsátási szintek

A Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktíva

A termék kidobása

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

ENERGY STAR

Hőmérsékletadatok

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Tápfelvétel

Az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó szabályok

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok