Serie XM7100 oraz XM7200

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Definicje pojęć

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Opis podstawowych funkcji skanera

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Informacje o panelu operacyjnym drukarki

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika

Korzystanie z ekranu głównego

Korzystanie z przycisków ekranu dotykowego

Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym

Znajdowanie adresu IP drukarki

Znajdowanie adresu IP komputera

Dostęp do wbudowanego serwera WWW.

Dostosowywanie ekranu głównego

Opis różnych aplikacji

Uruchamianie aplikacji ekranu głównego

Konfiguracja zdalnego panelu operatora

Eksportowanie i importowanie konfiguracji

Dodatkowa konfiguracja drukarki

Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych

Instalowanie wyposażenia opcjonalnego

Podłączanie kabli

Konfigurowanie oprogramowania drukarki

Sieć

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ładowanie zasobnika na 550 arkuszy

Ładowanie zasobnika na 2100 arkuszy

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Łączenie i rozłączanie zasobników

Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych

Korzystanie z nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z napędu flash

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie stron z informacjami

Anulowanie zadania drukowania

Kopiowanie

Kopiowanie

Kopiowanie zdjęć

Kopiowanie na nośnikach specjalnych

Tworzenie skrótu kopiowania przy użyciu panelu sterowania drukarki

Dostosowywanie ustawień kopiowania

Umieszczanie informacji na kopiach

Anulowanie zadania kopiowania

Informacje o opcjach dotyczących kopiowania

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail

Konfigurowanie drukarki do wysyłania poczty e-mail

Tworzenie skrótu e-mail

Wysyłanie dokumentu w postaci wiadomości e-mail

Dostosowywanie ustawień e-mail

Anulowanie wiadomości e-mail

Informacje o opcjach dotyczących wiadomości e-mail

Faksowanie

Konfigurowanie drukarki w celu faksowania

Wysyłanie faksu

Tworzenie skrótów

Dostosowywanie ustawień faksowania

Anulowanie faksu wychodzącego

Wstrzymywanie i przekazywanie faksów

Informacje o opcjach dotyczących faksu

Skanowanie

Korzystanie z narzędzia Skanuj przez sieć

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP

Skanowanie z wysyłaniem do komputera lub napędu flash

Informacje o opcjach skanowania

Opis menu drukarki

Lista menu

Menu papieru

Menu Raporty

Menu Sieć/Porty

Menu Bezpieczeństwo

Menu Ustawienia

Ochrona środowiska i uzyskiwanie oszczędności

Oszczędzanie papieru i toneru

Oszczędzanie energii

Recykling

Zabezpieczanie drukarki

Informacje o ulotności pamięci

Wymazywanie zawartości pamięci ulotnej

Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej

Wymazywanie dysku twardego drukarki

Konfigurowanie szyfrowania dysku twardego drukarki

Znajdowanie informacji o zabezpieczeniach drukarki

Przegląd drukarki

Czyszczenie części drukarki

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki

Zarządzanie drukarką

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

Sprawdzanie wirtualnego wyświetlacza

Konfigurowanie alarmów e-mail

Oglądanie raportów

Konfiguracja powiadomień o materiałach eksploatacyjnych z wbudowanego serwera WWW

Przywracanie ustawień fabrycznych

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Ustalanie miejsca wystąpienia zacięcia

Zacięcie papieru pod pokrywą przednią

Zacięcie papieru w obszarze tylnych drzwiczek

Zacięcie papieru w pojemniku standardowym

Zacięcie papieru w module drukowania dwustronnego

Zacięcie papieru w zasobnikach

Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym

Zacięcie papieru w odbiorniku

Zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów

Zacięcie papieru w module wykańczającym ze zszywaczem

Zacięcie zszywacza w module wykańczającym

Rozwiązywanie problemów

Opis komunikatów drukarki

Rozwiązywanie problemów z drukarką

Rozwiązywanie problemów z drukiem

Rozwiązywanie problemów związanych z kopiowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z faksowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych ze skanerem

Rozwiązywanie problemów z aplikacją na ekranie głównym

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Kontakt z obsługą klienta

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Poziomy emisji hałasu

Informacje o temperaturze

Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wyrzucanie produktów

Oświadczenie dotyczące wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne

ENERGY STAR

Oświadczenie dotyczące lasera

Naklejka z informacjami o laserze

Zużycie energii

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Oświadczenie dotyczące zakłóceń radiowych

Uwagi dotyczące przepisów dla terminali komunikacyjnych

Oświadczenie o składnikach modułowych

Patent acknowledgment