Lexmark E360d- ja E360dn-sarjat

Turvaohjeita

Tietoja tulostimesta

Kiitos tämän tulostimen valinnasta.

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Vakiovastaanottoalustan ja paperinpysäyttimen käyttäminen

Tulostimen lisäasennus

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Kaapeleiden kytkeminen

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Tulostimen ympäristövaikutuksien vähentäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Paperin ja erikoismateriaalin asettaminen

Paperilajin ja -koon määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Lokeroiden täyttäminen

Monisyöttölokeron käyttäminen

Paperilokerojen kapasiteetit

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperin ja erikoismateriaalien ohjeet

Paperiohjeet

Paperin varastointi

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Erityisasiakirjojen tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Tulostimen valikot

Valikot-luettelo

Paperi -valikko

Raportit-valikko

Verkko/Portit-valikko

Asetukset-valikko

Tulostimen ylläpito

Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tarvikkeiden tilan tarkistaminen verkkotietokoneesta

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Ylläpidollinen tuki

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen

Virtuaalinäytön tarkistaminen

Laitteen tilan tarkastaminen

Raporttien tarkasteleminen

Sähköpostihälytysten määrittäminen

Tarvikeilmoituksien määrittäminen

Tulostusasetusten kopioiminen toisiin tulostimiin

Tehdasasetusten palauttaminen

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukosten paikantaminen paperiradalla

Tukosilmoitukset ja tukosalueet

200 paperitukos

201 paperitukos

202 paperitukos

231 paperitukos

233 paperitukos

234 paperitukos

235 paperitukos

24x paperitukos

251 paperitukos

Vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tavallisimpien tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostimen ohjauspaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä.

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Lisävarusteongelmien ratkaiseminen

Paperinsyöttöongelmien ratkaiseminen

Tulostuslaatuongelmat

Upotettu verkkopalvelin ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Tavaramerkit

Moduuliosia koskeva ilmoitus

Melutasot

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Elohopealausunto

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Langattomia tuotteita koskevat säännökset

Altistus radiotaajuussäteilylle

Huomautus Euroopan unionin alueella oleville käyttäjille

LEXMARKIN OHJELMISTON TAKUUEHDOT JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDIN ILMOITUS