Lexmark E460dn, E460dw og E462dtn

Sikkerhedsoplysninger

Lær om printeren

Tak, fordi du valgte denne printer!

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af en placering til printeren

Printerkonfigurationer

Forstå printerens kontrolpanel

Brug af standardudskriftsbakken og papirstop

Yderligere printerinstallationer

Installation af interne optioner

Installere hardwareindstillinger

Tilslutning af kabler

Kontrol af printerens indstillinger

Opsætning af printersoftware

Opsætning af trådløs udskrivning

Installation af printeren i et kabelnetværk

Minimere din printers påvirkning af miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Genbrug

Ilægning af papir og specialmedier

Angivelse af papirstørrelse og -type

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning i skuffer

Brug af MP-arkføderen

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Specifikationer for papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Understøttede papirstørrelser, -typer, -vægt og kapaciteter

Udskriver

Udskrive et dokument

Udskrivning på specialmedier

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning af oplysningssider

Annullering af et udskriftsjob

Beskrivelse af printermenuer

Listen Menuer

Papirmenu

Menuen Rapporter

Netværk/Porte, menu

Menuen Sikkerhed

Menuen Indstillinger

Vedligeholdelse af printeren

Rengøring af printerens yderside

Opbevaring af forbrugsstoffer

Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer

Bestilling af forbrugsstoffer

Udskiftning af forbrugsstoffer

Flytning af printeren

Administrativ support

Finde avancerede netværks- og administratorinformationer.

Brug af den indbyggede webserver

Kontrollerer det virtuelle display

Kontrollerer enhedens status

Visning af rapporter

Konfigurer forsyningsadvarsler

Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger

Sådan opsættes e-mail-advarsler:

Gendannelse af standardindstillinger

Fjerne papirstop

Sådan undgås papirstop

Identifikation af papirstien

Om meddelelser om papirstop og papirstoppets placering

200 papirstop

201 papirjam

202 papirstop

231 papirstop

233 papirstop

234 papirstop

235 papirstop

24x papirstop

251 papirstop

Fejlfinding

Beskrivelse af printermeddelelser

Løsning af grundlæggende printerproblemer

Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af optionsproblemer

Løse problemer med papirindføring

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Den indbyggede webserver kan ikke åbne

Kontakt kundesupport

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Varemærker

Noter om modulkomponenter

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Note om følsomhed for statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Advarselsetiket vedr. laser

Strømforbrug

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Udsættelse for radiofrekvens

Bekendtgørelse til brugere i EU

BEGRÆNSET GARANTI OG LICENSAFTALE TIL LEXMARK-SOFTWARE

MEDDELELSE VEDRØRENDE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED