Lexmark E460dn, E460dw og E462dtn

Sikkerhetsinformasjon

Bli kjent med skriveren

Takk for at du valgte denne skriveren!

Finne informasjon om skriveren

Velge en plassering for skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Forstå skriverens kontrollpanel

Bruke standard utskuff og papirstopper

Tilleggskonfigurasjon av skriveren

Installere internt tilleggsutstyr

Installere tilleggsmaskinvare

Koble til kabler

Kontrollere skriveroppsettet

Slik stiller du inn skriverprogramvare

Slik programmerer du trådløs utskrift

Installere skriveren i et kablet nettverk

Redusere skriverens skadelige innvirkning på miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Gjenvinning

Legge i papir og spesialpapir

Angi papirstørrelse og -type

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Legge i skuffer

Bruke flerbruksmateren

Sammenkobling og frakobling av skuffer

Retningslinjer for papir og spesialpapir

Retningslinjer for papir

Støttede papirstørrelser, papirtyper og papirvekt

Skriver ut

Skrive ut et dokument

Skrive ut på spesialpapir

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

Skrive ut informasjonssider

Avbryte en utskriftsjobb

Forstå skrivermenyer

Menyliste

Paper (Papir), meny

Menyen Rapporter

Menyen Nettverk/porter

Menyen Sikkerhet

Innstillinger, meny

Vedlikeholde skriveren

Rengjøre skriveren utvendig

Oppbevare rekvisita

Kontrollere rekvisitastatusen fra en datamaskin i nettverket

Bestille rekvisita

Skifte rekvisita

Flytte skriveren

Administrativ støtte

Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon

Bruke EWS (Embedded Web Server)

Kontrollere det virtuelle displayet

Kontrollere enhetsstatus

vise rapporter

Konfigurere varsler for rekvisita

Endre innstillinger for konfidensiell utskrift

Opprette e-postvarslinger

Gjenopprette fabrikkoppsettet

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Identifisere papirstopp i papirbanen

Forstå meldinger om papirstopp og plasseringer

200 Papirstopp

201 Papirstopp

202 paper jam (papirstopp)

231 Papirstopp

233 Papirstopp

234 Papirstopp

235 Papirstopp

24x papirstopp

251 Papirstopp

Feilsøking

Forstå skrivermeldingene

Løse vanlige problemer med skriveren

Skjermen på skriverens kontrollpanel er tom eller viser bare rutersymboler

Løse utskriftsproblemer

Løse problemer med tilleggsutstyr

Løse problemer med papirinntrekking

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Integrert nettserver kan ikke åpnes

Kontakte kundestøtte

Merknader

Produktinformation

Utgivelsesmerknad

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Varemerker

Merknad om modulkomponenter

Støynivåer

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Følsomhet overfor statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Temperaturinformasjon

Lasermerknad

Laserveiledningsetikett

Strømforbruk

Samsvar med EU-direktiver

Spesielle bestemmelser for trådløse produkter

Eksponering for stråling

Merknad til brukere i EU

LEXMARKS BEGRENSETE GARANTI OG LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE

MERKNADER ANG. ADOBE SYSTEMS INCORPORATED