M 1140+

Sikkerhedsoplysninger

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af placering til printeren

Printerkonfigurationer

Brug af betjeningspanelet

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Adgang til Embedded Web Server

Yderligere printerinstallationer

Installation af interne optioner

Installere hardwareindstillinger

Tilslutning af kabler

Opsætning af printersoftware

Netværkstilslutning

Kontrol af printerens indstillinger

Ilægning af papir og specialmedier

Angivelse af papirstørrelse og -type

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Brug af standardbakken og papirstop

Ilægning i skuffer

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Vejledning til papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Brug af specialmedier

Opbevaring af papir

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Udskriver

Udskrive et dokument

Udskrivning af oplysningssider

Udskrive fra en mobil enhed

Annullering af et udskriftsjob

Beskrivelse af printermenuer

Listen Menuer

Papirmenu

Menuen Rapporter

Menuen Netværk/porte

Menuen Sikkerhed

Menuen Indstillinger

Menuen Hjælp

Sparer penge og redder miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Genbrug

Sikring af printeren

Brug af sikkerhedslåsen

Erklæring om flygtighed

Slette harddiskens flygtige hukommelse

Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Find oplysninger om printersikkerhed

Vedligeholdelse af printeren

Rengøring af printeren

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Anslået antal sider tilbage

Bestilling af forbrugsstoffer

Opbevaring af forbrugsstoffer

Udskiftning af forbrugsstoffer

Flytning af printeren

Styring af printeren

Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger

Kontrol af det virtuelle display

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Kopiering af printerindstillinger til andre printere

Gendannelse af fabriksindstillinger

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Om meddelelser om papirstop og papirstoppets placering

[x]-sidestop, åbn frontpanel. [20y.xx]

[x]-sidestop, åbn bagpanel. [20y.xx]

[x]-sidestop, ryd standardbakke. [20y.xx]

[x]-sidestop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx]

[x]-sidestop, åbn skuffe [x]. [24y.xx]

[x]-sidestop, ryd manuel arkføder. [25y.xx]

Fejlfinding

Beskrivelse af printermeddelelserne

Løsning af printerproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer

Embedded Web Server kan ikke åbne

Kontakt til kundesupport

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

GOVERNMENT END USERS

Varemærker

Meddelelse om modulkomponent

Licensoplysninger

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

India E-Waste notice

Bortskaffelse af produktet

Note om følsomhed for statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Advarselsetiket vedr. laser

Strømforbrug

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Udsættelse for radiofrekvens

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

Patent acknowledgment