Lexmark X203n ja X204n Series

Turvaohjeet

Tietoja tulostimesta

Kiitos tämän tulostimen valinnasta.

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Skannerin perustoiminnot

Automaattinen asiakirjansyöttölaite ja skannaustaso

Tulostimen ohjauspaneeli

Tulostimen lisäasennus

Kaapeleiden kytkeminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Tulostimen asentaminen lankaverkkoon

Tulostimen ympäristövaikutuksien vähentäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Tulostimen äänen hiljentäminen

Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen

Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksen määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Paperin lisääminen lokeroon

Käsinsyöttö

Paperikapasiteetit

Paperi- ja erikoismateriaaliohjeet

Paperiohjeet

Paperin varastointi

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Tulostaminen paperin molemmille puolille

Erikoisasiakirjojen tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Kopioiminen

Kopioiminen

Valokuvien kopioiminen

Kopioiminen erikoismateriaalille

Kopiointiasetusten muuttaminen

Nykyisen tulostustyön keskeyttäminen kopioimista varten

Kopiointityön peruuttaminen

Kopiointilaadun parantaminen

Sähköpostin lähettäminen

Valmistautuminen sähköpostin lähettämiseen

Sähköpostipikavalinnan luominen upotetun Web-palvelimen kautta

Asiakirjan lähettäminen sähköpostitse

Sähköpostiviestin peruuttaminen

Faksaaminen

Tulostimen valmisteleminen faksausta varten

Faksin lähettäminen

Pikavalintojen luominen

Pikavalintojen ja osoitekirjan käyttäminen

Faksiasetusten muuttaminen

Lähtevän faksin peruuttaminen

Faksiasetukset

Faksauslaadun parantaminen

Faksin välittäminen

Skannaaminen tietokoneeseen

Skannaaminen tietokoneeseen

Skannausprofiiliasetusten perusteet

Skannauslaadun parantaminen

Scan Center -ohjelmiston käyttäminen

Tulostimen valikot

Valikot-luettelo

Paperivalikko

Raportit-valikko

Asetukset-valikko

Verkko/portit-valikko

Aseta päivä ja aika

Tulostimen ylläpito

Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen

Skannaustason puhdistaminen

Asiakirjansyöttölaitteen erotinrullien puhdistaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tarvikkeiden tilan tarkistaminen verkkotietokoneesta

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen toiseen paikkaan

Tulostimen kuljettaminen

Ylläpidollinen tuki

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen

Raporttien tarkasteleminen

Laitteen tilan tarkastaminen

Sähköpostihälytysten määrittäminen

Tehdasasetusten palauttaminen

Vianmääritys

Vastaamattoman tulostimen tarkistaminen

Tulostimen ohjauspaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä.

Vain osa asiakirjasta tai valokuvasta tulostuu, kopioituu tai skannautuu

Tulostimen ilmoitukset

Tukosten poistaminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Kopiointiongelmien ratkaiseminen

Skanneriongelmien ratkaiseminen

Faksiongelmien ratkaiseminen

Paperinsyöttöongelmien ratkaiseminen

Tulostuslaatuongelmat

Upotettu verkkopalvelin ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Melutasot

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

LEXMARK-OHJELMISTON RAJOITETUT TAKUUEHDOT JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSET

Vastaavuus Euroopan yhteisön direktiivien kanssa

Tietoliikennepäätelaitteita koskevat säännökset

Ilmoitus käyttäjille Euroopan Unionissa

Langattomia tuotteita koskevat säännökset

Altistus radiotaajuussäteilylle

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Ilmoitus käyttäjille Euroopan Unionissa