Lexmark X203n og X204n Series

Sikkerhetsinformasjon

Bli kjent med skriveren

Takk for at du valgte denne skriveren!

Finne informasjon om skriveren

Velge en plassering for skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Skannerens grunnleggende funksjoner

Forstå hvordan den automatiske dokumentmateren og skannerglassplaten fungerer

Forstå skriverens kontrollpanel

Tilleggskonfigurasjon av skriveren

Koble til kabler

Installere skriverprogramvare

Kontrollere skriveroppsettet

Installere skriveren i et kablet nettverk

Redusere skriverens skadelige innvirkning på miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Gjenvinning

Redusere skriverstøyen

Legge i papir og spesialpapir

Angi papirstørrelse og papirtype

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Fylle papirskuffen

Bruke den manuelle arkmateren

Papirkapasitet

Retningslinjer for papir og spesialpapir

Retningslinjer for papir

Oppbevare papir

Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes

Skrive ut

Skrive ut et dokument

Skrive ut på begge sider av arket (tosidig utskrift)

Skrive ut spesialdokumenter

Skrive ut informasjonssider

Avbryte en utskriftsjobb

Kopiere

Kopiere

Kopiere fotografier

Kopiere på spesialpapir

Tilpasse kopieringsinnstillinger

Sette gjeldende utskriftsjobb på pause for å lage kopier

Avbryte en kopieringsjobb

Forbedre kopikvalitet

Sende via e-post

Gjøre klar til å sende e-post

Lage en e-postsnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

Sende et dokument med e-post

Avbryte en e-post

Fakse

Gjøre skriveren klar til å fakse

Sende en faks

Opprette snarveier

Bruke snarveier og adresseboken

Tilpasse faksinnstillinger

Avbryte en utgående faks

Forstå alternativene for faks

Forbedre fakskvaliteten

Videresende en faks

Skanne til en datamaskin

Skanne til en datamaskin

Forstå alternativene for skanneprofiler

Forbedre skannekvalitet

Bruke Scan Center-programvaren

Forstå skrivermenyene

Menyliste

Menyen Papir

Menyen Rapporter

Menyen Innstillinger

Menyen Nettverk/porter

Angi dato og klokkeslett

Vedlikeholde skriveren

Rengjøre skriveren utvendig

Rengjøre skannerglassplaten

Rengjøre skillevalsene til den automatiske dokumentmateren

Oppbevare rekvisita

Kontrollere rekvisitastatusen fra en datamaskin i nettverket

Bestille rekvisita

Skifte rekvisita

Flytte skriveren til et annet sted

Transportere skriveren

Administrativ støtte

Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon

Bruke EWS (Embedded Web Server)

vise rapporter

Kontrollere enhetsstatus

Opprette e-postvarslinger

Gjenopprette fabrikkoppsettet

Feilsøking

Sjekke en skriver som ikke reagerer

Skjermen på skriverens kontrollpanel er tom eller viser bare rutersymboler

Ufullstendig dokument- eller fotoutskrift, kopier eller skanninger

Forstå skrivermeldingene

Fjerne fastkjørt papir

Løse utskriftsproblemer

Løse kopieringsproblemer

Løse skannerproblemer

Løse fakseproblemer

Løse problemer med papirinntrekking

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Integrert nettserver kan ikke åpnes

Kontakte brukerstøtte

Merknader

Produktinformation

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Støynivåer

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Følsomhet overfor statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Lasermerknad

Laserveiledningsetikett

Strømforbruk

BEGRENSET GARANTI OG LISENSAVTALER FOR LEXMARK-PROGRAMVARE

Samsvar med EU-direktiver

Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr

Merknad til brukere i EU

Spesielle bestemmelser for trådløse produkter

Eksponering for stråling

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Merknad til brukere i EU