Pisač C4150

Sigurnosne informacije

Pravila označavanja

Izjave o proizvodu

Upoznavanje pisača

Pronalaženje informacija o pisaču

Odabir lokacije za pisač

Konfiguracije pisača

Priključivanje kabela

Upotreba upravljačke ploče

Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora

Upotreba početnog zaslona

Karta izbornika

Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

Prilagodba početnog zaslona

Prilagodba zaslona

Postavljanje obrazaca i favorita

Konfiguriranje ekopostavki

Upotreba korisničke podrške

Upotreba generatora QR kodova

Postavljanje kvota uređaja

Upotreba usluge Google Drive

Upravljanje kontaktima

Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

Omogućavanje načina rada povećanja

Uključivanje glasovnog navođenja

Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

Kretanje zaslonom pomoću poteza

Upotreba zaslonske tipkovnice

Ulaganje papira i posebnih medija

Postavljanje formata i vrste posebnih medija

Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

Ulaganje u odlagače

Ulaganje u ulagač za razne medije

Povezivanje odlagača

Ispisivanje

Ispisivanje s računala

Ispisivanje obrazaca

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s flash pogona

Podržani flash pogoni i vrste datoteka

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

Ispisivanje zadataka na čekanju

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

Otkazivanje zadatka ispisivanja

Zaštita pisača

Brisanje memorije pisača

Brisanje memorije tvrdog diska pisača

Konfiguriranje šifriranja tvrdog diska pisača

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Izjava o postojanosti memorije

Održavanje pisača

Prilagođavanje glasnoće zvučnika

Umrežavanje

Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

Čišćenje pisača

Naručivanje potrošnog materijala

Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Premještanje pisača

Štednja energije i papira

Recikliranje

Otklanjanje zaglavljenih papira

Izbjegavanje zaglavljivanja

Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

Zaglavljivanje papira u odlagačima

Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku

Zaglavljeni papir iza vratašaca A

Rješavanje problema

Problemi s mrežnom vezom

Problemi s hardverskim opcijama

Problemi s potrošnim materijalom

Problemi s ulaganjem papira

Problemi s ispisivanjem

Problemi s kvalitetom boje

Obraćanje službi za korisničku podršku

Nadogradnja i migracija

Hardver

Softver

Programske datoteke

Obavijesti

Informacije o proizvodu

Obavijest o izdanju

Zaštitni znakovi

Napomene o licenciranju

Razine emisije buke

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

Odlaganje proizvoda

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obavijest o laseru

Potrošnja energije

Informacije za više modela

Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Informacije ovisne o modelu

Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Obavijest o radijskim smetnjama