C4150-printer

Informatie over veiligheid

Conventies

Productverklaringen

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

Kabels aansluiten

Het bedieningspaneel gebruiken

Uitleg over de status van de aan-uitknop en het indicatielampje

Het beginscherm gebruiken

Menu-overzicht

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Toepassingen in het beginscherm instellen en gebruiken

Het beginscherm aanpassen

Display Customization gebruiken

Formulieren en favorieten instellen

Configureren, Eco-instellingen

Klantenondersteuning gebruiken

QR-code-generator gebruiken

Apparaatquota instellen

Google Drive gebruiken

Contactpersonen beheren

De toegankelijkheidsfuncties instellen en gebruiken

De vergrotingsmodus inschakelen

Gesproken begeleiding activeren

De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen

Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen

Navigeren op het scherm met gebaren

Het toetsenbord op het display gebruiken

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Het formaat en de papiersoort voor speciaal materiaal instellen

Instellingen voor Universal papier configureren

Laden vullen

De multifunctionele invoer vullen

Laden koppelen

Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

Formulieren afdrukken

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken vanaf een flashstation

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

Beveiligde taken configureren

Taken in wacht afdrukken

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

Afdruktaak annuleren

Printer beveiligen

Printergeheugen wissen

Geheugen op de vaste schijf wissen

Codering vaste schijf van printer instellen

Fabrieksinstellingen herstellen

Kennisgeving van vluchtigheid

Printer onderhouden

Luidsprekervolume aanpassen

Netwerkfunctionaliteit

Serieel afdrukken instellen (alleen Windows)

De printer reinigen

Supplies bestellen

Onderdelen en supplies vervangen

Help bij transport

Energie en papier besparen

Recycling

Papierstoringen verhelpen

Voorkomen van papierstoringen

Locaties van storingen bepalen

Papier vastgelopen in laden

Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer

Papier vastgelopen in de standaardlade

Papier vast in klep A

Problemen oplossen

Problemen met de netwerkverbinding

Problemen met hardwareopties

Problemen met supplies

Problemen met de papierinvoer

Afdrukproblemen

Problemen met kleurkwaliteit

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Upgraden en migreren

Hardware

Software

Firmware

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Handelsmerken

Licentiemeldingen

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Verwijdering van het product

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Energieverbruik

Meerdere modelgegevens

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Modelspecifieke gegevens

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgeving van radiostoring