C950 serien

Säkerhetsinformation

Lär dig mer om skrivaren

Hitta information om skrivaren

Välja en plats för skrivaren

Skrivarkonfigurationer

Använda skrivarens kontrollpanel

Förstå startskärmen

Förstå startskärmen

Använda knapparna på pekskärmen

Konfigurera och använda programmen på huvudmenyn

Öppna den inbyggda webbservern

Visa eller dölja ikoner på huvudmenyn

Aktivera programmen på huvudmenyn

Konfigurera Remote Operator Panel

Exportera och importera konfigurering

Tilläggsskrivarinställning

Starta skrivaren

Installera interna tillval

Installera hårdvarualternativ

Ansluta kablar

Kontrollera skrivarinställningen

Installera skrivarprogramvaran

Nätverk

Minimera skrivarens miljöpåverkan

Spara papper och toner

Spara energi

Återvinning

Fylla på papper och specialmaterial

Ställa in pappersstorlek och papperstyp

Konfigurera universella pappersinställningar

Fylla på standardmagasinet eller tillvalsmagasinet för 520 ark

Fylla på tillvalsfacken för 850 och 1 150 ark

Fylla på högkapacitetsarkmataren för 2 000 ark

Fylla på flerfunktionsmataren

Lägga till och ta bort länkar till fack

Guide för papper och specialmaterial

Riktlinjer för papper

Förvara papper

Pappersstorlekar, papperstyper och pappersvikter som kan användas

Skriver ut

Skriva ut ett dokument

Skriva ut från en mobil enhet

Skriva ut från flashenhet

Skriva ut på specialmaterial

Skriva ut konfidentiella jobb och andra lagrade jobb

Skriva ut informationssidor

Avbryta utskriftsjobb

Förstå skrivarmenyerna

Menylista

Menyn Förbrukning

Pappersmeny

menyn Rapporter

Menyn Nätverk/portar

Menyn Säkerhet

Menyn Inställningar

Menyn Hjälp

Konfigurera säkerheten för hårddisken och andra installerade minnesenheter

Flyktighetsredogörelse

Rensa flyktigt minne

Radera icke-flyktigt minne

Rensa skrivarens hårddisk

Konfigurera skrivarens hårddiskkryptering

Underhålla skrivaren

Rengöra skrivarens exteriör

Rengöra skrivhuvudets linser

Tömma hålslagslådan

Förvara förbrukningsmaterial

Kontrollera status för skrivarens delar och förbrukningsmaterial

Beställa delar och förbrukningsartiklar

Byta ut delar och förbrukningsartiklar

Flytta skrivaren

Administrativ support

Hitta avancerad nätverks- och administratörsinformation

Kontrollera den virtuella displayen

Kontrollera skrivarstatusen

Ställa in e-postvarningar

Visa rapporter

Återställa fabriksinställningarna

Åtgärda pappersstopp

Undvika pappersstopp

Nummer och plats för papperstrassel

201–202 paper jams (papperskvadd)

203 pappersstopp

230 pappersstopp

Papperskvadd 231

24x papperstrassel

Pappersstopp 250

Papperskvadd 281

4yy.xx papperstrassel

455 häftningsstopp

Felsökning

Lösa vanliga skrivarproblem

Förstå skrivarmeddelanden

Lösa utskriftsproblem

Lösa problem med programmen på huvudmenyn

Lösa problem med tillvalen

Lösa problem med pappersmatningen

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med färgkvaliteten

Den inbyggda webbservern öppnas inte

Kontakta kundtjänst

Anmärkningar

Produktinformation

Om utgåvan

Varumärken

Meddelande om modulkomponent

Licensinformation

Bullerniåver

WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

India E-Waste notice

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturinformation

Strömförbrukning

EU-regler

Meddelande om radiostörningar

Förordningar för trådlösa produkter

Exponering för RF-strålning

Meddelande till användare i Europeiska unionen

Patent acknowledgment