CS820, CS827

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Definicje pojęć

Informacje dotyczące produktu

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Podłączanie kabli

Korzystanie z panelu sterowania

Odczytywanie wskazań przycisku zasilania i kontrolki

Korzystanie z ekranu głównego

Mapa menu

Drukowanie strony ustawień menu

Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym

Dostosowywanie ekranu głównego

Korzystanie z funkcji Dostosowywanie wyświetlacza

Korzystanie z opcji Formularze i ulubione

Konfigurowanie ustawień oszczędnych

Zarządzanie kontaktami

Konfiguracja i używanie funkcji dostępności

Włączanie trybu powiększania

Aktywowanie prowadzenia głosowego

Dostosowywanie tempa mowy w prowadzeniu głosowym

Włączanie funkcji wypowiadania haseł lub osobistych numerów identyfikacyjnych

Obsługa ekranu za pomocą gestów

Używanie klawiatury ekranowej

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu nośnika specjalnego

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ładowanie zasobników

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Łączenie zasobników

Drukowanie

Drukowanie z komputera

Drukowanie formularzy

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z napędu flash

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Konfiguracja poufnych zadań

Drukowanie wstrzymanych zadań

Drukowanie listy wzorców czcionek

Anulowanie zadania drukowania

Zabezpieczanie drukarki

Lokalizowanie gniazda zabezpieczeń

Czyszczenie pamięci drukarki

Wymazywanie dysku twardego drukarki

Konfigurowanie szyfrowania dysku twardego drukarki

Przywracanie ustawień fabrycznych

Informacje o ulotności pamięci

Przegląd drukarki

Regulowanie głośności głośnika

Sieć

Konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego (tylko system Windows)

Czyszczenie drukarki

Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych

Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki

Oszczędzanie energii i papieru

Recykling

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Ustalanie miejsca wystąpienia zacięcia

Zacięcie papieru w zasobnikach

Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym

Zacięcie papieru w pojemniku standardowym

Zacięcie papieru w drzwiczkach B

Zacięcie papieru w odbiorniku modułu wykańczającego

Zacięcie zszywek w drzwiczkach G

Rozwiązywanie problemów

Problemy z połączeniem sieciowym

Problemy z opcjonalnym wyposażeniem

Problemy z materiałami eksploatacyjnymi

Problemy z podawaniem papieru

Problemy z drukowaniem

Problemy z jakością koloru

Kontakt z obsługą klienta

Usprawnienia i przenoszenie

Sprzęt

Oprogramowanie

Oprogramowanie sprzętowe

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Oświadczenia dotyczące licencji

Poziomy emisji hałasu

Ostrzeżenie o podatności na ładunki elektrostatyczne

Informacje o temperaturze

Oświadczenie dotyczące lasera

Naklejka z informacjami o laserze