Multifunktionsskrivarna CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

Säkerhetsinformation

Skrivsätt

Information om produkten

Lär dig mer om skrivaren

Hitta information om skrivaren

Hitta skrivarserienumret

Skrivarkonfigurationer

Använda kontrollpanelen

Anpassa startskärmen

Ändra språk för skärmens tangentbord

Så här används indikatorlampan

Välja papper

Installera och konfigurera

Välja en plats för skrivaren

Ansluta kablar

Installera tillvalsmagasin

Konfigurera och använda programmen på huvudmenyn

Ställa in skrivaren för att faxa

Konfigurera SMTP-inställningarna för e-post

Fylla på papper och specialmedia

Installera och uppdatera program, drivrutiner och fast programvara

Tillgängliga tillval

Nätverk

Skriva ut en sida med menyinställningar

Säkra skrivaren

Radera skrivarminnet

Återställa fabriksinställningar

Flyktighetsredogörelse

Skriv ut

Skriva ut från en dator

Skriva ut från en mobil enhet

Skriva ut från flashenhet

Flashenheter och filtyper som stöds

Konfigurera konfidentiella jobb

Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade jobb

Skriva ut från en Cloud Connector-profil

Skriva ut en lista med teckensnittsprov

Placera skiljeblad mellan kopior

Avbryta utskriftsjobb

Justera tonersvärtan

Kopiera

Använda den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Göra kopior

Kopiera foton

Kopiera till brevpapper

Kopiera på papperets båda sidor

Förminska eller förstora kopior

Kopiera flera sidor på ett ark

Sortera kopior

Kopiera kort

Skapa en genväg för kopiering

E-post

Använda den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Skicka ett e-postmeddelande

Skapa en e-postgenväg

Fax

Använda den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Skicka ett fax

Schemalägga ett fax

Skapa en faxdestinationsgenväg

Ändra faxupplösning

Justera svärtan för faxmeddelanden

Skriv ut en faxlogg

Blockera skräpfax

Stoppa fax

Vidarebefordra ett fax

Skanna

Använda den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Skanna till en dator

Skanna till en FTP-server med hjälp av en genväg

Skanna till en nätverksmapp med hjälp av en genväg

Skanna till en flashenhet

Skanna till en Cloud Connector-profil

Använda skrivarens menyer

Menyöversikt

Enhet

Skriv ut

Papper

Kopiera

Fax

E-post

FTP

USB-enhet

Nätverk/portar

Säkerhet

Cloud Connector

Rapporter

Felsökning

Underhålla skrivaren

Kontrollera status för skrivarens delar och förbrukningsmaterial

Konfigurera meddelanden om förbrukningsmaterial

Ställa in e-postaviseringar

Visa rapporter

Beställa delar och förbrukningsmaterial

Byta ut delar och förbrukningsartiklar

Rengöra skrivarens delar

Spara energi och papper

Flytta skrivaren till en annan plats

Skicka skrivaren

Felsöka problem

Problem med utskriftskvalitet

Utskriftsproblem

Skrivaren svarar inte

Det går inte att läsa flashenheten

Aktivera USB-porten

Problem med nätverksanslutningen

Problem med förbrukningsmaterial

Åtgärda pappersstopp

Pappersmatningsproblem

E-postproblem

Faxproblem

Skanningsproblem

Problem med färgkvaliteten

Kontakta kundsupport

Återvinning och kassering

Återvinna produkter från Lexmark

Återvinna förpackningar från Lexmark

Meddelanden

Produktinformation

Om utgåvan

Varumärken

Licensinformation

Bullerniåver

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

EU:s batteridirektiv

Lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturinformation

Meddelande om laser

Strömförbrukning

Meddelanden om riktlinjer för terminalutrustning för telekommunikation

Information om regler för trådlösa produkter

Information om modulära komponenter

Exponering för RF-strålning

EU-regler

EU-regler