Tulostinongelmien ratkaiseminen

Tavallisimmat tulostusongelmat

Tulostin ei vastaa

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta.


Onko tulostimeen kytketty virta?

Siirry vaiheeseen 2.

Käynnistä tulostin.

Vaihe 2

Tarkista, onko tulostin lepotilassa tai säästötilassa.


Onko tulostin lepotilassa tai säästötilassa?

Herätä tulostin lepo- tai säästötilasta painamalla Lepo-painiketta.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Varmista, että virtajohdon toinen pää on kytketty tulostimeen ja toinen oikein maadoitettuun pistorasiaan.


Onko virtajohto on kytketty tulostimeen ja oikein maadoitettuun pistorasiaan?

Siirry vaiheeseen 4.

Kytke virtajohdon toinen pää tulostimeen ja toinen oikein maadoitettuun pistorasiaan.

Vaihe 4

Tarkista toinen samaan pistorasiaan kytketty sähkölaite.


Toimiiko toinen sähkölaite?

Irrota toinen laite pistorasiasta ja kytke sitten tulostimeen virta. Jos tulostin ei toimi, kytke toinen laite takaisin pistorasiaan.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5

Varmista, että kaapelit, joilla tulostin ja tietokone on liitetty toisiinsa, on liitetty oikeisiin portteihin.


Onko kaapelit liitetty oikeisiin portteihin?

Siirry vaiheeseen 6.

Kohdista seuraavat osat:

 • kaapelissa oleva USB-symboli ja tulostimessa oleva USB-symboliin

 • asianmukainen Ethernet-kaapeli Ethernet-porttiin.

Vaihe 6

Varmista, ettei pistorasian virtaa ei ole katkaistu kytkimellä tai katkaisimella.


Onko pistorasian virta katkaistu kytkimellä tai katkaisimella?

Kytke virta kytkimellä tai palauta katkaisin.

Siirry vaiheeseen 7.

Vaihe 7

Tarkista, onko tulostin kytketty ylijännitesuojaan, UPS-varavirtalaitteeseen tai jatkojohtoon.


Onko tulostin kytketty ylijännitesuojaan, UPS-varavirtalaitteeseen tai jatkojohtoon.

Kytke tulostimen virtajohto suoraan oikein maadoitettuun virtalähteeseen.

Siirry vaiheeseen 8.

Vaihe 8

Varmista, että tulostinkaapelin toinen pää on liitetty tulostimen porttiin ja toinen pää tietokoneeseen, tulostuspalvelimeen, lisälaitteeseen tai muuhun verkkolaitteeseen.


Onko tulostinkaapeli kytketty pitävästi tulostimeen ja tietokoneeseen, tulostuspalvelimeen, lisälaitteeseen tai muuhun verkkolaitteeseen?

Siirry vaiheeseen 9.

Kytke tulostinkaapeli pitävästi tulostimeen ja tietokoneeseen, tulostuspalvelimeen, lisälaitteeseen tai muuhun verkkolaitteeseen

Vaihe 9

Varmista, että kaikki lisälaitteet on asennettu oikein ja poista kaikki pakkausmateriaalit.


Onko kaikki lisälaitteet asennettu oikein ja kaikki pakkausmateriaalit poistettu?

Siirry vaiheeseen 10.

Katkaise tulostimesta virta, poista kaikki pakkausmateriaalit, asenna lisälaitteet uudelleen ja kytke sitten tulostimeen virta.

Vaihe 10

Varmista, että olet valinnut oikeat porttiasetukset tulostinohjaimessa.


Ovatko porttiasetukset oikeat?

Siirry vaiheeseen 11.

Käytä oikeita tulostinohjaimen asetuksia.

Vaihe 11

Tarkista asennettu tulostinohjain.


Onko oikea tulostinohjain asennettu?

Siirry vaiheeseen 12.

Asenna oikea tulostinohjain.

Vaihe 12

Katkaise tulostimesta virta, odota noin 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.


Toimiiko tulostin?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Tulostimen näyttö on tyhjä

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Paina tulostimen ohjauspaneelin Lepo-painiketta.


Näkyykö tulostimen näytössä Valmis-ilmoitus?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja käynnistä tulostin uudelleen.


Näkyykö tulostimen näytössä Odota- ja Valmis-ilmoitus?

Ongelma on ratkaistu.

Katkaise tulostimesta virta ja ota yhteys tekninen tuki.


Laitteiston ja sisäisen lisälaitteen ongelmat

2100 arkin alustan ongelmat

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Vedä alustaa ulospäin ja tee yksi tai useampi seuraavista:

  • Varmista, että paperi on alustassa tasaisena ja suorassa.

  • Tarkista mahdolliset paperitukokset tai syöttöhäiriöt.

  • Varmista, että paperinohjaimissa olevat koon osoittimet on kohdistettu alustassa olevien paperikoon osoittimien kanssa.

  • Varmista, että paperinohjaimet on kohdistettu paperin reunoja vasten.

  • Varmista, että paperi on paperin enimmäistäyttöosoittimen alapuolella.

  • Varmista, että käytät tulostamisessa suositeltua paperikokoa ja -lajia.

  • Varmista, että paperi tai erikoismateriaali on vaatimusten mukainen ja vahingoittumaton.

 2. Aseta alusta oikein.

  Huomautus: Paina paperipinoa alaspäin, kun asetat sitä alustaan.


Toimiiko alusta kunnolla?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja käynnistä tulostin uudelleen.


Toimiiko alusta kunnolla?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Tulosta valikkoasetussivu ja tarkista, onko alusta asennettujen toimintojen luettelossa.

Huomautus: Jos alusta on valikkoasetussivun luettelossa, mutta paperi aiheuttaa tukoksen tullessaan ulos tulostimesta ja siirtyessään alustaan, sitä ei ehkä ole asennettu oikein.


Onko alusta valikkoasetussivun luettelossa?

Siirry vaiheeseen 4.

Lisätietoja on 2100 arkin alustan mukana toimitetussa asennusohjeessa.

Vaihe 4

Varmista, että alusta on käytettävissä tulostinohjaimessa

Huomautus: Alusta täytyy ehkä lisätä tulostinohjaimeen manuaalisesti, jotta se on käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.


Onko alusta käytettävissä tulostinohjaimessa?

Siirry vaiheeseen 5.

Lisää alusta manuaalisesti tulostinohjaimeen.

Vaihe 5

Tarkista, onko alusta valittuna.

Valitse alusta käyttämästäsi sovelluksesta. Jos käytössä on Mac OS X:n versio 9, varmista, että tulostin on valittuna Valitsijassa.


Toimiiko alusta kunnolla?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Sisäistä lisälaitetta ei havaittu

Toimi

Yes (Kyllä)

No (Ei)

Vaihe 1

Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja käynnistä tulostin uudelleen.


Toimiiko sisäinen lisälaite oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Varmista, että sisäinen muistikortti on asennettu oikein tulostimen ohjainlevyyn.

 1. Katkaise tulostimen virta virtakytkimestä ja irrota virtajohto pistorasiasta.

 2. Varmista, että sisäinen lisälaite on asennettu ohjainlevyn asianmukaiseen liittimeen.

 3. Liitä virtajohto tulostimeen ja sen jälkeen maadoitettuun pistorasiaan. Käynnistä tulostin.


Onko sisäinen lisälaite on asennettu oikein ohjainlevyyn?

Siirry vaiheeseen 3.

Kytke sisäinen lisälaite on ohjainlevyyn.

Vaihe 3

Tulosta valikkoasetussivu ja tarkista, onko sisäinen lisävaruste lisättyjen ominaisuuksien luettelossa.


Onko sisäinen lisälaite mainittu valikkoasetussivulla?

Siirry vaiheeseen 4.

Asenna sisäinen lisälaite uudelleen.

Vaihe 4

 1. Tarkista, onko sisäinen lisälaite valittu.

  Sisäinen lisälaite täytyy ehkä lisätä tulostinohjaimeen manuaalisesti, jotta se on käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Toimiiko sisäinen lisälaite oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Sisäinen tulostuspalvelin ei toimi oikein

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Asenna sisäinen tulostuspalvelin uudelleen.

 1. Poista sisäinen tulostuspalvelin ja asenna se sitten uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Sisäisen sovellusportin asentaminen.

 2. Tulosta valikkoasetussivu ja tarkista, onko sisäinen tulostuspalvelin asennettujen toimintojen luettelossa.


Onko sisäinen tulostuspalvelin asennettujen toimintojen luettelossa?

Siirry vaiheeseen 2.

Varmista, että tulostin tukee sisäistä tulostuspalvelinta.

Huomautus: Toisen tulostimen sisäinen tulostuspalvelin ei ehkä toimi tämän tulostimen kanssa.

Vaihe 2

Tarkista kaapeli ja sisäisen tulostuspalvelimen liitäntä.

Käytä oikeaa kaapelia ja varmista, että se on liitetty pitävästi sisäiseen tulostuspalvelimeen.


Toimiiko sisäinen tulostuspalvelin oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Alustan ongelmat

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Vedä alustaa ulospäin ja tee yksi tai useampi seuraavista:

  • Tarkista mahdolliset paperitukokset tai syöttöhäiriöt.

  • Varmista, että paperinohjaimissa olevat koon osoittimet on kohdistettu alustassa olevien paperikoon osoittimien kanssa.

  • Jos tulostat mukautetulle paperille, varmista, että paperinohjaimet ovat paperin reunaa vasten.

  • Varmista, että paperi on paperin enimmäistäyttöosoittimen alapuolella.

  • Varmista, että paperi on alustassa tasaisena ja suorassa.

 2. Tarkista, sulkeutuuko alusta oikein.


Toimiiko alusta?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

 1. Katkaise tulostimesta virta, odota noin 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Toimiiko alusta?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Varmista, että alusta on asennettu ja tunnistettavissa tulostimelle.

Tulosta valikkoasetussivu ja tarkista, onko alusta asennettujen toimintojen luettelossa.


Onko alusta valikkoasetussivun luettelossa?

Siirry vaiheeseen 4.

Aseta lokero takaisin paikalleen. Lisätietoja on alustan mukana toimitetuissa asennusohjeissa.

Vaihe 4

Varmista, että alusta on käytettävissä tulostinohjaimessa

Huomautus: Alusta täytyy ehkä lisätä tulostinohjaimeen manuaalisesti, jotta se on käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.


Onko alusta käytettävissä tulostinohjaimessa?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Sisäinen sovellusportti ei toimi oikein

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Varmista, että sisäinen sovellusportti (ISP) on asennettu.

 1. Asenna sisäinen sovellusportti. Lisätietoja on kohdassa Sisäisen sovellusportin asentaminen.

 2. Tulosta valikkoasetussivu ja tarkista, onko sisäinen sovellusportti (ISP) asennettujen toimintojen luettelossa.


Onko sisäinen sovellusportti asennettujen toimintojen luettelossa?

Siirry vaiheeseen 2.

Varmista, että sinulla on tuettu sisäinen sovellusportti.

Huomautus: Toisen tulostimen sisäinen sovellusportti ei ehkä toimi tämän tulostimen kanssa.

Vaihe 2

Tarkista kaapelin ja sisäisen sovellusportin liitäntä.

 1. Käytä oikeaa kaapelia ja varmista, että se on liitetty pitävästi sisäiseen sovellusporttiin.

 2. Varmista, että sisäisen sovellusportin liitäntäkaapeli on liitetty pitävästi emolevyn pistokkeeseen.

  Huomautus: Sisäisen sovellusportin liitäntäkaapeli ja emolevyn pistoke on värikoodattu.


Toimiiko sisäinen sovellusportti oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


USB-/rinnakkaisliitäntäkortti ei toimi oikein

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Varmista, että USB- tai rinnakkaisliitäntäkortti on asennettu.

 1. Asenna USB- tai rinnakkaisliitäntäkortti. Lisätietoja on kohdassa Sisäisen sovellusportin asentaminen.

 2. Tulosta valikkoasetussivu ja tarkista, onko USB- tai rinnakkaisliitäntäkortti asennettujen toimintojen luettelossa.


Onko USB- tai rinnakkaisliitäntäkortti asennettujen toimintojen luettelossa?

Siirry vaiheeseen 2.

Tarkista, onko USB- tai rinnakkaisliitäntäkortti tuettu.

Huomautus: Toisen tulostimen USB- tai rinnakkaisliitäntäkortti ei ehkä toimi tämän tulostimen kanssa.

Vaihe 2

Tarkista kaapeli ja USB- tai rinnakkaisliitäntäkortin liitäntä.

Käytä oikeaa kaapelia ja varmista, että se on liitetty kunnolla USB- tai rinnakkaisliitäntäkorttiin.


Toimiiko USB- tai rinnakkaisliitäntäkortti kunnolla?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Paperinsyöttöongelmat

Juuttuneet sivut eivät tulostu uudelleen

Toimi

Kyllä

Ei

 1. Ota Tukosselvitys käyttöön.

  1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

   Asetukset > Yleiset asetukset > Tulostuksen palautus > Tukosselvitys

  2. Valitse Päällä tai Automaattinen ja valitse sen jälkeen the select button

 2. Lähetä tulostumatta jääneet sivut uudelleen.


Tulostuivatko juuttuneet sivut uudelleen?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Paperi juuttuu usein

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Vedä alustaa ulospäin ja tee yksi tai useampi seuraavista:

  • Varmista, että paperi on alustassa tasaisena ja suorassa.

  • Varmista, että paperinohjaimissa olevat koon osoittimet on kohdistettu alustassa olevien paperikoon osoittimien kanssa.

  • Varmista, että paperinohjaimet on kohdistettu paperin reunoja vasten.

  • Varmista, että paperi on paperin enimmäistäyttöosoittimen alapuolella.

  • Varmista, että käytät tulostamisessa suositeltua paperikokoa ja -lajia.

 2. Aseta alusta oikein.

  Jos tukosselvitys on käytössä, tulostustyöt tulostuvat automaattisesti uudelleen.


Ilmeneekö paperitukoksia edelleen usein?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

 1. Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

  Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden takia. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessaan, kunnes otat sen käyttöön.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Ilmeneekö paperitukoksia edelleen usein?

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3

 1. Katso vinkit tukosten välttämiseen. Lisätietoja on kohdassa Tukosten välttäminen.

 2. Noudata ohjeita ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Ilmeneekö paperitukoksia edelleen usein?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Paperitukosilmoitus ei poistu tukoksen poistamisen jälkeen

Toimi

Kyllä

Ei

 1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

  Seuraava > the select button > Poista tukos, valitse OK > the select button

 2. Seuraa tulostimen näytön ohjeita.


Näkyykö paperitukosilmoitus edelleen?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.