MX310 en MX317

Informatie over veiligheid

Conventies

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Een plaats voor de printer bepalen

Printerconfiguraties

Informatie over de standaardfuncties van de printer

De ADF en de glasplaat gebruiken

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

Extra printer instellen

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

De printersoftware instellen

Netwerkfunctionaliteit

Printerconfiguratie controleren

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papierformaat en papiersoort instellen

Instellingen voor universeel papier configureren

Laden vullen

De universeellader vullen

Laden koppelen en ontkoppelen

Handleiding voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Speciaal afdrukmateriaal gebruiken

Richtlijnen voor papier

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Bezig met kopiëren

Kopieën maken

Foto's kopiëren

Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal

Kopieerinstellingen aanpassen

Informatie op kopieën afdrukken

Kopieertaak annuleren

Informatie over de kopieeropties

E-mailen

Printer instellen om e-mailberichten te verzenden

Een e-mailsnelkoppeling maken

Een document per e-mail verzenden

Een e-mail annuleren

Faxen

Printer instellen voor faxen

Een fax verzenden

Snelkoppeling voor een faxbestemming maken met de Embedded Web Server

Faxinstellingen aanpassen

Een uitgaande fax annuleren

Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

Informatie over de faxopties

Bezig met scannen

Scannen naar een FTP-adres

Naar een computer scannen

Informatie over de printermenu's

Menuoverzicht

Papiermenu

Rapporten, menu

Network/Ports, menu

Security (Beveiliging), menu

Instellingen, menu

Menu Help

Geld besparen en het milieu een handje helpen

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Printer beveiligen

Kennisgeving van vluchtigheid

Vluchtig geheugen wissen

Niet-vluchtig geheugen wissen

Zoeken naar beveiligingsgegevens van de printer

Printer onderhouden

Printeronderdelen reinigen

De status van de onderdelen en supplies controleren

Geschat aantal resterende pagina's

Supplies bestellen

Supplies bewaren

Supplies vervangen

Help bij transport

Printer beheren

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

Toegang tot het externe bedieningspaneel

E-mailmeldingen instellen

Rapporten weergeven

Meldingen over supplies configureren in de Embedded Web Server

Fabrieksinstellingen herstellen

Papierstoringen verhelpen

Voorkomen van papierstoringen

Locaties van storingen bepalen

Papier vastgelopen in de voorklep

Papier vastgelopen in achterklep

Papier vastgelopen in de standaardlade

Papier vastgelopen in de duplexeenheid

Papier vastgelopen in laden

Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer

Papier vastgelopen in de automatische documentinvoer

Problemen oplossen

Printerberichten

Printerproblemen oplossen

Problemen met afdrukken oplossen

Problemen met kopiëren oplossen

Problemen bij het faxen oplossen

Problemen met de scanner oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Licentiemeldingen

Handelsmerken

Geluidsniveaus

Temperatuurinformatie

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Verwijdering van het product

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie