MX610, MX611, MX617

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Informaţii despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Selectarea unei locaţii pentru imprimantă

Configuraţiile de imprimantă

Utilizare serverului EWS

Despre funcţiile de bază ale scanerului

Utilizarea unităţii ADF şi a geamului scanerului

Înţelegerea panoului de control al imprimantei

Utilizarea panoului de control al imprimantei

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi

Despre ecranul de început

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Configurarea şi utilizarea aplicaţiilor din ecranul de început

Găsirea adresei IP a computerului

Găsirea adresei IP a imprimantei

Accesarea serverului EWS

Particularizarea ecranului de început

Înţelegerea diferitelor aplicaţii

Activarea aplicaţiilor din ecranul de început

Configurarea Panoului de operare la distanţă

Exportul şi importul unei configurări

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opţiunilor interne

Instalarea opţiunilor hardware

Ataşarea cablurilor

Configurarea software-ului imprimantei

Acces la reţea

Verificarea configurării imprimantei

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvilor

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Utilizarea recipientului standard şi a opritorului pentru hârtie

Legarea şi anularea legării tăvilor

Ghid despre hârtie şi suporturile speciale

Utilizarea suporturilor speciale

Indicaţii despre hârtie

Dimensiuni, tipuri şi greutăţi acceptate pentru hârtie

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Imprimarea paginilor de informaţii

Anularea unei lucrări de imprimare

Copierea

Realizarea de copii

Copierea fotografiilor

Copierea pe suporturi speciale

Personalizarea setărilor de copiere

Afişarea de informaţii pe copii

Revocarea unei lucrări de copiere

Informaţii despre opţiunile de copiere

Trimitere prin e-mail

Configurarea imprimantei pentru poşta electronică

Crearea unei comenzi rapide pentru poşta electronică

Trimiterea unui document prin poştă electronică

Personalizarea setărilor pentru e-mail

Revocarea unei trimiteri prin poşta electronică

Informaţii despre opţiunile de poştă electronică

Utilizarea faxului

Configurarea imprimantei pentru fax

Trimiterea unui fax

Crearea de comenzi rapide

Personalizarea setărilor de fax

Anularea trimiterii unui fax

Păstrarea şi redirecţionarea faxurilor

Informaţii despre opţiunile de fax

Scanarea

Utilizare Scanare în reţea

Scanarea la o adresă FTP

Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash

Informaţii despre opţiunile de scanare

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)

meniul Rapoarte

Meniul Reţea/Porturi

Meniul Security (Securitate)

Meniul Settings (Setări)

Meniul Asistenţă

Economisiţi bani şi protejaţi mediul

Economia de hârtie şi toner

Economisirea energiei

Reciclarea

Securizarea imprimantei

Declaraţie privind volatilitatea

Golirea memoriei volatile

Golirea memoriei nevolatile

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Identificarea informaţiilor de securitate ale imprimantei

Întreţinerea imprimantei

Curăţarea componentelor imprimantei

Verificarea stării pieselor şi consumabilelor

Număr de pagini estimate rămase

Comandarea consumabilelor

Depozitarea pieselor de schimb

Înlocuirea consumabilelor

Mutarea imprimantei

Gestionarea imprimantei

Găsirea informaţiilor complexe despre reţele şi administrare

Consultarea ecranului virtual

Setarea avertizărilor prin e-mail

Vizualizarea rapoartelor

Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server

Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Identificarea locaţiilor blocajelor

Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Blocaj de hârtie la uşa din spate

Blocaj de hârtie la uşa din faţă

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncţional

Blocaj hârtie în tăvi

Blocaj de hârtie în finisor

Blocaj capse în finisor

Depanarea

Explicarea mesajelor imprimantei

Rezolvarea problemelor legate de imprimantă

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Rezolvarea problemelor de copiere

Rezolvarea problemelor de fax

Rezolvarea problemelor legate de scaner

Rezolvarea problemelor cu aplicaţia ecranului de început

Serverul EWS nu se deschide

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Note

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Niveluri de poluare fonică

Informaţii cu privire la temperatură

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

India E-Waste notice

Dezafectarea produsului

Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică

ENERGY STAR

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consum de energie

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicaţii

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Patent acknowledgment