Løsning af problemer med scanner

Kan ikke scanne fra en computer

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Sørg for, at printeren er tændt, og at Klar vises på printerens display, inden du scanner et job.


Vises Klar inden scanning af jobbet?

Gå til trin 3.

Gå til trin 2.

Trin 2

Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.


Får du vist en fejlmeddelelse på printerens display?

Slet fejlmeddelelsen.

Gå til trin 3.

Trin 3

Kontroller kabelforbindelserne til printeren og printserveren for at sikre dig, at de er sikre.

Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.


Er kabelforbindelserne til printeren og printerserveren sikre?

Kontakt kundesupport.

Stram kablets ender.


Mangelfulde dokumenter eller fotoscanninger

Handling

Ja

Nej

Kontroller placeringen af dokumentet eller billedet.

Sørg for, at dokumentet eller billedet vender nedad mod scannerens glasplade i øverste venstre hjørne.


Ligger dokumentet eller billedet korrekt?

Kontakt kundesupport.

Læg dokumentet eller billedet med forsiden nedad på scannerens glasplade i øverste venstre hjørne.


Dårlig kvalitet af scannet billede

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, om der vises en fejlmeddelelse på displayet.


Får du vist en fejlmeddelelse på printerens display?

Fjern fejlmeddelelsen.

Gå til trin 2.

Trin 2

Kontroller kvaliteten af originaldokumentet.


Er originaldokumentets kvalitet tilfredsstillende?

Gå til trin 3.

Øg indstillingerne for scanningsopløsning for at opnå en udskrift i højere kvalitet.

Trin 3

Rengør scannerens glasplade og ADF'ens glasplade med en ren, fnugfri klud, fugtet med vand.


Er scannerens glasplade ren?

Gå til trin 4.

Se Rengør scannerens glasplade.

Trin 4

Kontroller placeringen af dokumentet eller fotoet.

Sørg for, at dokumentet eller billedet vender nedad mod scannerens glasplade i øverste venstre hjørne.


Blev dokumentet eller fotoet indført korrekt?

Gå til trin 5.

Placer originaldokumentet eller fotoet med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Trin 5

Send et udskriftsjob, og kontroller derefter udskriftskvaliteten.

  • Juster indstillingerne for Økotilstand fra menuen Generelle indstillinger.

  • Juster Sværtning-indstillingen fra menuen Kopier.

  • Udskift kassetten, når udskrifterne bliver utydelige.


Er udskriftskvaliteten tilfredsstillende?

Gå til trin 6.

Se Problemer med udskriftskvalitet.

Trin 6

Kontroller scanningsindstillingerne.

Sørg for, at indstillingerne for Indholdstype og Indholdskilde på skærmbilledet Scan er korrekte til det dokument, der scannes.


Er indstillingerne for Indholdstype og Indholdskilde på skærmbilledet Kopier korrekte til det dokument, der scannes?

Gå til trin 7.

Rediger indstillingerne Indholdstype og Indholdskilde på Kopieringsskærmbilledet, så de passer til det dokument, der scannes.

Trin 7

Øg indstillingerne for scanningsopløsning for at opnå en udskrift i højere kvalitet.


Gav den øgede opløsningen en udskrift i højere kvalitet?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


scanningsjob lykkedes ikke

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller kabeltilslutningerne.

Kontroller, at Ethernet- eller USB-kablet er sikkert sluttet til computeren og printeren.


Er alle kabler er korrekt tilsluttet?

Gå til trin 2.

Tilslut kablerne rigtigt.

Trin 2

Kontroller, om filnavnet allerede bruges.


Bruges filnavnet allerede?

Rediger filnavnet.

Gå til trin 3.

Trin 3

Kontroller, om det dokument eller foto, du vil scanne, er åbent i et andet program eller bruges af en anden bruger.


Er den fil, du vil scanne, åben i et andet program, eller bruges den af en anden bruger?

Luk den fil, du scanner.

Gå til trin 4.

Trin 4

Kontroller, om afkrydsningsfeltet Anvend tidsstempel eller Overskriv eksisterende fil er markeret i destinationens konfigurationsindstillinger.


Er afkrydsningsfeltet Anvend tidsstempel eller Overskriv eksisterende fil markeret i destinationens konfigurationsindstillinger?

Kontakt kundesupport.

Marker afkrydsningsfeltet Anvend tidsstempel eller Overskriv eksisterende fil i destinationens konfigurationsindstillinger.


Scannerenheden kan ikke lukkes

Handling

Ja

Nej

Kontroller, om der er forhindringer i scannerenheden.

  1. Åbn scanneren

  2. Fjern alle forhindringer, der holder scanneren åben.

  3. Sænk scannerenheden.


Blev scannerenheden lukket korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Scanning tager for lang tid eller fastfryser computeren

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, om andre programmer forstyrrer scanningen.

Luk alle de programmer, der ikke er i brug.


Tager scanning stadig for lang tid, eller får scanningen stadig computeren til at fryse?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Vælg en lavere scanningsopløsning.


Tager scanning stadig for lang tid, eller får scanningen stadig computeren til at fryse?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Scanneren svarer ikke

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, at printeren er tændt.


Er printeren tændt?

Gå til trin 2.

Tænd printeren.

Trin 2

Kontroller, om printerkablet sidder godt fast i printeren og computeren, printserver, option eller anden netværksenhed.


Sidder printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed?

Gå til trin 3.

Sæt printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed.

Trin 3

Kontroller, at netledningen er sluttet til printeren og en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.


Er netledningen sat i printeren og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse?

Gå til trin 4.

Slut netledningen til printeren og en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

Trin 4

Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.


Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?

Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.

Gå til trin 5.

Trin 5

Kontroller, om printeren er sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger.


Er printeren sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger?

Sæt printerens netledning direkte i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

Gå til trin 6.

Trin 6

Kontroller andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten.


Fungerer det andet elektriske udstyr?

Fjern det andet elektriske udstyrs ledning fra stikkontakten, og tænd derefter printeren. Hvis ikke printeren fungerer, skal du slutte det andet elektroniske udstyr til igen og derefter gå til trin 6.

Gå til trin 7.

Trin 7

Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.


Fungerer printeren og scanneren?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.