Løsning af problemer med kopiering

Kopimaskine reagerer ikke

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, om der bliver vist en fejl- eller statusmeddelelse på displayet.


Vises der en fejl- eller statusmeddelelse?

Slet fejl- eller statusmeddelelsen.

Gå til trin 2.

Trin 2

Kontroller, at netledningen er sluttet til printeren og en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.


Er netledningen sat i printeren og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse?

Gå til trin 3.

Slut netledningen til printeren og derefter til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

Trin 3

Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.


Blev meddelelserne Udfører selvtest og Klar vist?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Mangelfulde dokumenter eller fotokopier

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller placeringen af et dokument eller billede.

Sørg for, at dokumentet eller billedet vender nedad mod scannerens glasplade i øverste venstre hjørne.


Ligger dokumentet eller billedet korrekt?

Gå til trin 2.

Placer dokumentet eller billedet med forsiden nedad på scannerens glasplade i øverste venstre hjørne.

Trin 2

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til størrelsen af den papirtype, der er i bakken.

Kontroller indstillingen for Papirstørrelse fra printerkontrolpanelets papirmenu.


Svarer indstillingen for papirstørrelse til størrelsen af det papir, der er i bakken?

Gå til trin 3.

Rediger indstillingen for papirstørrelsen, så den passer til det papir, der er i bakken, eller læg papir, der passer til indstillingen for papirstørrelse, i bakken.

Trin 3

 1. Angiv papirstørrelsen. Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Bliver kopierne udskrevet korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Dårlig kopikvalitet

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, om der bliver vist en fejl- eller statusmeddelelse på displayet.


Vises der en fejl- eller statusmeddelelse?

Slet fejl- eller statusmeddelelsen.

Gå til trin 2.

Trin 2

Kontroller kvaliteten af originaldokumentet.


Er kvaliteten af det originale dokument tilfredsstillende?

Gå til trin 3.

Forøg scanningsopløsningen for at opnå en udskrift i højere kvalitet:

Trin 3

Hvis der kommer mørke pletter på udskriften, skal du rense scannerens og dokumentføderens glasplade ved hjælp af en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand.


Er scannerens glasplade ren?

Gå til trin 4.

Se Rengør scannerens glasplade.

Trin 4

Send et udskriftsjob, og kontroller derefter udskriften for problemer med kvaliteten.

 1. Juster indstillingerne for Økotilstand fra menuen Generelle indstillinger.

 2. Juster tonersværtningsgraden i kopieringsmenuen.

 3. Udskift tonerkassetten, hvis udskriften stadig er utydelig.


Er udskriftskvaliteten tilfredsstillende?

Gå til trin 5.

Se Problemer med udskriftskvalitet.

Trin 5

Kontroller placeringen af dokumentet eller billedet.

Sørg for, at dokumentet eller billedet vender nedad mod scannerens glasplade i øverste venstre hjørne.


Ligger dokumentet eller billedet korrekt?

Gå til trin 6.

Placer dokumentet eller billedet med forsiden nedad på scannerens glasplade i øverste venstre hjørne.

Trin 6

Kontroller kopieringsindstillingerne.

Sørg for, at indstillingerne for Indholdstype og Indholdskilde på skærmbilledet Kopiering passer til det dokument, der scannes.


Passer indstillingerne for Indholdstype og Indholdskilde til det dokument, der scannes?

Gå til trin 7.

Rediger indstillingerne for Indholdstype og Indholdskilde, så de passer til det dokument, der scannes?

Trin 7

Undersøg, om der er mønstre på udskrifterne.

 1. På Kopieringsskærmbilledet skal du navigere til:

  Avancerede indstillinger > Avanceret billedbehandling > Skarphed > vælg en lavere indstilling

  Bemærk! Kontroller, at der ikke er valgt skalering.

 2. Send kopieringssjobbet igen.


Vises der mønstre på udskrifterne?

Gå til trin 8.

Problemet er løst.

Trin 8

Kontroller, om der er manglende eller utydelig tekst på udskrifterne.

 1. På Kopieringsskærmbilledet skal du navigere til:

  Avancerede indstillinger > Avanceret billedbehandling

 2. Juster indstillingerne:

  • Skarphed – øg den aktuelle indstilling.

  • Kontrast – øg den aktuelle indstilling.

 3. Send kopieringssjobbet igen.


Har udskrifter manglende eller utydelig tekst?

Gå til trin 9.

Problemet er løst.

Trin 9

Kontroller, om der er udtværede eller overeksponerede udskrifter.

 1. På Kopieringsskærmbilledet skal du navigere til:

  Avancerede indstillinger > Avanceret billedbehandling

 2. Juster indstillingerne for følgende:

  • Baggrundsfjernelse – reducer den aktuelle indstilling.

  • Skyggedetalje – reducer den aktuelle indstilling.

 3. Send kopieringssjobbet igen.


Viser siderne udtværede eller overeksponerede udskrifter?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Scannerenheden kan ikke lukkes

Handling

Ja

Nej

Kontroller, at der ikke er nogen forhindringer mellem scannerenheden og printeren.

 1. Åbn scanneren

 2. Fjern alle forhindringer, der holder scannerenheden åben.

 3. Sænk scannerenheden.


Er scannerenheden lukket korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.