XM9100 Series

Informatie over veiligheid

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

De printer aansluiten op een stopcontact

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

De standaardbediening van de printer begrijpen

De ADF en de glasplaat gebruiken

Informatie over het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel gebruiken

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

Informatie over het beginscherm

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

Het IP-adres van de printer zoeken

Het IP-adres van de computer zoeken

De Embedded Web Server openen

Het beginscherm aanpassen

Uitleg over de toepassingen

Toepassingen in het beginscherm activeren

Het externe bedieningspaneel instellen

Een configuratie exporteren of importeren

Extra printer instellen

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

De printersoftware instellen

Netwerkfunctionaliteit

Printerconfiguratie controleren

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papiersoort en papierformaat instellen

Instellingen voor Universal papier configureren

Laden vullen

De universeellader vullen

Laden koppelen en ontkoppelen

Handleiding voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Speciaal afdrukmateriaal gebruiken

Richtlijnen voor papier

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Formulieren en documenten afdrukken

Afdrukken vanaf een geheugenkaart of mobiel apparaat

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Bezig met kopiëren

Kopieën maken

Een kopieersnelkoppeling maken

Kopieerinstellingen aanpassen

Een kop- of voettekst op een pagina zetten

Een kopieertaak annuleren terwijl de pagina's worden afgedrukt

Informatie over de kopieeropties

E-mailen

Printer instellen om e-mailberichten te verzenden

Een e-mailsnelkoppeling maken

Een document per e-mail verzenden

E-mailinstellingen aanpassen

Een e-mail annuleren

Informatie over de e-mailopties

Faxen

Printer instellen voor faxen

Een fax verzenden

Een fax verzenden op een gepland tijdstip

Snelkoppelingen maken

Faxinstellingen aanpassen

Een faxtaak annuleren

Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

Informatie over de faxopties

Bezig met scannen

Scannen naar netwerk gebruiken

Scannen naar een FTP-adres

Scannen naar een computer of flashstation

Informatie over de scanopties

Informatie over de printermenu's

Menuoverzicht

Papiermenu

Rapporten, menu

Network/Ports, menu

Security (Beveiliging), menu

Instellingen, menu

Geld besparen en het milieu een handje helpen

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Printer beveiligen

De vergrendelingsfunctie gebruiken

Kennisgeving van vluchtigheid

Vluchtig geheugen wissen

Niet-vluchtig geheugen wissen

Geheugen op de vaste schijf wissen

Codering vaste schijf van printer instellen

Zoeken naar beveiligingsgegevens van de printer

Printer onderhouden

Printeronderdelen reinigen

De status van de onderdelen en supplies controleren

Geschat aantal resterende pagina's

Supplies bestellen

Een onderhoudskit 300K bestellen

Onderdelen en supplies bestellen

Supplies vervangen

Onderhoudskit 300K vervangen

De ADF-scanmat vervangen

Help bij transport

Printer beheren

De virtuele display controleren

E-mailmeldingen instellen

Rapporten weergeven

Printerinstellingen kopiëren naar andere printers

Meldingen over supplies configureren in de Embedded Web Server

Fabrieksinstellingen herstellen

Papierstoringen verhelpen

Papierstoringen voorkomen

Informatie over storingsberichten en -locaties

[x] pagina's vastgelopen, verwijder het vastgelopen papier uit de multifunctionele invoer [200.xx]

[x] pagina's vastgelopen, open klep C en verwijder vastgelopen paper. [2yy.xx]

[x] pagina's vastgelopen, trek de lade voor 3000 vel uit en open klep C. [2yy.xx]

[x] pagina's vastgelopen, open klep D en verwijder vastgelopen papier. [24y.xx]

[x] pagina's vastgelopen, trek de lade voor 3000 vel uit en open klep D. [24y.xx]

[x] pagina's vastgelopen, trek de lade voor 3000 vel uit en open klep F. [24y.xx]

[x]-papierstoring, open klep G, H en J en verwijder vastgelopen papier. Laat papier in lade. [4yy.xx]

[x] pagina's vastgelopen, druk op hendel voor toegang tot gebied G. Laat papier in lade. [40y.xx]

[x] pagina's vastgelopen, druk op hendel voor toegang tot gebied G en verwijder vastgelopen nietjes. Laat papier in uitvoerlade. [402,93]

[x] pagina's vastgelopen, open klep H en draai knop H6 naar rechts. Laat papier in lade. [426.xx–428.xx]

[x]-papierstoring, druk op vergrendeling in gebied E om de bovenklep van de ADF te openen. [28y.xx]

Problemen oplossen

Printerberichten

Printerproblemen oplossen

Problemen met afdrukken oplossen

Problemen met kopiëren oplossen

Problemen bij het faxen oplossen

Problemen met de scanner oplossen

Probleem met toepassingen van het startscherm oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Trademarks

Licentiemeldingen

Geluidsniveaus

Richtlijn WEEE (AEEA) betreffende het afdanken van elektrische en elektronische apparaten

Taiwan RoHS information 限用物質含有情況標示

India E-Waste notice

Verwijdering van het product

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgeving over radiostoring

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Kennisgeving over modulaire componenten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Patent acknowledgment