Print Release

Historik over ændringer

Oversigt

Tjekliste over parathed til implementering

Konfiguration af miljøer

Download Lexmark Print Management Client

Installation af Lexmark Print Management Client

Logge ud fra Lexmark Print Management Client

Konfiguration af klientsoftware til Windows-operativsystemer

Konfiguration af klientsoftware til Mac OS-operativsystemsoftware

Oprettelse af en Active Directory-logonmetode

Oprettelse af en Kerberos-logonmetode

Konfiguration af Print Release

Adgang til Embedded Web Server

Konfiguration af jobplacering

Konfiguration af avancerede indstillinger

Tilpasning af programikonet

Import eller eksport af en konfigurationsfil

Brug af Lexmark Cloud Services Print Management-webportalen

Adgang til Lexmark Cloud Services dashboard

Administrere dashboardet

Sådan får du adgang til Print Management-webportalen

Administrative opgaver

Administration af udskriftskøer

Overførsel af filer til Print Management-webportalen

Administration af delegerede

Viser historik for udskriftsjob

Brug af programmet

Afsendelse af udskriftsjob

Håndtering af printjob

Frigivelse af printjob

Fejlfinding

Programfejl

Installation med en LDC-fil fungerer ikke

Kan ikke udskrive job

Job ser ud til at udskrive, men intet output udskrives

Licensfejl

Fejlfinding af Lexmark Hybrid Print Management

Fejlfinding af Lexmark Cloud Print Management

Beskeder

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Licensmeddelelser