Lexmark E360d och E360dn serier

Säkerhetsinformation

Lär dig mer om skrivaren

Tack för att du har valt den här skrivaren!

Hitta information om skrivaren

Välja en plats för skrivaren

Skrivarkonfigurationer

Använda standardutmatningsfack och papperstopp

Tilläggsskrivarinställning

Installera interna tillval

Installera hårdvarualternativ

Ansluta kablar

Kontrollera skrivarinställningen

Installera skrivarprogramvaran

Minimera skrivarens miljöpåverkan

Spara papper och toner

Spara energi

Återvinning

Fylla på papper och specialmaterial

Ställa in pappersstorlek och papperstyp

Konfigurera universella pappersinställningar

Fylla på i magasin

Använda universalarkmataren

Pappersmagasinens kapacitet

Lägga till och ta bort länkar till magasin

Riktlinjer för papper och specialmaterial

Riktlinjer för papper

Förvara papper

Pappersstorlekar, papperstyper och pappersvikter som kan användas

Utskrift

Skriva ut ett dokument

Skriver ut specialdokument

Skriva ut informationssidor

Avbryta en utskrift

Förstå skrivarens menyer

Menylista

Pappersmeny

Rapportmenyn

Menyn Nätverk/portar

Menyn Inställningar

Underhålla skrivaren

Rengöra skrivarens exteriör

Förvara förbrukningsmaterial

Kontrollera status för förbrukningsmaterial från en nätverksdator

Beställa förbrukningsmaterial

Byta ut förbrukningsmaterial

Flytta skrivaren

Administrativ support

Hitta avancerad nätverks och administratörsinformation

Använda den inlagda webbservern

Kontrollerar den virtuella displayen

Kontrollera enhetsstatus

Visa rapporter

Ställa in e-postvarningar

Konfigurerar meddelanden om lager

Kopiering av skrivarinställningar till andra skrivare

Återställa originalvärden

Åtgärda papperskvadd

Undvika papperskvadd

Identifiera kvadd i pappersbanan

Förstå meddelanden om papperskvadd och var det har uppstått

200 Papperskvadd

201 pappersstopp

202 pappersstopp

231 pappersstopp

233 Papperskvadd

234 pappersstopp

235 pappersstopp

24x papperskvadd

251 papperskvadd

Felsökning

Skrivarmeddelanden

Lösa vanliga skrivarproblem

Kontrollpanelens display är tom eller visar bara romber

Lösa utskriftsproblem

Lösa problem med tillvalen

Lösa problem med pappersmatningen

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Den inbäddade webbservern öppnas inte

Kontakta kundtjänst

Meddelanden

Produktinformation

Om utgåvan

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Varumärken

Meddelande om modulkomponenter

Bullerniåver

WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Kvicksilvermeddelande

Temperaturinformation

Laserinformation

Etikett med laserinformation

Strömförbrukning

Förordningar för trådlösa produkter

Exponering för RF-strålning

Meddelande till användare i Europeiska unionen

BEGRÄNSAD GARANTI OCH LICENSAVTAL FÖR LEXMARK PROGRAMVARA

MEDDELANDE OM ADOBE SYSTEMS INCORPORATED