Lexmark E360d ve E360dn Series

Güvenlik Bilgileri

Yazıcıyı tanıma

Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı konfigürasyonları

Standart çıkış selesini ve kağıt durdurucuyu kullanma

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

Donanım seçeneklerini kurma

Kabloları takma

Yazıcının kurulumunu kontrol etme

Yazıcı yazılımını kurma

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme

Kağıt ve toner tasarrufu

Enerji tasarrufu

Geri dönüştürme

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma

Tepsilere kağıt yükleme

Çok amaçlı besleyiciyi kullanma

Kağıt tepsisi kapasiteleri

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar

Kağıtlarla ilgili kurallar

Kağıtları saklama

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazdırılıyor

Bir belge yazdırma

Özel belgeleri yazdırma

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Kağıt menüsü

Raporlar menüsü

Ağ/Portlar menüsü

Ayarlar menüsü

Yazıcının bakımını yapma

Yazıcının dışını temizleme

Sarf malzemelerini saklama

Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme

Sarf malzemesi sipariş etme

Sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcıyı taşıma

İdari destek

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Sanal ekranı kontrol etme

Aygıt durumunu kontrol etme

Raporları görüntüleme

E-posta uyarılarını ayarlama

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları önleme

Kağıt yolundaki sıkışmaları tanımlama

Kağıt Sıkışmalarını ve Yerlerini Anlama

200 kağıt sıkışması

201 kağıt sıkışması

202 kağıt sıkışması

231 kağıt sıkışması

233 kağıt sıkışması

234 kağıt sıkışması

235 kağıt sıkışması

24x kağıt sıkışması

251 kağıt sıkışması

Sorun giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Temel yazıcı sorunlarını giderme

Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor

Yazdırma sorunlarını çözme

Seçenek sorunlarını çözme

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Müşteri Destek Merkezine Başvurma

Uyarılar

Ürün bilgileri

Sürüm uyarısı

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Ticari markalar

Modüler bileşen uyarısı

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Cıva bildirimi

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Lazer bilgi etiketi

Enerji tüketimi

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Avrupa Birliğindeki kullanıcılar için uyarı

LEXMARK YAZILIMI SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED BİLDİRİMİ