MS710 Series

Turvallisuusohjeet

Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Ohjauspaneelin käyttäminen

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Tulostimen lisäasennus

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Kaapeleiden kytkeminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Verkkoyhteydet

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Paperin ja erikoismateriaalin asettaminen

Paperikoon ja -lajin määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon

Valinnaisen 2100 arkin lokeron täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttö

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperi- ja erikoismateriaaliopas

Erikoismateriaalien käyttäminen

Paperiohjeet

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Tulostaminen flash-asemasta tai mobiililaitteesta

Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien töiden tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Tulostimen valikot

Valikkoluettelo

Paperi-valikko

Raportit-valikko

Verkko/Portit-valikko

Suojaus-valikko

Asetukset-valikko

Ohje-valikko

Rahan ja ympäristön säästäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Tulostimen suojaaminen

Suojauslukituksen käyttäminen

Haihtuvuusjulistus

Siirrettävän muistin tyhjentäminen

Pysyvän muistin tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn salauksen määrittäminen

Tulostimen suojaustietojen paikallistaminen

Tulostimen ylläpito

Tulostimen puhdistaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilan tarkistaminen

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Tulostimen hallinta

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Etäohjauspaneelin käyttö

Luottamuksellisen tulostuksen asetusten muuttaminen

Tulostusasetusten kopioiminen toisiin tulostimiin

Tehdasasetusten palautus

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukosilmoitukset ja tukosalueet

[x]-paperitukos, nosta etukansi ja poista kasetti [200–201]

[x]-paperitukos, avaa ylempi takaluukku [202]

[x]-paperitukos, avaa ylempi ja alempi takaluukku. [231–234]

[x]-paperitukos, poista vakioalustan tukos [203]

[x]- paperitukos, poista lokero 1 ja tyhjennä kaksipuolisyksikkö [235–239]

[x]-paperitukos, avaa lokero [x] [24x]

[x]-paperitukos, tyhjennä käsinsyöttöaukko [250]

[x]paperitukos, poista paperi, avaa nitojan takaluukku. Jätä paperi alustalle. [455–457]

[x]paperitukos, poista paperi, avaa viimeistelijän takaluukku. Jätä paperi alustalle. [451]

[x]paperitukos, poista paperi, avaa alustan takaluukku. Jätä paperi alustalle. [41y.xx]

[x]paperitukos, poista paperi, avaa postilaatikon takaluukku. Jätä paperi alustalle. [43y.xx]

vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tulostinongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Embedded Web Server ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Käyttöoikeustiedote

Emissiotaso

WEEE-direktiivi sähkö-ja elektroniikkalaiteromusta

India E-Waste notice

Laitteen hävittäminen

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Langattomia tuotteita koskevat säännökset

Ilmoitus modulaarisista komponenteista

Altistus radiotaajuussäteilylle

Ilmoitus käyttäjille Euroopan Unionissa

Patent acknowledgment