MX910 Series

Sikkerhedsoplysninger

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Tilslutning af printeren til en stikkontakt

Valg af en placering til printeren

Printerkonfigurationer

Beskrivelse af scannerens grundlæggende funktioner

Brug af automatisk dokumentføder og scannerglas

Beskrivelse af printerens kontrolpanel

Brug af betjeningspanelet

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Beskrivelse af startskærmbilledet

Brug af knapperne på berøringsskærmen

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Sådan finder du printerens IP-adresse

Sådan finder du IP-adressen på computeren

Adgang til Embedded Web Server

Tilpasning af startskærmen

Beskrivelse af de forskellige programmer

Brug af programmerne på startskærmen

Opsætning af Fjernkontrolpanel

Eksport og import af en konfiguration

Yderligere printerinstallationer

Installation af interne optioner

Installere hardwareindstillinger

Tilslutning af kabler

Opsætning af printersoftware

Netværkstilslutning

Kontrol af printerens indstillinger

Ilægning af papir og specialmedier

Angivelse af papirstørrelse og -type

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning i skuffer

Ilægning af papir i MP-arkføderen

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Vejledning til papir og specialmedier

Brug af specialmedier

Retningslinjer for papir

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Udskriver

Udskrivning af formularer og et dokument

Udskrivning fra flashdrev eller mobilenhed

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning af oplysningssider

Annullering af et udskriftsjob

Kopiering

Kopiering

Oprettelse af en kopigenvej

Tilpasning af indstillinger til kopiering

Placering af sidehoved eller sidefod på sider

Annullering af kopieringsjob, mens der udskrives sider

Beskrivelse af kopieringsindstillingerne

Afsendelse af e-mail

Opsætning af printeren til e-mail

Opret en e-mail genvej

Afsendelse af et dokument som e-mail

Tilpasning af e-mail indstillinger

Annullering af en e-mail

Beskrivelse af e-mail funktionerne

Afsendelse af fax

Opsætning af printeren til faxning

Afsendelse af en fax

Oprettelse af genveje

Tilpasning af faxindstillinger

Annullering af et faxjob

Tilbageholdelse og videresendelse af faxer

Beskrivelse af faxfunktionerne

Scanning

Brug af Scan til netværk

Scanning til en FTP adresse

Scanning til en computer eller et flashdrev

Beskrivelse af scanningsfunktionerne

Beskrivelse af printermenuer

Listen Menuer

Papirmenu

Menuen Rapporter

Menuen Netværk/porte

Menuen Sikkerhed

Menuen Indstillinger

Sparer penge og redder miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Genbrug

Sikring af printeren

Brug af sikkerhedslåsen

Erklæring om flygtighed

Slette harddiskens flygtige hukommelse

Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Slette printerharddiskens hukommelse

Konfiguration af printerharddiskkryptering

Find oplysninger om printersikkerhed

Vedligeholdelse af printeren

Rengøring af printerens dele

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Anslået antal sider tilbage

Bestilling af forbrugsstoffer

Bestilling af et vedligeholdelsessæt 300K

Opbevaring af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af forbrugsstoffer

Udskiftning af vedligeholdelsessæt 300K

Udskiftning af den automatisk dokumentføders scanningsplade

Flytning af printeren

Styring af printeren

Kontrol af det virtuelle display

Indstilling af e-mail-advarsler

Visning af rapporter

Kopiering af printerindstillinger til andre printere

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Gendannelse af fabriksindstillinger

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Om meddelelser om papirstop og papirstoppets placering

[x]-sidestop, fjern fastkørt papir fra MP-arkføderen. [200.xx]

[x]-sidestop, åbn panel C, og fjern alt fastklemt papir. [2yy.xx]

[x]-sidestop, skub bakken til 3000 ark til siden, og åbn panel C. [ 2yy.xx]

[x]-sidestop, åbn panel D, og fjern alt fastklemt papir. [24y.xx]

[x]-sidestop, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel D. [ 24y.xx]

[x]-sidestop, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel F. [ 24y.xx]

[x]-sidestop, åbn panel G, H og J, og fjern fastklemt papir. Lad papiret ligge i bakken. [4yy.xx]

[x]-sidestop, tryk på låsen for at få adgang område G. Lad papiret ligge i bakken. [40y.xx]

[x]-sidestop, tryk på låsen for at få adgang til område G, og fjern fastklemte hæfteklammer. Lad papiret ligge i bakken. [402.93]

[x]-sidestop, åbn panel H, og drej låsegrebet H6 med uret. Lad papiret ligge i bakken. [ 426.xx-428.xx]

[X] -sidestop, tryk på lås i område E for at åbne den automatiske dokumentføders topdæksel. [ 28y.xx]

Fejlfinding

Beskrivelse af printermeddelelserne

Løsning af printerproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af problemer med kopiering

Løsning af problemer med fax

Løsning af problemer med scanner

Løsning af problemer med startskærmsprogrammer

Den indbyggede webserver kan ikke åbne

Kontakt til kundesupport

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Licensmeddelelser

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

India E-Waste notice

Bortskaffelse af produktet

Note om følsomhed for statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Advarselsetiket vedr. laser

Strømforbrug

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Meddelelse om radiointerferens

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Meddelelse om modulkomponent

Udsættelse for radiofrekvens

Bekendtgørelse til brugere i EU

Patent acknowledgment