Lexmark T650, T652, T654

Sikkerhedsinformation

Om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Printerkonfigurationer

Valg af en placering til printeren

Forstå printerens kontrolpanel

Yderligere installation af printeren

Installation af interne optioner

Installere hardwareoptioner

Tilslutte kabler

Kontrol af printerens indstillinger

Opsætning af printer software

Opsætning af trådløs udskrivning

Installation af printeren på et trådet netværket

Ændre portindstillinger efter at du har installeret et nyt netværks Internal Solutions Port

Indstilling af seriel udskrivning

Ilægning af papir og specialmedier

Indstilling af papirstørrelse og -type

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning af papir til 250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra)

Ilægning af papir i skuffen til 2000 ark

Ilægning af papir i MP-arkføderen

Isætning af konvloutføder

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Specifikationer for papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Udskrive

Udskrivning af et dokument

Udskrivning på specialmedie

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning fra et flash-drev

Udskrive informationssider

Annullere et udskriftsjob

Fjerne papirstop

Sådan undgås papirstop

Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering

200 og 201 papirstop

202 og 203 Papirstop

230 papirstop

231–239 papirstop (option ekstra dupleks skuffe)

241-245 papirstop

250 papirstop

260 papirstop

271–279 papirstop

280 papirstop

281 Papirstop

282 papirstop

283 Hæftestop

Om printermenuer

Listen Menuer

Papirmenu

Menuen Rapporter

Netværk/Porte, menu

Sikkerhed, menu

Indstillinger, menu

Hjælpemenu

Om printermeddelelser

Liste over status- og fejlmeddelelser

Vedligeholdelse af printeren

Rengøring af printerens yderside

Opbevaring af forbrugsstoffer

Spare på forbrugsstoffer

Kontrol af status for forbrugsstoffer

Bestille tilbehør og forbrugsstoffer

Genbrug af Lexmark-produkter

Flytning af printeren

Administrativ support

Finde avancerede netværks- og administratorinformationer.

Brug af den indbyggede webserver

Kontrollerer enhedens status

Sådan opsættes e-mail-advarsler:

Visning af rapporter

Justering af strømbesparer

Gendanne fabriksindstillinger

Fejlfinding

Løse grundlæggende problemer

Løse printerproblemer

Løse optionsproblemer

Løse problemer med papirindføring

Løse problemer med udskriftskvalitet

Kontakt kundesupport

Bekendtgørelser

Produktoplysninger

Bekendtgørelse om version

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Varemærker

Temperaturoplysninger

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Note om følsomhed for statisk elektricitet

ENERGY STAR

Lasererklæring

Advarselsetiket vedr. laser

Strømforbrug

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Noter om modulkomponenter

Udsættelse for radiofrekvens

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

BEGRÆNSET GARANTI OG LICENSAFTALE TIL LEXMARK-SOFTWARE

MEDDELELSE VEDRØRENDE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED