Lexmark X203n ve X204n Series

Güvenlik bilgileri

Yazıcıyı tanıma

Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için konum seçme

Yazıcı yapılandırmaları

Tarayıcının temel işlevleri

ADF ve tarayıcı camını anlama

Yazıcı kontrol panelini anlama

Ek yazıcı ayarları

Kabloları takma

Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı ayarlarını doğrulama

Kablolu ağa yazıcıyı kurma

Yazıcınızın çevreye etkisini en aza indirgeme

Kağıt ve toner tasarrufu yapma

Enerji tasarrufu yapma

Geri dönüştürme

Yazıcı gürültüsünü azaltma

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt Boyutunu ve Kağıt Türünü ayarlama

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Kağıt tepsisi yükleme

Manuel besleyiciyi kullanma

Kağıt kapasiteleri

Kağıt ve özel ortamlarla ilgili kurallar

Kağıtlarla ilgili kurallar

Kağıtları saklama

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazdırma

Belge yazdırma

Kağıdın her iki yüzüne yazdırma (arkalı önlü yazdırma)

Özel belgeleri yazdırma

Bilgi sayfaları yazdırma

Yazdırma işini iptal etme

Kopyalama

Kopya oluşturma

Fotoğraf kopyalama

Özel ortama kopyalama

Kopyalama ayarlarını özelleştirme

Kopya oluşturmak için geçerli yazdırma işini duraklatma

Bir kopyalama işini iptal etme

Kopya kalitesini artırma

E-posta gönderme

E-posta için hazırlık

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak bir e-posta kısayolu oluşturma

Bir belgeyi e-posta ile gönderme

E-postayı iptal etme

Faks alma/gönderme

Yazıcıyı fakslamaya hazır hale getirme

Faks gönderme

Kısayol oluşturma

Kısayolları ve adres defterini kullanma

Faks ayarlarını özelleştirme

Giden bir faksı iptal etme

Faks seçeneklerini anlama

Faks kalitesini artırma

Faks iletme

Bir bilgisayara tarama

Bir bilgisayara tarama

Tarama profili seçeneklerini anlama

Tarama kalitesini artırma

Tarama Merkezi yazılımını kullanma

Yazıcı menülerini anlama

Menü listesi

Kağıt menüsü

Raporlar menüsü

Ayarlar menüsü

Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsü

Tarih ve Saati Ayarla

Yazıcının bakımını yapma

Yazıcının dışını temizleme

Tarayıcı camını temizleme

ADF ayırma silindirlerini temizleme

Sarf malzemelerini saklama

Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme

Sarf malzemesi sipariş etme

Sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

İdari destek

Gelişmiş ağ iletişimi ve yönetici bilgilerini bulma

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Raporları görüntüleme

Aygıt durumunu kontrol etme

E-posta uyarıları kurma

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderme

Yanıt vermeyen bir yazıcıyı kontrol etme

Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor

Kısmi belge veya fotoğraf baskıları, kopyaları ya da taramaları

Yazıcı mesajlarını anlama

Sıkışmaları giderme

Yazdırma sorunlarını çözme

Kopyalama sorunlarını çözme

Tarayıcı sorunlarını çözme

Fakslama sorunlarını çözme

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Müşteri Destek Merkezine Başvurma

Uyarılar

Ürün bilgileri

Sürüm uyarısı

Ticari markalar

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Lazer uyarısı

Lazer bilgi etiketi

Enerji tüketimi

LEXMARK YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMELERİ

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Telekomünikasyon terminal ekipmanları için düzenleyici bildirimler

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim