Skrivare C4150

Säkerhetsinformation

Skrivsätt

Information om produkten

Lär dig mer om skrivaren

Hitta information om skrivaren

Välja en plats för skrivaren

Skrivarkonfigurationer

Ansluta kablar

Använda kontrollpanelen

Så här används statusarna på strömknappen och indikatorlampan

Använda startskärmen

Menyöversikt

Skriva ut en sida med menyinställningar

Konfigurera och använda programmen på startskärmen

Anpassa startskärmen

Använda Anpassning av visning

Konfigurera Formulär och favoriter

Konfigurera ekoinställningar

Använda kundsupport

Använda QR-kodgenerator

Konfigurera enhetskvoter

Använda Google Drive

Hantera kontakter

Konfigurera och använda tillgänglighetsfunktionerna

Aktivera förstoringsläge

Aktivera röstvägledning

Justera talhastigheten för röstvägledning

Aktivera talade lösenord och pin-koder

Navigera på skärmen med hjälp gester

Använda tangentbordet på skärmen

Fylla på papper och specialmedia

Ställa in storlek och typ av specialmedia

Konfigurera universella pappersinställningar

Fylla på i magasin

Ladda universalarkmataren

Länka magasin

Skriva ut

Skriva ut från en dator

Skriva ut formulär

Skriva ut från en mobil enhet

Skriva ut från flashenhet

Flashenheter och filtyper som stöds

Konfigurera konfidentiella jobb

Skriva ut lagrade jobb

Skriva ut en lista med teckensnittsprov

Avbryta utskriftsjobb

Säkra skrivaren

Radera skrivarminne

Rensa skrivarens hårddisk

Konfigurera kryptering av skrivarens hårddisk

Återställa fabriksinställningar

Flyktighetsredogörelse

Underhålla skrivaren

Justera högtalarvolymen

Nätverk

Konfigurera seriell utskrift (endast Windows)

Rengöra skrivaren

Beställa förbrukningsmaterial

Byta ut delar och förbrukningsmaterial

Flytta skrivaren

Spara energi och papper

Återvinning

Åtgärda pappersstopp

Undvika pappersstopp

Hitta var papper har fastnat

Pappersstopp i fack

Pappersstopp i universalarkmataren

Pappersstopp i standardfacket

Papperskvadd i lucka A

Felsökning

Problem med nätverksanslutningen

Problem med maskinvarutillval

Problem med förbrukningsmaterial

Pappersmatningsproblem

Utskriftsproblem

Problem med färgkvaliteten

Kontakta kundtjänst

Uppgradera och migrera

Maskinvara

Programvara

Fast programvara

Information

Produktinformation

Om utgåvan

Varumärken

Licensinformation

Bullerniåver

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturinformation

Meddelande om laser

Strömförbrukning

Information för flera modeller

EU-regler

Modellspecifik information

EU-regler

Om radiostörningar