Seriile CX310 şi CX317

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Informaţii despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Selectarea unei locaţii pentru imprimantă

Configurarea imprimantei

Despre funcţiile de bază ale scanerului.

Utilizarea ADF-ului şi geamului scanerului

Utilizarea panoului de control al imprimantei

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opţiunilor interne

Instalarea opţiunilor hardware

Ataşarea cablurilor

Configurarea software-ului imprimantei

Acces la reţea

Verificarea configurării imprimantei

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de tipărire speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvii de 250 de foi

Încărcarea alimentatorului manual

Încărcarea tăvii duale de 650 de coli

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea şi anularea legării tăvilor

Ghid despre hârtie şi suporturile de tipărire speciale

Utilizarea suporturilor speciale

Indicaţii despre hârtie

Dimensiuni, tipuri şi greutăţi acceptate pentru hârtie

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Tipărirea paginilor de informaţii

Anularea unei operaţii de tipărire

Copierea

Realizarea de copii

Copierea fotografiilor

Copierea pe suporturi speciale

Personalizarea setărilor de copiere

Afişarea de informaţii pe copii

Revocarea unei lucrări de copiere

Despre opţiunile de copiere

Poşta electronică

Configurarea imprimantei pentru poşta electronică

Crearea unei comenzi rapide pentru poşta electronică

Trimiterea unui document prin poştă electronică

Revocarea unei trimiteri prin poşta electronică

Scanarea

Scanarea la o adresă FTP

Scanarea către un computer

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniu Supplies (Consumabile)

Meniul Paper (Hârtie)

meniul Rapoarte

Network/Ports (Reţea/Porturi)

Meniul Security (Securitate)

Meniul Settings (Setări)

Economisiţi bani şi protejaţi mediul

Economia de hârtie şi toner

Economisirea energiei

Reciclare

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Declaraţie privind volatilitatea

Golirea memoriei volatile

Golirea memoriei nevolatile

Identificarea informaţiilor de securitate ale imprimantei

Întreţinerea imprimantei

Depozitarea pieselor de schimb

Curăţarea imprimantei

Verificarea stării pieselor şi consumabilelor

Număr de pagini estimate rămase

Comandarea consumabilelor

Înlocuirea consumabilelor

Mutarea imprimantei

Gestionarea imprimantei

Găsirea informaţiilor complexe despre reţele şi administrare

Consultarea ecranului virtual

Configurarea avertizărilor prin poşta electronică

Vizualizarea rapoartelor

Configurarea notificărilor pentru consumabile de la Embedded Web Server

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Identificarea locaţiilor blocajelor

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Blocaj de hârtie la uşa din faţă

Blocaj hârtie în tăvi

Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncţional

Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Rezolvarea problemelor de copiere

Rezolvarea problemelor legate de scaner

Serverul EWS nu se deschide

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Note

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

Note de licenţă

Mărci comerciale

Niveluri de poluare fonică

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

Dezafectarea produsului

Notificare de sensibilitate statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consumul de energie

Note de reglementare pentru compatibilitatea electromagnetică

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

LICENŢĂ PENTRU BREVETUL DE DISPOZITIV