MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246 MFPs

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Produkterklæringer

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af en placering til printeren

Printerkonfigurationer

Tilslutning af kabler

Brug af kontrolpanelet

Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Brug af startskærmen

Tilpasning af startskærmen

Opsætning af kortkopi

Oprettelse af en genvej

Brug af Display Customization

Konfiguration af økoindstillinger

Brug af kundesupport

Brug af QR-kodegenerator

Opsætning af Scan Center

Opsætning af Enhedskvoter

Oprettelse af en Cloud Connector-profil

Håndtering af bogmærker

Håndtering af kontakter

Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner

Aktivering af forstørrelsestilstand

Aktivering af stemmevejledning

Navigering på skærmen med håndbevægelser

Justering af stemmevejledningens talehastighed

Brug af tastaturet på displayet

Aktivering af talte adgangskoder eller personlige identifikationsnumre

Ilægning af papir og specialmedier

Indstilling af størrelse og type af specialmediet

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning i bakker

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

Sammenkædning af papirmagasiner

Papirstøtte

Understøttede papirstørrelser

Understøttede papirtyper

Understøttede papirvægte

Udskriver

Udskrivning fra en computer

Udskrive fra en mobil enhed

Udskrivning fra et flashdrev

Understøttede flashdrev og filtyper

Konfiguration af fortrolige job

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning fra en Cloud Connector-profil

Udskrivning af skrifttypeeksempler

Udskrive en biblioteksliste

Annullering af et udskriftsjob

Kopiere

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Kopiering

Kopiering af fotos

Kopiering på brevpapir

Kopiering på begge sider af papiret (tosidet)

Reducerer eller forstørrer størrelsen af kopier

Sortering af kopier

Placering af skillesider mellem kopier

Kopiering af flere sider til et enkelt ark

Oprettelse af en kopigenvej

Afsendelse af e-mail

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Opsætning af e-mailfunktionen

Konfiguration af e-mail-indstillinger

Sender en e-mail

Opret en e-mail genvej

Afsendelse af fax

Opsætning af printeren til faxning

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Afsendelse af en fax

Planlægning af en fax

Oprettelse af en faxdestinationsgenvej

Ændring af faxopløsning

Justering af faxens mørkhed

Se en faxlog

Blokering af junk-faxer

Tilbageholdelse af faxer

Videresendelse af en fax

Scanning

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Scanning til en FTP-server

Oprettelse af en FTP-genvej

Scanning til et flashdrev

Afsendelse af scannede dokumenter til en computer

Scanner til en Cloud Connector-profil

Beskrivelse af printermenuer

Menuoversigt

Enhed

Udskriv

Papir

Kopi

Fax

E-mail

FTP

USB-drev

Netværk/porte

Sikkerhed

Rapporter

Hjælp

Fejlfinding

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Sikring af printeren

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Sletning af printerhukommelse

Slette printerharddiskens hukommelse

Formatering af printerens harddisk

Gendannelse af fabriksindstillinger

Erklæring om flygtighed

Vedligeholdelse af printeren

Justering af lydstyrke for højttaler

Netværkstilslutning

Rengøring af printerens dele

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af dele og forbrugsvarer

Flytning af printeren

Spare energi og papir

Genbrug

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Identifikation af områder med papirstop

Papirstop i panel A

Papirstop i bagpanelet

Papirstop i standardbakken

Papirstop i dupleksenheden

Papirstop i papirmagasinerne

Papirstop i flerformålsarkføderen.

Papirstop i ADF'en

Fejlfinding

Problemer med netværksforbindelsen

Problemer med hardwareindstillinger

Problemer med forbrugsstoffer

Problemer med papirindføring

Udskrivningsproblemer

Faxproblemer

Scanningsproblemer

Kontakt til kundesupport

Opgradering og migrering

Hardware

Software

Firmware

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Licensmeddelelser

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Bortskaffelse af produktet

Meddelelse om statisk følsomhed

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Strømforbrug

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Meddelelse om modulkomponent

Udsættelse for radiofrekvens

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Oplysninger til flere modeller

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Bekendtgørelse om radiointerferens

Modelspecifikke oplysninger

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

STATEMENT OF LIMITED WARRANTY FOR LEXMARK LASER PRINTERS, LEXMARK LED PRINTERS, AND LEXMARK MULTIFUNCTION LASER PRINTERS