Πολυμηχανήματα MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Ενδείξεις

Δηλώσεις για το προϊόν

Γνωριμία με τον εκτυπωτή

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή

Επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή

Διαμορφώσεις εκτυπωτή

Σύνδεση καλωδίων

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Κατανόηση της κατάστασης του κουμπιού λειτουργίας και της ενδεικτικής λυχνίας

Ρύθμιση και χρήση των εφαρμογών της αρχικής οθόνης

Χρήση της αρχικής οθόνης

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

Ρύθμιση της λειτουργίας Αντιγραφή κάρτας

Χρήση του Κέντρου συντομεύσεων

Χρήση της προσαρμογής οθόνης

Ρύθμιση του Κέντρου σάρωσης

Δημιουργία προφίλ Cloud Connector

Ρύθμιση των ορίων χρήσης συσκευής

Χρήση της Δημιουργίας κωδικών QR

Διαμόρφωση ρυθμίσεων της λειτουργίας Eco

Χρήση της υποστήριξης πελατών

Διαχείριση σελιδοδεικτών

Διαχείριση επαφών

Εγκατάσταση και χρήση των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας

Ενεργοποίηση Φωνητικής καθοδήγησης

Περιήγηση στην οθόνη με χειρονομίες

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μεγέθυνσης

Προσαρμογή του ρυθμού ομιλίας της Φωνητικής καθοδήγησης

Χρήση του πληκτρολογίου στην οθόνη

Ενεργοποίηση προφορικών κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών αριθμών αναγνώρισης

Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης

Ρύθμιση του μεγέθους και του τύπου των ειδικών μέσων εκτύπωσης

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για χαρτί Universal

Τοποθέτηση μέσων στη θήκη 250 ή 550 φύλλων

Τοποθέτηση μέσων στη θήκη 2.100 φύλλων

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών

Σύνδεση θηκών

Στήριγμα χαρτιού

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού

Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού

Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού

Εκτύπωση

Εκτύπωση από υπολογιστή

Εκτύπωση από κινητή συσκευή

Εκτύπωση από μονάδα flash

Υποστηριζόμενες μονάδες flash και τύποι αρχείων

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για εμπιστευτικές εργασίες

Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών και άλλων εργασιών που είναι σε αναμονή

Εκτύπωση από προφίλ Cloud Connector

Εκτύπωση λίστας δειγμάτων γραμματοσειρών

Εκτύπωση λίστας καταλόγου

Αντιγραφή

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και της γυάλινης επιφάνειας σαρωτή

Δημιουργία αντιγράφων

Αντιγραφή φωτογραφιών

Αντιγραφή σε επιστολόχαρτο

Αντιγραφή και στις δύο πλευρές του χαρτιού

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων

Σελιδοποίηση αντιγράφων

Τοποθέτηση διαχωριστικών φύλλων μεταξύ των αντιγράφων

Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο

Δημιουργία συντόμευσης αντιγραφής

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και της γυάλινης επιφάνειας σαρωτή

Ρύθμιση της λειτουργίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποστολή μηνύματος e-mail

Δημιουργία συντόμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποστολή/λήψη φαξ

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και της γυάλινης επιφάνειας σαρωτή

Ρύθμιση του εκτυπωτή για λειτουργία φαξ

Αποστολή φαξ

Προγραμματισμός φαξ

Δημιουργία συντόμευσης προορισμού φαξ

Αλλαγή της ανάλυσης φαξ

Ρύθμιση της σκουρότητας φαξ

Προβολή αρχείου καταγραφής φαξ

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων φαξ

Φαξ σε αναμονή

Προώθηση φαξ

Σάρωση

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και της γυάλινης επιφάνειας σαρωτή

Σάρωση σε έναν διακομιστή FTP

δημιουργία συντόμευσης FTP

Σάρωση σε μονάδα flash

Σάρωση σε διακομιστή φαξ

Αποστολή σαρωμένων εγγράφων σε υπολογιστή

Σάρωση σε προφίλ Cloud Connector

Κατανόηση των μενού του εκτυπωτή

Σχεδιάγραμμα μενού

Συσκευή

Εκτύπωση

Χαρτί

Αντιγραφή

Φαξ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

FTP

Μονάδα USB

Δίκτυο/Θύρες

Ασφάλεια

Αναφορές

Βοήθεια

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εκτύπωση σελίδας ρυθμίσεων μενού

Ασφάλεια του εκτυπωτή

Εντοπισμός της υποδοχής ασφαλείας

Διαγραφή μνήμης του εκτυπωτή

Διαγραφή μνήμης σκληρού δίσκου εκτυπωτή

Κρυπτογράφηση του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή

Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

Δήλωση πτητικότητας

Συντήρηση του εκτυπωτή

Προσαρμογή της έντασης ήχου του ηχείου

Σύνδεση σε δίκτυο

Ρύθμιση σειριακής εκτύπωσης (μόνο για Windows)

Καθαρισμός των εξαρτημάτων του εκτυπωτή

Παραγγελία εξαρτημάτων και αναλωσίμων

Αντικατάσταση εξαρτημάτων και αναλωσίμων

Μεταφορά του εκτυπωτή

Εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού

Ανακύκλωση

Αποκατάσταση εμπλοκών

Αποφυγή εμπλοκών

Εντοπισμός θέσεων εμπλοκής

Εμπλοκή χαρτιού στις θήκες

Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα A

Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα C

Εμπλοκή χαρτιού στον βασικό δίσκο

Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών

Εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα σύνδεσης δικτύου

Προβλήματα επιλογών υλικού

Προβλήματα με αναλώσιμα

Προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού

Προβλήματα εκτύπωσης

Προβλήματα φαξ

Προβλήματα σάρωσης

Επικοινωνία με την Υποστήριξη πελατών

Αναβάθμιση και μετεγκατάσταση

Υλικό

Λογισμικό

Υλικολογισμικό

Σημειώσεις

Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση για την έκδοση

Εμπορικά σήματα

Σημειώσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών χρήσης

Επίπεδα εκπομπής ήχου

Οδηγία ΑΗΗΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Απόρριψη προϊόντος

Σημείωση για την ευαισθησία στον στατικό ηλεκτρισμό

ENERGY STAR

Πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία

Σημείωση laser

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Σημειώσεις περί κανονισμών για τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών

Σημειώσεις περί κανονισμών για ασύρματα προϊόντα

Προειδοποίηση αρθρωτού συστατικού μέρους

Έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοφωνικών σημάτων

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ)

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ)

Σημείωση για ραδιοφωνικές παρεμβολές