Forstå rekkefølgen på lampene på kontrollpanelet

Blinker

Blinker sakte

Feillampe på
Feillampe blinker
Feillampe blinker sakte
Papirstopplampe på
Papirstopplampe blinker
Papirstopplampe blinker sakte
Legg i papir-lampe på
Legg i papir-lampe blinker
Legg i papir-lampe blinker sakte
Tonerlampe på
Tonerlampe blinker
Tonerlampe blinker sakte
Klar-lampe på
Klar-lampe blinker
Klar-lampe blinker sakte
Start-lampe på
Start-lampe blinker
Start-lampe blinker sakte

Rekkefølge av lamper på kontrollpanelet, feilmeldinger og skriverstatus

Lyssekvens

Feilmelding eller skriverstatus

feillampe
Papirstopplampe
Legg i papir-lampe
tonerlampe
Klar-lampe
Start-knapp
Feillampe på
     

Lukk frontdeksel

Feillampe på
  
Tonerlampe blinker
 
Start-lampe på

Bytt ut bildeenhet

Feillampe på
Papirstopplampe på
Legg i papir-lampe på
Tonerlampe på
  

Bytt uegnet tonerkassett

Feillampe på
Papirstopplampe på
Legg i papir-lampe på
Tonerlampe blinker
  

Skift ut bildeenhet som ikke støttes

Feillampe på
  
Tonerlampe på
  

Konflikt kassett/bildeenhet

Feillampe på
Papirstopplampe på
Legg i papir-lampe på
Tonerlampe på
Klar-lampe på
Start-lampe på

Avbryter utskriftsjobb

Feillampe blinker
   
Klar-lampe blinker
 

Tømmer buffer

Feillampe blinker
   
Klar-lampe blinker
 

Redusert oppløsning

Lampene blinker én om gangen fra venstre til høyre gjentatte ganger.

 

Type rekvisita som ikke er produsert av Lexmark

Feillampe blinker
 
Legg i papir-lampe blinker
 
Klar-lampe blinker
Start-lampe på

Skriveren måtte startes på nytt.

Feillampe blinker
  
Tonerlampe på
 
Start-lampe på

Tonerkassett nesten helt tom

Feillampe blinker
  
Tonerlampe blinker
 
Start-lampe på

Bildeenhet nesten helt tom

Feillampe blinker sakte
  
Tonerlampe på
 
Start-lampe på

Tonerkassett snart tom

Feillampe blinker sakte
  
Tonerlampe blinker sakte
 
Start-lampe på

Bildeenhet snart tom

Feillampe blinker
Papirstopplampe blinker
Legg i papir-lampe blinker
Tonerlampe blinker
Klar-lampe blinker
Start-lampe blinker

Servicefeil

  
Legg i papir-lampe på
  
Start-lampe på

Legg i papir

  
Legg i papir-lampe blinker
   

Remove paper from standard bin (Fjern papir fra standard utskuff)

   
Tonerlampe på
 
Start-lampe på

Tonerkassett snart tom

   
Tonerlampe blinker
 
Start-lampe på

Bildeenhet snart tom

    
Klar-lampe på
 

Klar

    
Klar-lampe på
Start-lampe på

Waiting (Venter)

    
Klar-lampe blinker
 

Opptatt

     
Start-lampe på

Ikke klar


Hvis rekkefølgen på lampene samsvarer med kolonnen Primær lampesekvens i tabellen nedenfor, trykker du to ganger på Startknappen. Søk etter en matchende rekkefølge i kolonnen Supplerende lampesekvens, og se deretter den tilsvarende feilmeldingen eller skriverstatusen.

Primær lampesekvens

Supplerende lampesekvens

Feilmelding eller skriverstatus

feillampe
Papirstopplampe
Legg i papir-lampe
tonerlampe
Klar-lampe
Start-knapp
feillampe
Papirstopplampe
Legg i papir-lampe
tonerlampe
Klar-lampe
Start-knapp
Feillampe på
  
Tonerlampe på
  
Feillampe på
Papirstopplampe på
 
Tonerlampe på
  

Tonerkassett mangler eller svarer ikke

Feillampe på
  
Tonerlampe på
  
Feillampe på
Papirstopplampe blinker
  
Klar-lampe på
 

Bytt ut tonerkassett

Feillampe på
  
Tonerlampe på
  
Feillampe på
 
Legg i papir-lampe blinker
Tonerlampe på
  

Feil region for tonerkassett

Feillampe på
  
Tonerlampe blinker
  
Feillampe på
Papirstopplampe på
 
Tonerlampe blinker
  

Bildeenhet mangler eller svarer ikke

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
Papirstopplampe på
   
Start-lampe på

Feil i standard nettverksprogram

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
Papirstopplampe blinker
   
Start-lampe på

Nettverk [x] programfeil

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
  
Tonerlampe på
 
Start-lampe på

Ikke nok minne til å sortere jobb

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
  
Tonerlampe blinker
 
Start-lampe på

Feil ved PPDS-skrift

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
   
Klar-lampe på
Start-lampe på

Komplisert side

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
   
Klar-lampe blinker
Start-lampe på

Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
Papirstopplampe blinker sakte
Legg i papir-lampe blinker sakte
  
Start-lampe på

Standard parallellport deaktivert

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
Papirstopplampe blinker
Legg i papir-lampe blinker
  
Start-lampe på

Bakre USB-port deakt.

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
 
Legg i papir-lampe på
Tonerlampe på
 
Start-lampe på

For mange skuffer tilkoblet

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
 
Legg i papir-lampe på
 
Klar-lampe på
Start-lampe på

Feil papirstørrelse

Feillampe på
    
Start-lampe på
Feillampe på
  
Tonerlampe på
Klar-lampe på
Start-lampe på

Minnet er fullt

 
Papirstopplampe på
   
Start-lampe på
 
Papirstopplampe på
Legg i papir-lampe på
  
Start-lampe på

Fastkjørt papir, fjern standard utskuff

 
Papirstopplampe på
   
Start-lampe på
 
Papirstopplampe på
Legg i papir-lampe blinker
  
Start-lampe på

Fastkjørt papir, fjern standardskuffe for å fjerne duplex

 
Papirstopplampe på
   
Start-lampe på
 
Papirstopplampe på
 
Tonerlampe på
 
Start-lampe på

Papirstopp, åpne bakdeksel

Fastkjørt papir, fjern standardskuffe for å fjerne duplex

 
Papirstopplampe på
   
Start-lampe på
 
Papirstopplampe på
  
Klar-lampe på
Start-lampe på

Papirstopp, åpne frontdeksel

 
Papirstopplampe på
   
Start-lampe på
 
Papirstopplampe på
Legg i papir-lampe på
Tonerlampe på
 
Start-lampe på

Papirstopp, fjern standardskuffen

 
Papirstopplampe på
   
Start-lampe på
 
Papirstopplampe på
Legg i papir-lampe på
 
Klar-lampe på
Start-lampe på

Papirstopp, fjern tilleggsskuffen

 
Papirstopplampe på
   
Start-lampe på
 
Papirstopplampe på
 
Tonerlampe på
Klar-lampe på
Start-lampe på

Papirstopp i manuell mater