MS312, MS315, MS317, MS415 en MS417

Informatie over veiligheid

Conventies

Omgaan met de printer

Het gebruik van deze handleiding

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

Extra printer instellen

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

De printersoftware instellen

Netwerkfunctionaliteit

De printer verbinden met een draadloos netwerk met de Embedded Web Server

Printerconfiguratie controleren

MS312 en MS317 gebruiken

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

Hulpprogramma voor lokale-printerinstellingen installeren

Het hulpprogramma voor lokale-printerinstellingen gebruiken

MS315, MS415 en MS417 gebruiken

Het bedieningspaneel gebruiken

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De Embedded Web Server openen

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

MS312 en MS317: papierformaat en -soort instellen

MS315, MS415 en MS417: papierformaat en -soort instellen

De standaardlade en papierstop gebruiken

Laden vullen

De universeellader vullen

Laden koppelen en ontkoppelen

Handleiding voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Speciaal afdrukmateriaal gebruiken

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

MS315, MS415 en MS417: afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Geld besparen en het milieu een handje helpen

Papier en toner besparen

Recycling

Printer beheren

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

Printerinstellingen kopiëren naar andere printers

Meldingen over supplies configureren in de Embedded Web Server

MS312 en MS317: printerbeheer

MS315, MS415 en MS417: printerbeheer

Slaapstand aanpassen

Printer beveiligen

De vergrendelingsfunctie gebruiken

Kennisgeving van vluchtigheid

Vluchtig geheugen wissen

Niet-vluchtig geheugen wissen

Zoeken naar beveiligingsgegevens van de printer

Informatie over de printermenu's

MS312 en MS317: menuoverzicht

MS315, MS415 en MS417: menuoverzicht

Papiermenu

Rapporten, menu

Network/Ports, menu

Security (Beveiliging), menu

Instellingen, menu

MS315, MS415 en MS417: menu Help

Papierstoringen verhelpen

Voorkomen van papierstoringen

Locaties van storingen bepalen

Papier vastgelopen in de voorklep

Papier vastgelopen in achterklep

Papier vastgelopen in de standaardlade

Papier vastgelopen in de duplexeenheid

Papier vastgelopen in laden

Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer

Printer onderhouden

De printer reinigen

De status van de onderdelen en supplies controleren

Geschat aantal resterende pagina's

Onderdelen en supplies bestellen

Supplies bewaren

Supplies vervangen

Help bij transport

Problemen oplossen

Printerberichten

Printerproblemen oplossen

Problemen met afdrukken oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Handelsmerken

Kennisgevingen over licenties

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Verwijdering van het product

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)