MX810 Series

Biztonsági információk

Konvenciók

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

A nyomtató helyének kiválasztása

Nyomtatóbeállítások

A nyomtató alapszintű használatának ismertetése

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása

A nyomtató kezelőpaneljének használata

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

A kezdőképernyő

Az érintőképernyő gombjainak használata

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

A nyomtató IP-címének keresése

A számítógép IP-címének keresése

A beépített webkiszolgáló megnyitása

A kezdőképernyő testreszabása

A különböző alkalmazások ismertetése

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

A távoli kezelőpanel beállítása

Konfiguráció importálása és exportálása

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése

Hardverkiegészítők telepítése

A kábelek csatlakoztatása

A nyomtatószoftver beállítása

Hálózat

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papírméret és a papírtípus beállítása

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

A 550 lapos tálca betöltése

A 2100 lapos tálca betöltése

A többfunkciós adagoló betöltése

Tálcák összekapcsolása és bontása

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz

Speciális hordozó használata

Útmutató a papírokhoz

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

Nyomtatás

Dokumentum nyomtatása

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás flash-meghajtóról

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Információs oldalak nyomtatása

Nyomtatási feladat törlése

Másolás

Másolatok készítése

Fényképmásolás

Másolás speciális nyomathordozóra

Parancsikon létrehozása másoláshoz a nyomtató kezelőpanelje segítségével

Másolási beállítások testre szabása

Információk elhelyezése a másolatokon

Másolás megszakítása

A másolási lehetőségek bemutatása

E-mail küldése

A nyomtató beállítása e-mail küldésére

E-mail gyorsparancs létrehozása

Dokumentum küldése e-mailben

E-mail beállítások testre szabása

E-mail küldés megszakítása

E-mail küldési beállítások ismertetése

Faxolás

A nyomtató beállítása faxolásra

Faxküldés

Gyorstárcsázó elem létrehozása

A faxbeállítások testreszabása

A faxküldés megszakítása

Faxok tartása és továbbítása

A faxolási lehetőségek bemutatása

Beolvasás

A Beolvasás hálózatba használata

Beolvasás FTP címre

Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra

A faxolási beállítások bemutatása

A nyomtató menüinek ismertetése

Menülista

Papír menü

Jelentések menü

Hálózat/portok menü

Biztonság menü

Beállítások menü

Súgó menü

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

Papír- és festéktakarékosság

Energiatakarékosság

Újrahasznosítás

A nyomtató biztonsága

Törölhetőségi nyilatkozat

Felejtő memória törlése

Nem felejtő memória törlése

A nyomtató merevlemezes memóriájának törlése

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A nyomtató karbantartása

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Fennmaradó oldalak becsült száma

Kellékanyagok rendelése

A kellékanyagok tárolása

Kellékanyagok cseréje

A nyomtató áthelyezése

A nyomtató felügyelete

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

A virtuális kijelző használata

E-mail riasztások beállítása

Jelentések megtekintése

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Elakadások megszüntetése

Papírelakadások elkerülése

Az elakadás helyének azonosítása

Papírelakadás az elülső fedélnél

Papírelakadás a hátsó ajtónál

Papírelakadás a normál tárolóban

Papírelakadás a duplex egységben

Papírelakadás a tálcákban

Papírelakadás a többcélú adagolóban

Papírelakadás az elosztónál

Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

Papírelakadás a kapcsozó kiadóegység tárolójában

Kapocselakadás a kiadóegységnél

Hibaelhárítás

A nyomtató üzeneteinek megértése

A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása

Nyomtatási problémák megoldása

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Megjegyzések

Termékinformációk

Megjegyzés a kiadáshoz

Védjegyek

Zajkibocsátási szintek

Hőmérsékletadatok

A Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktíva

A termék kidobása

Figyelmeztetés a sztatikus elektromosságra való érzékenységre

ENERGY STAR

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Tápfelvétel

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Rádióinterferenciával kapcsolatos tudnivalók

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Megjegyzés a moduláris alkatrészekhez

Patent acknowledgment