XC2130

Informatie over veiligheid

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Een plaats voor de printer bepalen

Printerconfiguraties

Informatie over de standaardfuncties van de printer

De ADF en de glasplaat gebruiken

Informatie over het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

Informatie over het startscherm

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

Het IP-adres van de computer zoeken

Het IP-adres van de printer zoeken

De Embedded Web Server openen

Het beginscherm aanpassen

Uitleg over de toepassingen

Toepassingen in het beginscherm activeren

Het externe bedieningspaneel instellen

Een configuratie exporteren of importeren

Extra printer instellen

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

De printersoftware instellen

Netwerkfunctionaliteit

Printerconfiguratie controleren

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papierformaat en papiersoort instellen

Instellingen voor Universal papier configureren

Papier plaatsen in de lade voor 250 en 550 vel

papier in de handmatige invoer plaatsen

Papier in de lade voor 650 vel plaatsen

De universeellader vullen

Laden koppelen en ontkoppelen

Handleiding voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Speciaal afdrukmateriaal gebruiken

Richtlijnen voor papier

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Formulieren afdrukken

Een document afdrukken

Afdrukken vanaf een flashstation

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Bezig met kopiëren

Kopieën maken

Foto's kopiëren

Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal

Een snelkoppeling voor kopiëren maken met het bedieningspaneel van de printer

Kopieerinstellingen aanpassen

Informatie op kopieën afdrukken

Kopieertaak annuleren

Informatie over de kopieeropties

E-mailen

Printer instellen om e-mailberichten te verzenden

Een e-mailsnelkoppeling maken

Een document per e-mail verzenden

E-mailinstellingen aanpassen

Een e-mail annuleren

Informatie over de e-mailopties

Faxen

Printer instellen voor faxen

Een fax verzenden

Snelkoppelingen maken

Faxinstellingen aanpassen

Een uitgaande fax annuleren

Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

Informatie over de faxopties

Bezig met scannen

Scannen naar netwerk gebruiken

Scannen naar een FTP-adres

Scannen naar een computer of flashstation

Informatie over de scanopties

Informatie over de printermenu's

Menuoverzicht

Supplies, menu

Papiermenu

Rapporten, menu

Netwerk/poorten

Security (Beveiliging), menu

Instellingen, menu

Geld besparen en het milieu een handje helpen

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Printer beveiligen

De vergrendelingsfunctie gebruiken

Kennisgeving van vluchtigheid

Vluchtig geheugen wissen

Niet-vluchtig geheugen wissen

Geheugen op de vaste schijf wissen

Codering vaste schijf van printer instellen

Zoeken naar beveiligingsgegevens van de printer

Printer onderhouden

Supplies bewaren

De printer reinigen

De status van de onderdelen en supplies controleren

Geschat aantal resterende pagina's

Supplies bestellen

Supplies vervangen

Help bij transport

Printer beheren

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

De virtuele display controleren

E-mailmeldingen instellen

Rapporten weergeven

Meldingen over supplies configureren via de Embedded Web Server

Instellingen voor vertrouwelijke (beveiligde) afdruktaken wijzigen

Printerinstellingen kopiëren naar andere printers

Standaardfabrieksinstellingen herstellen

Papierstoringen verhelpen

Voorkomen van papierstoringen

Locaties van storingen bepalen

Papier vastgelopen in de standaardlade

Papier vastgelopen in de voorklep

Papier vastgelopen in laden

Papierstoring in handinvoer

Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer

Papier vastgelopen in de automatische documentinvoer

Problemen oplossen

Printerberichten

Printerproblemen oplossen

Problemen met afdrukken oplossen

Problemen met kopiëren oplossen

Problemen bij het faxen oplossen

Problemen met de scanner oplossen

Probleem met toepassingen van het startscherm oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Licentiemeldingen

Handelsmerken

Geluidsniveaus

Richtlijn WEEE (AEEA) betreffende het afdanken van elektrische en elektronische apparaten

Verwijdering van het product

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Informatie over regelgevingen voor elektromagnetische compatibiliteit

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie