XC2130

Säkerhetsinformation

Lär dig mer om skrivaren

Hitta information om skrivaren

Välja en plats för skrivaren

Skrivarkonfigurationer

Förstå grundläggande funktioner hos skannern

Använda den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Skrivarens kontrollpanel

Använda skrivarens kontrollpanel

Förstå startskärmen

Så här används färgerna på indikatorlamporna och lampan på knappen för viloläge

Använda knapparna på pekskärmen

Konfigurera och använda programmen på huvudmenyn

Leta rätt på datorns IP-adress

Ta reda på skrivarens IP-adress

Öppna den inbyggda webbservern

Anpassa startskärmen

Förstå de olika programmen

Aktivera programmen på huvudmenyn

Konfigurera Fjärrstyrd funktionspanel

Exportera och importera konfigurering

Tilläggsskrivarinställning

Installera interna tillval

Installera hårdvarualternativ

Ansluta kablar

Installera skrivarprogramvaran

Nätverk

Kontrollera skrivarinställningen

Fylla på papper och specialmedia

Ställa in pappersstorlek och papperstyp

Konfigurera universella pappersinställningar

Fylla på facken för 250 och 550 ark

Fylla på den manuella mataren

Fylla på duomagasinet för 650 ark

Fylla på flerfunktionsmataren

Lägga till och ta bort länkar till fack

Guide för papper och specialmaterial

Använda specialmedia

Riktlinjer för papper

Pappersstorlekar, papperstyper och pappersvikter som kan användas

Skriva ut

Skriva ut formulär

Skriva ut ett dokument

Skriva ut från flashenhet

Skriva ut från en mobil enhet

Skriva ut konfidentiella jobb och andra lagrade jobb

Skriva ut informationssidor

Avbryta utskriftsjobb

Kopiera

Göra kopior

Kopiera fotografier

Kopiera på specialmaterial

Skapa en genväg för kopiering med hjälp av skrivarens kontrollpanel

Anpassa kopieringsinställningar

Placera information på kopior

Avbryta ett kopieringsjobb

Förstå kopieringsalternativen

E-post

Ställa in skrivaren för e-post

Skapa en e-postgenväg

Skicka ett dokument med e-post

Anpassa e-postinställningarna

Avbryta ett e-postmeddelande

Förstå e-postalternativen

Faxa

Ställa in skrivaren för att faxa

Sända ett fax

Skapa genvägsnummer

Anpassa faxinställningar

Avbryta ett utgående fax

Lagra och vidarebefordra fax

Förstå faxalternativen

Skanna

Använda Skanna till nätverk

Skanna till en FTP-adress

Skanna till en dator eller flashenhet

Förstå skanningsalternativen

Förstå skrivarmenyerna

Menylista

Menyn Förbrukning

Pappersmeny

menyn Rapporter

Nätverk/portar

Menyn Säkerhet

Menyn Inställningar

Spara pengar och miljön

Spara papper och toner

Spara energi

Återvinning

Säkra skrivaren

Använda säkerhetslåset

Flyktighetsredogörelse

Rensa flyktigt minne

Rensa icke-flyktigt minne

Rensa skrivarens hårddisk

Konfigurera kryptering av skrivarens hårddisk

Hitta säkerhetsinformation om skrivaren

Underhålla skrivaren

Förvara förbrukningsmaterial

Rengöra skrivaren

Kontrollera status för skrivarens delar och förbrukningsmaterial

Beräknat antal återstående sidor

Beställa förbrukningsmaterial

Byta ut förbrukningsmaterial

Flytta skrivaren

Hantera skrivaren

Hitta avancerad nätverks- och administratörsinformation

Kontrollerar den virtuella skärmen

Ställa in e-postvarningar

Visa rapporter

Konfigurera meddelanden om tillbehör från den inbäddade webbservern

Ändra konfidentiella skrivarinställningar

Kopiering av skrivarinställningar till andra skrivare

Återställa fabriksinställningarna

Åtgärda pappersstopp

Undvika pappersstopp

Hitta var papper har fastnat

Pappersstopp i standardfacket

Pappersstopp i den främre luckan

Pappersstopp i fack

Pappersstopp i den manuella mataren

Pappersstopp i universalarkmataren

Pappersstopp i den automatiska dokumentmataren

Felsökning

Förstå skrivarmeddelanden

Lösa skrivarproblem

Lösa utskriftsproblem

Lösa kopieringsproblem

Lösa faxproblem

Lösa skannerproblem

Lösa problem med programmen på huvudmenyn

Embedded Web Server öppnas inte

Kontakta kundtjänst

Anmärkningar

Produktinformation

Om utgåvan

Licensinformation

Varumärken

Bullerniåver

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturinformation

Meddelande om laser

Etikett med laserinformation

Strömförbrukning

Meddelanden om gällande bestämmelser för elektromagnetisk kompatibilitet

EU-regler

Meddelanden om riktlinjer för terminalutrustning för telekommunikation