Frigi utskrifter

Oversikt

Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand

Konfigurere det serverløse miljøet og SaaS-miljøet

Konfigurere Active Directory

Installere Client-programvare for Windows-operativsystemet

Installere klientprogramvare for Mac-operativsystemet

Konfig. innst. for skriversikkerhet

Konfigurere Premise-miljøet

Konfigurere Lexmark Management Console

Konfigurere Print Management Console

Konfigurere frigivelse av utskrifter

Åpne programmets konfigurasjonsside

Tilpasse programikonet

Konfigurere jobbplasseringer

Angi programinnstillinger

Eksportere eller importere en konfigurasjonsfil

Bruke programmet

Sende utskriftsjobber

Administrere utskriftsjobber

Bruke Lexmark Print Management (LPM) SaaS-nettportalen

Få tilgang til Lexmark Print Management SaaS-nettportalen

Vise og administrere utskriftskøen

Slette utskriftsjobber

Legge til utskriftsrepresentanter

Endre standard utskriftsinnstillinger

Lære mer om kvoter

Vise et jobbsammendrag

Generere personlige jobbrapporter

Forstå genererte rapporter

Feilsøking

Programfeil

Lisensfeil

Feilsøking av løsning uten server

Feilsøking av Premise

Feilsøking av SaaS

Merknader

Utgivelsesmerknad

Varemerker