Lexmark E360d en E360dn Serie

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie over de printer

Hartelijk dank voor het kiezen voor deze printer!

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

De standaarduitvoerlade en papierstop gebruiken

Extra installatie-opties voor de printer

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

Printerconfiguratie controleren

De printersoftware installeren

Minimaliseer de invloed die uw printer op het milieu heeft

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papiersoort en papierformaat instellen

Instellingen voor Universal papier configureren

Laden vullen

Universeellader gebruiken

Capaciteit van de papierladen

Laden koppelen en ontkoppelen

Richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Papier bewaren

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Speciale documenten afdrukken

Pagina's met informatie afdrukken

Een afdruktaak annuleren

Informatie over printermenu's

Menuoverzicht

Papiermenu

Menu Reports (Rapporten)

Menu Network/Ports (Netwerk/poorten)

Instellingen, menu

De printer onderhouden

De buitenkant van de printer reinigen

Supplies bewaren

De status van supplies controleren vanaf een netwerkcomputer

Supplies bestellen

Supplies vervangen

De printer verplaatsen

Beheerdersondersteuning

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

De Embedded Web Server gebruiken

De virtuele display controleren

Apparaatstatus controleren

Rapporten weergeven

E-mailmeldingen instellen

Meldingen over supplies configureren

Printerinstellingen kopiëren naar andere printers

Fabrieksinstellingen herstellen

Vastgelopen papier verwijderen

Papierstoringen voorkomen

Papierstoringen in de papierbaan herkennen

Informatie over storingsberichten en -locaties

200 Papier vast

201 papier vast

202 Papier vast

231 papierstoring

233 Papier vast

234 papierstoring

235 Papier vast

24x papier vast

251 papier vast

problemen oplossen

Informatie over printerberichten

Eenvoudige printerproblemen oplossen

Display op het bedieningspaneel van de printer is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven

Problemen met de printer oplossen

Problemen met opties oplossen

Problemen met de papierinvoer oplossen

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze uitgave

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Handelsmerken

Kennisgeving modulaire component(en)

Geluidsemissie

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Verklaring met betrekking tot kwik

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

LEXMARK BEPERKTE SOFTWAREGARANTIE EN LICENTIEOVEREENKOMST

KENNISGEVING OVER ADOBE SYSTEMS INCORPORATED