Lexmark E460dn, E460dw ja E462dtn

Turvallisuusohjeet

Tietoja tulostimesta

Kiitos tämän tulostimen valinnasta.

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Ohjauspaneeli

Vakiovastaanottoalustan ja paperinpysäyttimen käyttäminen

Tulostimen lisäasennus

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Kaapeleiden kytkeminen

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Langattoman tulostuksen asentaminen

Tulostimen asentaminen kiinteään verkkoon

Tulostimen ympäristövaikutuksien vähentäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Paperin ja erikoismateriaalin asettaminen

Paperilajin ja -koon määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Lokeroiden täyttäminen

Monisyöttölokeron käyttäminen

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperin ja erikoismateriaalien ohjeet

Paperiohjeet

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot ja -kapasiteetit

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Tulostaminen erikoismateriaaleille

Luottamuksellisten ja muiden pysäytettyjen töiden tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Tulostimen valikot

Menus (Valikot) -luettelo

Paperi-valikko

Raportit-valikko

Verkko/Portit-valikko

Suojaus-valikko

Asetukset-valikko

Tulostimen ylläpito

Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tarvikkeiden tilan tarkistaminen verkkotietokoneesta

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Ylläpidollinen tuki

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen

Virtuaalinäytön tarkistaminen

Laitteen tilan tarkastaminen

Raporttien tarkasteleminen

Tarvikeilmoituksien määrittäminen

Luottamuksellisen tulostuksen asetusten muuttaminen

Sähköpostihälytysten määrittäminen

tehdasasetusten palauttaminen

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukosten paikantaminen paperiradalla

Tukosilmoitukset ja tukosalueet

200 paperitukos

201 paperitukos

202 Paperitukos

231 paperitukos

233 paperitukos

234 paperitukos

235 Paperitukos

24x paperitukos

251 paperitukos

Vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tavallisimpien tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostimen ohjauspaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä.

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Lisävarusteongelmien ratkaiseminen

Paperinsyöttöongelmien ratkaiseminen

Tulostuslaatuongelmat

Upotettu verkkopalvelin ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Tavaramerkit

Moduuliosia koskeva ilmoitus

Melutasot

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Vastaavuus Euroopan yhteisön direktiivien kanssa

Langattomia tuotteita koskevat säännökset

Altistus radiotaajuussäteilylle

Huomautus Euroopan unionin alueella oleville käyttäjille

LEXMARKIN OHJELMISTON TAKUUEHDOT JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDIN ILMOITUS