Lexmark T650, T652, T654

Veiligheidsinformatie

Algemene informatie over de printer

Informatie zoeken over de printer

Printerconfiguraties

Een locatie voor de printer selecteren

Informatie over het bedieningspaneel van de printer

Extra installatieopties voor de printer

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

Printerconfiguratie controleren

De printersoftware installeren

Draadloos afdrukken instellen

De printer op een bedraad netwerk installeren

Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuwe netwerk-ISP

Serieel afdrukken instellen

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papiersoort en papierformaat instellen

Instellingen voor universeel papier configureren

Standaardladen of optionele laden voor 250 of 550 vel vullen

Lade voor 2000 vel vullen

Afdrukmateriaal in de universeellader plaatsen.

De enveloppenlader vullen

Laden koppelen en ontkoppelen

Richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in wacht

Afdrukken vanaf een flashstation

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Storingen verhelpen

Papierstoringen voorkomen

Informatie over storingsnummers en -locaties

Papierstoring 200 en 201

Papierstoring 202 en 203

230 Papier vast

231–239 papierstoringen (optionele externe duplexeenheid)

241–245 papierstoringen

250: papierstoring

260 Papier vast

271-279 papierstoringen

280 papierstoringen

281 papier vast

282 Papier vast

283: nietapparaat vast

Informatie over printermenu's

Menuoverzicht

Menu Papier

Menu Rapporten

Menu Netwerk/poorten

Menu Beveiliging

Menu Instellingen

Menu Help

Informatie over printerberichten

Lijst met statusberichten en foutmeldingen

Printer onderhouden

De buitenkant van de printer reinigen

Supplies bewaren

Zuinig omgaan met supplies

De status van supplies controleren

Supplies bestellen

Het recyclen van Lexmark-producten

De printer verplaatsen

Beheerdersondersteuning

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

De Embedded Web Server gebruiken

Apparaatstatus controleren

E-mailmeldingen instellen

Rapporten bekijken

Spaarstand aanpassen

Fabrieksinstellingen herstellen

problemen oplossen

Eenvoudige problemen oplossen

Afdrukproblemen oplossen

Problemen met opties oplossen

Problemen met de papierinvoer oplossen

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Contact opnemen met klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze uitgave

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Handelsmerken

Temperatuurgegevens:

Geluidsemissie

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Kennisgeving modulaire component(en)

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

LEXMARK BEPERKTE SOFTWAREGARANTIE EN LICENTIEOVEREENKOMST

KENNISGEVING OVER ADOBE SYSTEMS INCORPORATED