Lexmark X203n- og X204n-serien

Sikkerhedsinformation

Om printeren

Tak, fordi du valgte denne printer!

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af en placering til printeren

Printerkonfigurationer

Scannerens grundlæggende funktioner

Beskrivelse af den automatiske dokumentføder (ADF) og scannerens glasplade

Beskrivelse af printerens kontrolpanel

Yderligere installation af printeren

Tilslutning af kabler

Installation af printersoftware

Kontrol af printerens indstillinger

Installation af printeren på et trådet netværket

Minimere din printers påvirkning af miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Genbrug

Reduktion af støj fra printeren

Ilægning af papir og specialmedier

Indstilling af papirstørrelse og -type

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning af papir i skuffen

Brug af den manuelle arkføder

Papirkapacitet

Specifikationer for papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Opbevaring af papir

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Udskrivning

Udskrivning af et dokument

Udskrive på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)

Udskrivning af specielle dokumenter

Udskrivning af informationssider

Annullere et udskriftsjob

Kopiering

Fremstilling af kopier

Kopiering af fotos

Kopiering på specialmedier

Tilpasning af indstillinger til kopiering

Midlertidig afbrydelse af det aktuelle udskriftsjob for at lave kopier

Annullering af et kopijob

Forbedring af kopikvalitet

Afsendelse af e-mail

Gør printeren klar til at sende e-mail

Oprettelse af en e-mail genvej ved hjælp af den indbyggede webserver

Afsendelse af et dokument som e-mail

Annullering af en e-mail

Afsendelse af fax

Gøre printeren klar til afsendelse af fax

Afsendelse af en fax

Oprettelse af genveje

Brug af genveje og adressebog

Tilpasning af faxindstillinger

Annullering af en udgående fax

Beskrivelse af faxfunktioner

Forbedre kvaliteten af fax

Videresende en fax

Scanning til en computer

Scanning til en computer

Forstå scannerprofiloptioner

Forbedre scanningskvalitet

Brug af Scan Center-softwaren

Om printermenuer

Listen Menuer

Papir, menu

Rapporter, menu

Menuen Indstillinger

Netværk/Porte, menu

Set Date and Time (Indstil dato og klokkeslæt)

Vedligeholdelse af printeren

Rengøring af printerens yderside

Rengør scannerens glasplade

Rengøring af den automatiske arkføders skilleruller

Opbevaring af forbrugsstoffer

Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer

Bestilling af forbrugsstoffer

Udskiftning af forbrugsstoffer

Flytning af printeren til et andet sted

Transport af printeren

Administrativ support

Finde avancerede netværks- og administratorinformationer.

Brug af den indbyggede webserver

Visning af rapporter

Kontrollerer enhedens status

Sådan opsættes e-mail-advarsler:

Gendanne fabriksindstillinger

Fejlfinding

Kontrol af en printer, som ikke svarer

Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber

Mangelfulde dokumenter eller fotoudskrifter, kopier eller scanninger

Om printermeddelelser

Fjerne papirstop

Løsning af printerproblemer

Løsning af problemer med kopiering

Løsning af problemer med scanner

Løsning af problemer med fax

Løsning af problemer med papirindføring

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Den indbyggede webserver kan ikke åbne

Kontakt kundesupport

Bekendtgørelser

Produktoplysninger

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Note om følsomhed for statisk elektricitet

ENERGY STAR

Lasererklæring

Advarselsetiket vedr. laser

Energiforbrug

BEGRÆNSET SOFWAREGARANTI OG LICENSAFTALER FOR LEXMARK

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Udsættelse for radiofrekvens

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union