Lexmark X203n- och X204n-serierna

Säkerhetsinformation

Lär dig mer om skrivaren

Tack för att du har valt den här skrivaren!

Hitta information om skrivaren

Välja en plats för skrivaren

Skrivarkonfigurationer

Skannerns grundfunktioner

Förstå den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Förstå skrivarens kontrollpanel

Tilläggsskrivarinställning

Ansluta kablar

Installera skrivarprogramvara

Kontrollera skrivarinställningen

Installera skrivaren på ett trådburet nätverk

Minimera skrivarens miljöpåverkan

Spara papper och toner

Spara energi

Återvinning

Sänka skrivarens ljudnivå

Fylla på papper och specialmaterial

Ställa in pappersstorlek och papperstyp

Konfigurera universella pappersinställningar

Fylla på pappersmagasinet

Använda den manuella mataren

Papperskapacitet

Riktlinjer för papper och specialmaterial

Riktlinjer för papper

Förvara papper

Pappersstorlekar, papperstyper och pappersvikter som kan användas

Utskrift

Skriva ut ett dokument

Skriva ut på papperets båda sidor (dubbelsidig utskrift)

Skriver ut specialdokument

Skriva ut informationssidor

Avbryta en utskrift

Kopiera

Göra kopior

Kopiera fotografier

Kopiera på specialmaterial

Anpassa kopieringsinställningar

Göra paus i ett pågående utskriftsjobb för att göra kopior

Avbryta ett kopieringsjobb

Förbättra kopieringskvaliteten

E-post

Förbereda dig för att skicka e-post

Skapa en genväg till e-post med den inbäddade webbservern

Skicka ett dokument med e-post

Avbryta ett e-postmeddelande

Faxa

Göra skrivaren klar att faxa

Skicka ett fax

Skapa genvägsnummer

Använda genvägar och adressboken

Anpassa faxinställningar

Avbryta ett utgående fax

Förstå faxalternativ

Förbättra faxkvaliteten

Vidarebefordra ett fax

Skanna till en dator

Skanna till en dator

Förstå alternativen för skanningsprofiler

Förbättra skanningskvaliteten

Använda Scan Center

Förstå skrivarens menyer

Menylista

Menyn Papper

Menyn Rapporter

Menyn Inställningar

Menyn Nätverk/portar

Ställa in tid och datum

Underhålla skrivaren

Rengöra skrivarens exteriör

Rengöra skannerglaset

Rengöra den automatisk dokumentmatarens skiljerullar

Förvara förbrukningsmaterial

Kontrollera status för förbrukningsmaterial från en nätverksdator

Beställa förbrukningsmaterial

Byta ut förbrukningsmaterial

Flytta skrivaren till en annan plats

Skicka skrivaren

Administrativ support

Hitta avancerad nätverks och administratörsinformation

Använda den inlagda webbservern

Visa rapporter

Kontrollera enhetsstatus

Ställa in e-postvarningar

Återställa originalvärden

Felsökning

Kontrollera en skivare som inte reagerar

Kontrollpanelens display är tom eller visar bara romber

Ej fullständiga kopior av dokument, foton, kopior eller skanningar

Förstå skrivarmeddelanden

Åtgärda papperskvadd

Lösa utskriftsproblem

Lösa kopieringsproblem

Lösa skannerproblem

Lösa faxproblem

Lösa problem med pappersmatningen

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Den inbäddade webbservern öppnas inte

Kontakta kundtjänst

Meddelanden

Produktinformation

Om utgåvan

Varumärken

Bullerniåver

WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Laserinformation

Etikett med laserinformation

Strömförbrukning

BEGRÄNSAD GARANTI OCH LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FRÅN LEXMARK

Överensstämmelse med Europeiska gemenskapernas (EG) direktiv

Meddelanden om riktlinjer för terminalutrustning för telekommunikation

Meddelande till användare inom EU

Förordningar för trådlösa produkter

Exponering för RF-strålning

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Meddelande till användare inom EU