Spausdintuvo klaidų kodai

Klaidų kodai

koks klaidos pranešimas;

Sprendimas

8.01

Uždarykite visas dureles.

Uždarykite visas dureles ir įdėkite dažų atliekų konteinerį.

9.00

Spausdintuvas turėjo būti paleistas iš naujo. Paskutinė užduotis gali būti nebaigta

Jei norite pašalinti pranešimą ir tęsti spausdinimą, palieskite Tęsti .

11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51

Įdėkite <source/> su <type/> <size/>.

Atidarę nurodytą dėklą įdėkite popierių. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Popieriaus įdėjimas į dėklus .

11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52

Įdėkite <source/> su <type/> <size/> <orientation/>.

11.91

Į daugiafunkcį tiektuvą įdėkite <type/> <size/>.

Atidarę daugiafunkcį tiektuvą įdėkite popierių. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Popieriaus įdėjimas į daugiafunkcį tiektuvą .

11.92

Į daugiafunkcį tiektuvą įdėkite <type/> <size/> <orientation/>.

12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51

Pakeiskite <source/> į <type/> <size/>.

Atidarykite nurodytą dėklą, išimkite popierių ir įdėkite tinkamos rūšies ir formato popierių. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Popieriaus įdėjimas į dėklus .

12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52

Pakeiskite <source/> į <type/> <size/> <orientation/>.

12.91

Pakeiskite daugiafunkcį tiektuvą į <type/> <size/>.

Išimkite popierių ir įdėkite tinkamos rūšies ir formato popierių. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Popieriaus įdėjimas į daugiafunkcį tiektuvą .

12.92

Pakeiskite daugiafunkcį tiektuvą į <type/> <size/> <orientation/>.

29.08

Priminimas: Pašalinkite pakuotę.

 1. Atidarykite A dureles ir išimkite pakavimo medžiagą iš spausdintuvo.

 2. Ištraukite kiekvieną iš trijų raudonų spaustukų, pradėdami nuo viršutinės kairiosios, pereidami prie apatinės kairiosios ir baigdami dešiniąja puse.

 3. Uždarykite A dureles.

 4. Atidarykite B dureles.

 5. Ištraukite dešinėje pusėje esančią raudoną kilpą.

 6. Uždarykite B dureles.

31.30

Perdavimo modulio problema. Paleiskite spausdintuvą iš naujo.

 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.

31.35

Įdėkite trūkstamą arba nereaguojantį dažų atliekų konteinerį.

 1. Atidarykite B dureles.

 2. Išimkite dažų atliekų konteinerį.

  Pastaba:  Konteinerį pastatykite vertikalioje padėtyje, kad neišbyrėtų dažai.

 3. Vėl įdėkite dažų atliekų konteinerį.

 4. Uždarykite B dureles.

31.40, 31.41, 31.42, 31.43

Įdėkite trūkstamą arba nereaguojančią [spalva] dažų kasetę.

 1. Atidarykite B dureles.

 2. Išimkite kasetę.

 3. Įdėkite kasetę

 4. Uždarykite B dureles.

31.60

Įdėkite trūkstamą arba nereaguojantį nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

 1. Atidarykite B dureles.

 2. Išimkite dažų atliekų konteinerį.

  Pastaba:  Konteinerį pastatykite vertikalioje padėtyje, kad neišbyrėtų dažai.

 3. Išimkite dažų kasetes.

 4. Atjunkite vaizdo gavimo komplekto kabelį.

 5. Išimkite vaizdo gavimo komplektą.

  Pastaba:  Kad nesubraižytumėte vaizdo gavimo komplekto ar nepažeistumėte fotolaidininko būgno, vaizdo gavimo komplektą padėkite pakeltoje padėtyje.

 6. Išimkite juodos spalvos vaizdo gavimo įtaisą.

 7. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įdėkite vaizdo gavimo komplektą.

 8. Prijunkite vaizdo gavimo komplekto kabelį.

 9. Vėl įdėkite dažų kasetes.

 10. Vėl įdėkite dažų atliekų konteinerį.

 11. Uždarykite B dureles.

31.64

Iš naujo įdėkite trūkstamą, atjungtą ar nereaguojantį spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 1. Atidarykite B dureles.

 2. Išimkite dažų atliekų konteinerį.

  Pastaba:  Konteinerį pastatykite vertikalioje padėtyje, kad neišbyrėtų dažai.

 3. Išimkite kasetes.

 4. Atjunkite vaizdo gavimo komplekto kabelį.

 5. Išimkite vaizdo gavimo komplektą.

 6. Įdėkite vaizdo gavimo komplektą.

 7. Prijunkite vaizdo gavimo komplekto kabelį.

 8. Įdėkite dažų kasetes.

 9. Vėl įdėkite dažų atliekų konteinerį.

 10. Uždarykite B dureles.

31.80

Įdėkite trūkstamą arba nereaguojantį kaitintuvą.

 1. Atidarykite A dureles, po to – A1 dureles.

  perspėjimo dėl karšto paviršiaus piktograma  DĖMESIO—KARŠTAS PAVIRŠIUS:  Spausdintuvo vidus gali būti karštas. Norėdami sumažinti pavojų susižaloti nuo karšto komponento, prieš liesdami leiskite paviršiui atvėsti.

 2. Išimkite kaitintuvą.

 3. Įdėkite kaitintuvą.

 4. Uždarykite A1 dureles, po to – A dureles.

32.40, 32.41, 32.42, 32.43

Pakeiskite netinkamą [spalva] dažų kasetę.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dažų kasetės keitimas .

32.60

Pakeiskite netinkamą nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso keitimas .

32.64

Pakeiskite netinkamą spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Spalvinio vaizdo gavimo komplekto keitimas .

32.xy

Pakeiskite nepalaikomą kaitiklį.

 1. Atidarykite A dureles, po to – A1 dureles.

  perspėjimo dėl karšto paviršiaus piktograma  DĖMESIO—KARŠTAS PAVIRŠIUS:  Spausdintuvo vidus gali būti karštas. Norėdami sumažinti pavojų susižaloti nuo karšto komponento, prieš liesdami leiskite paviršiui atvėsti.

 2. Kaitiklio apačioje raskite jo tipą.

  Kaitiklio tipą galite rasti jo apačioje.

  Pastabos:

  • Visi spausdintuvų modeliai, išskyrus „Lexmark“ CS737", palaiko 00, 01 ir 02 kaitiklio tipus.
  • „Lexmark“ CX737 palaiko tik 05 kaitiklio tipą.
 3. Jei kaitiklis nepalaikomas, išimkite kaitiklį ir įdiekite palaikomą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Kaitintuvo keitimas .

33.40, 33.41, 33.42, 33.43

Ne „Lexmark“ [spalva] dažų kasetė, žr. Naudotojo vadovą .

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Ne „Lexmark“ eksploatacinis reikmuo .

33.60

Ne „Lexmark“ nespalvinis vaizdo gavimo įtaisas, žr. Naudotojo vadovą .

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Ne „Lexmark“ eksploatacinis reikmuo .

33.64

Ne „Lexmark“ spalvinis vaizdo gavimo komplektas, žr. Naudotojo vadovą .

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Ne „Lexmark“ eksploatacinis reikmuo .

37.1

Nepakanka atminties užduočiai sudėstyti.

Pabandykite atlikti vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

 • Norėdami atspausdinti saugomos spausdinimo užduoties dalį ir pradėti dėstyti likusią spausdinimo užduotį, palieskite Tęsti .

 • Atšaukite šią spausdinimo užduotį.

37.3

Nepakanka atminties, kai kurios užlaikomos užduotys buvo pašalintos.

Jei norite pašalinti pranešimą ir tęsti spausdinimą, palieskite Tęsti .

39.1

Sudėtingas puslapis, kai kurie duomenys galėjo nebūti išspausdinti.

Pabandykite atlikti vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

 • Jei norite pašalinti pranešimą ir tęsti spausdinimą, palieskite Tęsti .

 • Atšaukite šią spausdinimo užduotį.

 • Įdiekite daugiau spausdintuvo atminties.

 • Prieš vėl siųsdami spausdinti, sumažinkite spausdinimo užduoties sudėtingumą ir dydį.

  • Sumažinkite spausdinimo užduoties puslapių skaičių.

  • Sumažinkite atsisiųstų šriftų skaičių ir dydį.

  • Spausdinimo užduotyje pašalinkite visus nereikalingus šriftus ar makrokomandas.

  • Sumažinkite spausdinimo užduoties grafikos elementų skaičių.

42.xy

Pakeiskite [spalva] dažų kasetę, spausdintuvo regiono neatitiktis.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Pakeiskite kasetę, spausdintuvo regiono neatitiktis .

43.40, 43.41, 43.42, 43.43

Pakeiskite sugadintą [spalva] dažų kasetę.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dažų kasetės keitimas .

43.40, 43.41, 43.42, 43.43

[Spalva] dažų kasetės problema.

 1. Atidarykite B dureles.

 2. Išimkite kasetę.

 3. Įdėkite kasetę

 4. Uždarykite B dureles.

Jei problema išlieka, pakeiskite kasetę.

55.1

Klaida nuskaitant USB atmintuką. Išimkite USB įtaisą.

Jei norite tęsti, išimkite atmintuką.

55.2

Klaida nuskaitant USB šakotuvą. Išimkite šakotuvą.

Jei norite tęsti, išimkite USB šakotuvą.

58

Įdėta per daug dėklų.

 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Išimkite vieną ar daugiau dėklų.

 3. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

 4. perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma  DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.

59

Nesuderinamas dėklas [x].

 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Išimkite nurodytą dėklą.

 3. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

 4. perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma  DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.

61

Sugadintas diskas.

Pakeiskite sugadintą atminties įrenginį.

62

Diskas užpildytas.

Pabandykite atlikti vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

 • Norėdami pašalinti pranešimą, palieskite Tęsti .

 • Iš spausdintuvo standžiojo disko pašalinkite jame laikomus šriftus, makrokomandas ir kitus duomenis.

 • Įdėkite spausdintuvo standųjį diską.

63

Suformatuokite diską.

Suformatavus dabar, iš atminties įrenginio bus išvalyta visa informacija.

Jei atminties įrenginį norite suformatuoti vėliau, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Eksploatacija priežiūra > Nenaudojamus duomenis išvalyti .

 2. Palieskite parinktį Apvalyti visą standžiajame diske esančią informaciją , po to palieskite IŠVALYTI .

80.01, 80.09

Beveik baigiasi eksploatacijos komplekto tinkamumas naudoti.

Norėdami pašalinti pranešimą, palieskite Tęsti .

80.11, 80.19

Baigiasi eksploatacijos komplekto tinkamumas naudoti.

80.21, 80.29

Visiškai baigiasi eksploatacijos komplekto tinkamumas naudoti.

80.31

Pakeiskite eksploatacijos komplektą, viršyta rekomenduojama naudojimo trukmė.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Kaitintuvo eksploatacijos komplekto užsakymas .

82.00, 82.02, 82.09

Dažų atliekų konteineris beveik pilnas.

Norėdami pašalinti pranešimą, palieskite Tęsti .

82.12, 82.13, 82.19, 82.20, 82.22, 82.23, 82.29

Dažų atliekų konteineris beveik pilnas.

82.30, 82.30, 82.33, 82.39, 82.40, 82.42, 82.49

Pakeiskite dažų atliekų konteinerį.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dažų atliekų konteinerio keitimas .

84.01, 84.09

Beveik baigiasi nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso arba spalvinio vaizdo gavimo komplekto tinkamumas naudoti.

Norėdami pašalinti pranešimą, palieskite Tęsti .

84.11, 84.13, 84.19

Baigiasi nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso arba spalvinio vaizdo gavimo komplekto tinkamumas naudoti.

Norėdami pašalinti pranešimą, palieskite Tęsti .

84.21, 84.23, 84.29

Visiškai baigiasi nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso arba spalvinio vaizdo gavimo komplekto tinkamumas naudoti.

Norėdami pašalinti pranešimą, palieskite Tęsti .

84.31, 84.33, 84.41, 84.43, 84.48

Pakeiskite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą arba spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

88.00, 88.08, 88.09

Beveik baigiasi [spalva] dažų kasetė.

Norėdami pašalinti pranešimą, palieskite Tęsti .

88.10, 88.18, 88.19

Baigiasi [spalva] dažų kasetė.

88.20, 88.28, 88.29

Visiškai baigiasi [spalva] dažų kasetė.

88.30, 88.37, 88.38, 88.40, 88.47, 88.48

Pakeiskite [spalva] dažų kasetę.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dažų kasetės keitimas .

200.23, 200.33, 200.43, 200.53, 232.23, 232.33, 232.43, 232.53, 240.23, 240.33, 240.43, 240.53, 242.33, 242.35, 242.43, 242.45, 242.53, 242.55, 243.43, 243.45, 243.53, 243.55, 244.53, 244.54, 244.55, 245.56, 662.23, 663.33, 664.43, 665.53

Popieriaus strigtis, [strigties antraštė]. [xxx.yy]

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Popieriaus strigtis dėkluose .

200.03, 240.05, 240.06, 240.82, 240.83, 240.84, 647.82, 647.83, 647.84, 647.85, 648.82, 648.83, 648.84, 648.85, 649.82, 649.83, 649.84, 649.85, 650.82, 650.83, 650.84, 650.85, 660.81, 660.82, 660.83, 660.84, 660.85, 660.86

Popieriaus strigtis, [strigties antraštė]. [xxx.yy]

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Popieriaus strigtis daugiafunkciame tiektuve .

230.03, 230.13, 230.23, 230.33, 230.43, 230.53

Popieriaus strigtis, [strigties antraštė]. [xxx.yy]

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Popieriaus strigtis standartinėje dėtuvėje .