Održavanje pisača

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.