Forstå lyssekvenserne i kontrolpanelet

Til

Blinker

Blinker langsomt

Fejllampe tændt
Fejllampe blinker
Fejllampe blinker langsomt
Papirstop lys tændt
Papirstop lys blinker
Papirstop lys blinker langsomt
Ilæg papir lys tændt
Ilæg papir lys blinker
Ilæg papir lys blinker langsomt
Toner-indikator tændt
Toner-indikator blinker
Toner-indikator blinker langsomt
Klar-indikator tændt
Klar-indikator blinker
Klar-indikator blinker langsomt
Start lys tændt
Start lys blinker
Start lys blinker langsomt

Lyssekvenser i kontrolpanelet, fejlmeddelelser og printerstatus

Lyssekvens

Fejlmeddelelse eller printerstatus

Fejllampe
Lys ved papirstop
Ilæg papir lys
Tonerindikator
Klar-indikator
Knappen Start
Fejllampe tændt
     

Luk frontpanelet

Fejllampe tændt
  
Toner-indikator blinker
 
Start lys tændt

Udskift billedenhed

Fejllampe tændt
Papirstop lys tændt
Ilæg papir lys tændt
Toner-indikator tændt
  

Udskift ikke-understøttet tonerpatron

Fejllampe tændt
Papirstop lys tændt
Ilæg papir lys tændt
Toner-indikator blinker
  

Udskift ikke-understøttet billedenhed

Fejllampe tændt
  
Toner-indikator tændt
  

Tonerpatron, passer ikke til billedenhed

Fejllampe tændt
Papirstop lys tændt
Ilæg papir lys tændt
Toner-indikator tændt
Klar-indikator tændt
Start lys tændt

Annullerer udskriftsjob

Fejllampe blinker
   
Klar-indikator blinker
 

Tømmer buffer

Fejllampe blinker
   
Klar-indikator blinker
 

Opløsning er reduceret

Lysene blinker hele tiden et ad gangen fra venstre mod højre.

 

Forsyningstype, der ikke er fra Lexmark

Fejllampe blinker
 
Ilæg papir lys blinker
 
Klar-indikator blinker
Start lys tændt

Printeren blev nødt til at genstarte

Fejllampe blinker
  
Toner-indikator tændt
 
Start lys tændt

Tonerpatron næsten helt tom

Fejllampe blinker
  
Toner-indikator blinker
 
Start lys tændt

Billedenhed næsten helt tom

Fejllampe blinker langsomt
  
Toner-indikator tændt
 
Start lys tændt

Tonerpatron næsten tom

Fejllampe blinker langsomt
  
Toner-indikator blinker langsomt
 
Start lys tændt

Billedenhed næsten tom

Fejllampe blinker
Papirstop lys blinker
Ilæg papir lys blinker
Toner-indikator blinker
Klar-indikator blinker
Start lys blinker

Servicefejl

  
Ilæg papir lys tændt
  
Start lys tændt

Ilæg papir

  
Ilæg papir lys blinker
   

Fjern papir fra standardbakke

   
Toner-indikator tændt
 
Start lys tændt

Tonerpatron lav

   
Toner-indikator blinker
 
Start lys tændt

Billedenhed lav

    
Klar-indikator tændt
 

Klar

    
Klar-indikator tændt
Start lys tændt

Venter

    
Klar-indikator blinker
 

I brug

     
Start lys tændt

Ikke klar


Hvis lyssekvensen er magen til en lyssekvens i den primære lyssekvenskolonne i følgende tabel, skal du trykke to gange på knappen Start. Søg efter en matchende lyssekvens i den supplerende lyssekvenskolonne, og se derefter den tilhørende fejlmeddelelse eller printerstatus.

Primær lyssekvens

Supplerende lyssekvens

Fejlmeddelelse eller printerstatus

Fejllampe
Lys ved papirstop
Ilæg papir lys
Tonerindikator
Klar-indikator
Knappen Start
Fejllampe
Lys ved papirstop
Ilæg papir lys
Tonerindikator
Klar-indikator
Knappen Start
Fejllampe tændt
  
Toner-indikator tændt
  
Fejllampe tændt
Papirstop lys tændt
 
Toner-indikator tændt
  

Manglende eller ikke-fungerende tonerpatron

Fejllampe tændt
  
Toner-indikator tændt
  
Fejllampe tændt
Papirstop lys blinker
  
Klar-indikator tændt
 

Udskift tonerkassette

Fejllampe tændt
  
Toner-indikator tændt
  
Fejllampe tændt
 
Ilæg papir lys blinker
Toner-indikator tændt
  

Tonerpatron, uoverensstemmelse i patronområdet

Fejllampe tændt
  
Toner-indikator blinker
  
Fejllampe tændt
Papirstop lys tændt
 
Toner-indikator blinker
  

Manglende ikke-fungerende billedenhed

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
Papirstop lys tændt
   
Start lys tændt

Softwarefejl i standardnetværkssoftware

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
Papirstop lys blinker
   
Start lys tændt

Netværk [x] softwarefejl

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
  
Toner-indikator tændt
 
Start lys tændt

For lidt hukommelse til at sortere job

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
  
Toner-indikator blinker
 
Start lys tændt

PPDS-skrifttypefejl

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
   
Klar-indikator tændt
Start lys tændt

Siden er for kompleks

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
   
Klar-indikator blinker
Start lys tændt

For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
Papirstop lys blinker langsomt
Ilæg papir lys blinker langsomt
  
Start lys tændt

Standardparallelport er deaktiveret

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
Papirstop lys blinker
Ilæg papir lys blinker
  
Start lys tændt

Bag. USB-port deakt.

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
 
Ilæg papir lys tændt
Toner-indikator tændt
 
Start lys tændt

Der er for mange skuffer monteret

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
 
Ilæg papir lys tændt
 
Klar-indikator tændt
Start lys tændt

Forkert papirstørrelse

Fejllampe tændt
    
Start lys tændt
Fejllampe tændt
  
Toner-indikator tændt
Klar-indikator tændt
Start lys tændt

Hukommelsen er fuld

 
Papirstop lys tændt
   
Start lys tændt
 
Papirstop lys tændt
Ilæg papir lys tændt
  
Start lys tændt

Papirstop, ryd standardbakke

 
Papirstop lys tændt
   
Start lys tændt
 
Papirstop lys tændt
Ilæg papir lys blinker
  
Start lys tændt

Papirstop, fjern standardskuffe for at rydde dupleks

 
Papirstop lys tændt
   
Start lys tændt
 
Papirstop lys tændt
 
Toner-indikator tændt
 
Start lys tændt

Papirstop, åbn bagpanel

Papirstop, fjern standardskuffe for at rydde dupleks

 
Papirstop lys tændt
   
Start lys tændt
 
Papirstop lys tændt
  
Klar-indikator tændt
Start lys tændt

Papirstop, åbn frontpanel

 
Papirstop lys tændt
   
Start lys tændt
 
Papirstop lys tændt
Ilæg papir lys tændt
Toner-indikator tændt
 
Start lys tændt

Papirstop, fjern standardskuffen

 
Papirstop lys tændt
   
Start lys tændt
 
Papirstop lys tændt
Ilæg papir lys tændt
 
Klar-indikator tændt
Start lys tændt

Papirstop, fjern valgfri skuffe

 
Papirstop lys tændt
   
Start lys tændt
 
Papirstop lys tændt
 
Toner-indikator tændt
Klar-indikator tændt
Start lys tændt

Papirstop, manuel indføringsenhed