Vedlikeholde skriveren

Advarsel – mulig skade: Hvis du ikke bytter deler og rekvisita med jevne mellomrom, kan dette skade skriveren eller hindre at skriveren fungerer optimalt.