MX810-sarja

Turvallisuusohjeet

Merkintätavat

Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Skannerin perustoiminnot

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen ja skannaustason käyttäminen

Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttäminen

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Aloitusnäyttö

Kosketusnäytön painikkeiden käyttäminen

Aloitusnäytön sovellusten asentaminen ja käyttäminen

Tulostimen IP-osoitteen löytäminen

Tietokoneen IP-osoitteen selvittäminen

Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen

Aloitusnäytön mukauttaminen

Eri sovellukset

Aloitusnäytön sovellusten käyttöönotto

Etäkäyttöpaneelin käytön aloittaminen

Määritysten vieminen ja tuominen

Tulostimen lisäasennus

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Kaapelien liittäminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Verkkoyhteydet

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen

Paperikoon ja -lajin määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Valinnaisen 550 arkin lokeron täyttäminen

Valinnaisen 2100 arkin lokeron täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttö

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperi- ja erikoismateriaaliopas

Erikoismateriaalien käyttäminen

Paperiohjeet

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Tulostaminen mobiililaitteesta

Tulostaminen flash-asemasta

Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien töiden tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Kopioiminen

Kopioiminen

Valokuvien kopioiminen

Kopioiminen erikoismateriaalille

Kopio-pikavalinnan luominen tulostimen ohjauspaneelin avulla

Kopiointiasetusten muuttaminen

Tietojen sijoittaminen kopioihin

Kopiointityön peruuttaminen

Kopiointiasetusten toiminta

Lähettäminen sähköpostissa

Tulostimen asentaminen sähköpostin lähettämistä varten

Sähköpostin pikavalinnan luominen

Asiakirjan lähettäminen sähköpostitse

Sähköpostiasetusten mukauttaminen

Sähköpostiviestin peruuttaminen

Sähköpostiasetukset

Faksaaminen

Tulostimen asentaminen faksaamista varten

Faksin lähettäminen

Pikavalintojen luominen

Faksiasetusten muuttaminen

Lähtevän faksin peruuttaminen

Faksien laittaminen pitoon ja välittäminen

Faksiasetukset

Skannaaminen

Skannaa verkkoon -sovelluksen käyttäminen

Skannaus FTP-osoitteeseen

Skannaus tietokoneeseen tai flash-asemaan

Skannausasetukset

Tulostimen valikot

Valikot-luettelo

Paperi-valikko

Raportit-valikko

Verkko/Portit-valikko

Suojaus-valikko

Asetukset-valikko

Ohje-valikko

Rahan ja ympäristön säästäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Tulostimen suojaaminen

Haihtuvuusjulistus

Siirrettävän muistin tyhjentäminen

Pysyvän muistin tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn salauksen määrittäminen

Tulostimen suojaustietojen paikallistaminen

Tulostimen ylläpito

Tulostimen osien puhdistaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilan tarkistaminen

Jäljellä olevien sivujen arvioitu määrä

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Tulostimen hallinta

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Virtuaalinäytön tarkistaminen

Sähköpostihälytysten määrittäminen

Raporttien tarkasteleminen

Tarvikeilmoitusten määrittäminen Embedded Web Server -palvelimen avulla

Tehdasasetusten palautus

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Paperitukos etukannessa

Paperitukos takaluukussa

Paperitukos vakiolokerossa

Paperitukos arkinkääntäjässä

Paperitukos lokeroissa

Paperitukos monisyöttölaitteessa

Paperitukos postilaatikossa

Paperitukos automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa

Paperitukos nidonnan viimeistelijässä

Nidontatukos viimeistelijässä

Vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tulostinongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Kopiointiongelmien ratkaiseminen

Faksiongelmien ratkaiseminen

Skanneriongelmien ratkaiseminen

Aloitusnäytön sovellusten ongelmien ratkaiseminen

Embedded Web Server ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Emissiotaso

Lämpötilatiedot

WEEE-direktiivi sähkö-ja elektroniikkalaiteromusta

Laitteen hävittäminen

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Radiohäiriölausunto

Tietoliikennepäätelaitteita koskevat säännökset

Moduuliosia koskeva ilmoitus

Patent acknowledgment